Najk

BB TV Marije Klever

'2 extra koeien kost een ton, hoe financier ik dat?'

Marije Klever, de portefeuillehouder Melkveehouderij bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, schreef vorige week een brandbrief aan minister Schouten. Waarom schreef ze die, welke oplossingsrichtingen heeft ze, en heeft ze überhaupt nog vertrouwen in de minister? 
18 Juni 2019
grasland mest bemesting uitrijden

Nieuws Mestbeleid

Gewasderogatie van belang in mestbeleid van LTO

LTO Nederland stelt voor dat er meer mestplaatsingsruimte op gras en rustgewassen komt, aldus de organisatie donderdag 13 juni in haar visie voor het mestbeleid. Het plan is enerzijds op agrarisch ondernemers gericht die veel vrijheid willen en aan de andere kant op de ondernemers die meer specifieke regels wensen.
13 Juni 2019
akkerbouw grond

Nieuws Pachtbeleid

Reacties pachtbeleid overwegend positief

De reacties op het pachtbeleid van minister Schouten zijn vooral positief. De meest positieve reactie komt van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), terwijl de Federatie voor Particulier Grondbezit (FPG) een aantal kritische noten stelt.
25 Maart 2019

BB TV Leendert Jan Onnes

Onnes: 'Mag ik over 40 jaar nog boer zijn?'

'Mag ik over 40 jaar nog boer zijn?' Dat vraagt Leendert Jan Onnes, de nieuwe portefeuillehouder akkerbouw bij het NAJK, zich af. Hij ziet de bodemkwaliteit afnemen, terwijl wetgeving hem beperkt om de kwaliteit van de bodem op peil te houden. De vrijheid van de boer is voor hem dan ook belangrijk.
21 Februari 2019
akkerbouw grond akkerbouwbedrijf

Nieuws Pachtbeleid

Uitgifte erfpacht positief voor investeren in grond

Dat het Rijksvastgoedbedrijf(RVB) vrijkomende liberale pachtgrond gaat uitgeven in erfpacht werd positief ontvangen op een avond over pacht van de FAJK in Swifterbant.
25 Oktober 2018
melkveebedrijf koeien jongvee belgie

Nieuws Fosfaatrechten

Boer heeft recht op succes van fosfaatreductie

De melkveehouderij is erin geslaagd om het tij te keren wat betreft de fosfaatproductie. De prognose van het CBS voor het tweede kwartaal van 2018 schetst zelfs een onderschrijding. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vraagt nu om die ruimte terug te geven aan de boeren.
17 September 2018

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden