Nevedi

BB TV Henk Flipsen

'Krimp veestapel mag nooit doel op zich zijn'

Henk Flipsen, de directeur van Nevedi, vindt het een goede zaak dat het Landbouwcollectief invulling mag geven aan het stikstofbeleid in Nederland. In gesprek met Wouter Baan gaat hij in op de stikstofdiscussie en de toekomst van de Nederlandse diervoersector.
15 November 2019
Nevedi Henk Flipsen

Achtergrond Congres Nevedi

Voederindustrie wil verder samenwerken in keten

De Nederlandse voederindustrie wil de komende jaren nog verder nadruk leggen op samenwerking in de keten. Die conclusie is getrokken op het congres van Nevedi, de brancheorganisatie van voederproducenten, op donderdag 7 november in Kamerik.
7 November 2019
veevoer voer veehouderij stal melkveebedrijf koeien eten

Opinie Henk Flipsen

Je moet kansen zien in verandering

Het moet anders. Dat is de strekking die minister Schouten neerzet in haar realisatieplan voor kringlooplandbouw. Het is nogal wat. Veranderingen leveren vaak onzekerheden en risico's op en daar zijn mensen in het algemeen een beetje schuw voor. 
23 Juni 2019
veevoer voer mais

Nieuws Kringloopvisie

Minister snapt circulariteit veevoerimport niet goed

Het realisatieplan voor de transitie naar kringlooplandbouw van minister Schouten betekent een krimp van het eiwitaandeel in de import van veevoer. Henk Flipsen, voorzitter van Nevedi, wijst er echter op dat het merendeel van het geïmporteerde veevoer al uit reststromen bestaat die bijdragen aan een circulaire voedselketen.
20 Juni 2019
veevoer voer brok

Achtergrond Voer

Gaat mengvoerafzet fors krimpen?

De voersector ziet en verwacht een dalende mengvoerafzet, zo zei brancheorganisatie Nevedi vorige week. Frank Verhoeven, adviseur op het gebied van kringlooplandbouw, is van mening dat de sector zichzelf ten doel moet stellen jaarlijks niet meer dan 3 miljoen ton af te leveren aan de melkveehouderij. Dit is nu nog ruim 4 miljoen ton.
3 Juni 2019
Nevedi Henk Flipsen

Interview Henk Flipsen

'Voerrantsoen varkens en melkvee op de schop'

Het rantsoen voor varkens en melkvee gaat flink veranderen. Dat heeft vooral te maken met het plan om zoveel mogelijk grondstoffen dicht bij huis te vergaren. Henk Flipsen, de CEO van brancheorganisatie Nevedi, vindt het verstandig om hier proactief mee om te gaan.
24 Mei 2019
graan soja

Nieuws Granen & Grondstof

EU produceert meer eigen eiwit dan gesuggereerd

De Nederlandse voerindustrie staat tegenwoordig voor grote uitdagingen, zo bleek woensdag 22 mei tevens op het congres van Nevedi over klimaat, kringlopen en de uitdagingen die dat oplevert. Op het congres werd onder meer gesteld dat Europa al veel meer eigen eiwit produceert dan vaak gesuggereerd wordt in de media.
22 Mei 2019
veevoer voer brok

Achtergrond Jaarcongres Nevedi

'De veevoersector moet leren communiceren'

De veevoersector is ergens wel een traditionele business, die produceert voor een doelgroep die in verband wordt gebracht met milieuvervuiling. Tegelijkertijd toont de sector de ambitie door zich vierkant achter de klimaatdoelen te scharen. Deze boodschap moet alleen nog gecommuniceerd worden.
9 November 2018

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief