taskforce

Zuivelsector blaast overleg over eigen stikstofplan op

Nieuws Stikstof

Zuivelsector blaast overleg over eigen stikstofplan op

De Nederlandse zuivelsector heeft het eigen overleg opgeblazen over een alternatief voorstel om de stikstofproblematiek te beteugelen. Na vlammende kritiek van boerenbelangenhartigers en protesten bij de kantoren van FrieslandCampina en ZuivelNL kozen enkele partijen eieren voor hun geld. Zij hebben zich teruggetrokken uit de zogeheten TaskForce Ammoniak.
25 Oktober 2019
'Gelijk speelveld belangrijk voor kringlooplandbouw'

Nieuws Taskforce verdienvermogen

'Gelijk speelveld belangrijk voor kringlooplandbouw'

Om de overgang naar kringlooplandbouw mogelijk te maken, heeft de 'taskforce verdienvermogen' 3 voorwaarden gesteld. De voorwaarden moeten voor een adequaat verdienvermogen gaan zorgen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schrijft in een reactie dat dit goed aansluit bij haar landbouwvisie.
8 Oktober 2019
Veerman wil voor de boer markttransparantie

Veerman wil voor de boer markttransparantie

Het moet agrarisch ondernemers een stuk gemakkelijker worden gemaakt als het gaat om prijsrisico's afdekken, marktinformatie opdoen en hun producten zo af te zetten dat zij een sterkere positie verkrijgen. De Taskforce Agricultural Markets onder leiding van Cees Veerman adviseert de Europese Commissie hoe dat beter kan.
15 November 2016
EU schuift op van helpen naar faciliteren van boeren

EU schuift op van helpen naar faciliteren van boeren

De input van boeren en coöperaties zijn essentieel voor het werk van de taskforce van de EU die de marktpositie van de boer gaat onderzoeken. Ook verandert de rol van de Europese Commissie. Dat zei voorzitter Cees Veerman van de Task Force Agricultural Markets tijdens een bijeenkomst dinsdag waarin zij hun werk presenteerden.
31 Mei 2016
Veel marktkennis in keten komt niet bij boer terecht

Veel marktkennis in keten komt niet bij boer terecht

Veel informatie over prijzen, productie en voorraden op de agrarische markten is voor veel partijen in de keten beschikbaar, maar niet voor boeren. Hierover vergadert de door eurocommissaris Hogan opgerichte taskforce agrarische markten volgende week voor de tweede keer.
3 Maart 2016
Veerman en Fresco checken marktpositie van boer

Veerman en Fresco checken marktpositie van boer

Twee Nederlanders zitten in de exclusieve Europese werkgroep die de marktpositie van de boer gaat onderzoeken.
15 Januari 2016
Zes tips om marktpositie van boer te versterken

Zes tips om marktpositie van boer te versterken

Phil Hogan, de eurocommissaris van landbouw en plattelandsontwikkeling, kondigde medio december aan Cees Veerman te benoemen tot voorzitter van de nader op te richten taskforce agrarische markten. Wat gaat deze taskforce in 2016 doen en hoe zullen haar voorstellen luiden? Boerenbusiness doet alvast zes handreikingen aan Veerman.
1 Januari 2016

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief