Shutterstock

Nieuws Taskforce verdienvermogen

'Gelijk speelveld belangrijk voor kringlooplandbouw'

8 Oktober 2019 - 2 reacties

Om de overgang naar kringlooplandbouw mogelijk te maken, heeft de 'taskforce verdienvermogen' 3 voorwaarden gesteld. Deze moeten voor een adequaat verdienvermogen zorgen. In een reactie zegt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dat de voorwaarden goed aansluiten op haar landbouwvisie.

De taskforce is in april ingesteld door minister Schouten en had als doel te onderzoeken welke randvoorwaarden essentieel zijn om een adequaat verdienvermogen bij kringlooplandbouw te realiseren. Daaruit zijn 3 eisen naar voren gekomen: inzicht in prestaties, meer ruimte voor agrarisch ondernemerschap en een gelijk speelveld op (inter)nationale schaal. "De omslag richting kringlooplandbouw is niet haalbaar door steeds dezelfde producten te produceren en deze tegen lagere prijzen te verkopen", aldus Schouten in een reactie.

Inzicht in prestaties
Allereerst stelt de taskforce dat er voldoende inzicht moet zijn van eigen kringloopprestaties. "Een zogenaamd kringloopdashboard met dwingende en sturende normen levert inzicht op over hoe de landbouw kan worden verduurzaamd", zo schrijft het in hun rapport. Daarbij wil de taskforce dat alle ketenpartijen hier verplicht data voor leveren. De minister heeft al gemeld dat ze verder in wil zetten op dit dashboard.

Daarnaast schrijft de taskforce dat de omslag richting kringlooplandbouw pas van de grond kan komen als ondernemers zicht hebben op wat ze in de toekomst kunnen verbeteren. "Alleen door transparant te maken wat de ecologische voetafdruk van een product is, kan deze omslag worden gemaakt", zo luidt de conclusie.

Ruimte voor ondernemerschap
Ten tweede schrijft de taskforce dat de agrarisch ondernemers voldoende (financiële) ruimte moeten hebben om alle verbeteringen door te voeren. Zo is er een fonds nodig voor boeren die bijvoorbeeld moeten investeren in nieuwe stallen en machines. "Ook kan dat fonds door risicokredieten ondersteunen bij risicovolle stappen in de omslag richting kringlooplandbouw."

Daarnaast vindt de taskforce dat de overheid veel kan doen door wet- en regelgeving aan te passen. "Veel regels belemmeren ondernemerschap in kringlooplandbouw. De overheid schrijft nu veelal voor wat de boer moet doen of juist moet laten. Het is echter beter om voor te schrijven welke resultaten de boer moet behalen." De aanpak moet daarbij overgelaten worden aan de boer.

Gelijk speelveld
De laatste voorwaarde van de organisatie focust op een gelijk speelveld. Om dit mogelijk te maken, is actie nodig vanuit de Europese Unie. "Het is noodzakelijk dat kringlooplandbouw in de gehele Europese Unie van de grond komt. Nederland kan daarin vooral optrekken met België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk." De minister geeft aan hier nog meer de nadruk op te leggen. "Ik zal de gesprekken, over hoe we een gelijk speelveld van kringloopproducten en niet-kringloopproducten kunnen organiseren, met mijn Europese collega’s intensiveren."

Daarnaast moeten uitstoot en vastlegging beprijsd worden. "Dit verkleint het verschil tussen circulaire en niet-circulaire producten", zo staat in het rapport. De taskforce verdienvermogen wil daarom dat er een heffing op schadelijke uitstoten (zoals broeikasgassen) komt. "De opbrengsten van deze heffing moeten wel binnen de sector blijven."

Het rapport van de taskforce verdienvermogen is hier te lezen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
Peter34 8 Oktober 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10884250/gelijk-speelveld-belangrijk-voor-kringlooplandbouw]'Gelijk speelveld belangrijk voor kringlooplandbouw'[/url]
gelijk speelveld. (Een van) de belangrijkste factoren in het ongelijke speelveld is de grondprijs met de daardoor ongelijke positive van NL landbouwbedrijven. Hoe denkt LNV/de politiek/de samenleving dat hobbeltje weg te werken? Juist deze is oorzaak voor de huidige landbouwstructuur in NL, waarbij elders een minder grote omslag naar kringlooplandbouw hoeft te worden gemaakt. De grootste milieu?/duurzaamheidswinst is in NL te behalen, maar het hobbeltje maakt de omslag ook het lastigst, want de hoge grondprijs vereist hoge en efficiente productie. Wat heeft deze club daarvoor bedacht?
Een vereiste is veel overleggen van gegevens. Een extra boekhouding. Wie gaat dat uitvoeren en betalen en vervolgens natuurlijk controleren en evalueren? Weer meer papier en weer meer kosten.
Ik las in Trouw iets over platteland als themapark. Zijn de boeren daarin de aapjes? Is dat allemaal onderdeel van de license to produce? Ik word hier kregel van.
Abonnee
Vrij grof 13 Oktober 2019
Kringlooplandbouw zal nooit wat woorden daar de mest van de mens niet of nauwelijks terug op het land gaat omdat er te veel troep in zit , denk aan hormonen, medicijn resten e.a. . Daarom word het o.a. verbrand in energie centrales en raken de nutriënten daarin verloren.
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Politiek Kabinet Rutte IV

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Nieuws stikstof

Schouten wil 180 bedrijven opkopen in eerste slag

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief