waterkwaliteit

Waar moet je op letten bij beregening?

Achtergrond Beregening

Waar moet je op letten bij beregening?

Nu het regent is er even tijd om na te denken over het beregenen. Velen hebben daar alweer de nodige uren aan gespendeerd. In dit artikel gaat Boerenbusiness in op de verschillende aspecten van beregening. Van de kwaliteit van het beregeningswater tot de dosering van het beregenen.
11 Juli 2019
Forse daling van normoverschrijdingen

Nieuws Waterkwaliteit

Forse daling van normoverschrijdingen

De ecologische waterkwaliteit in Nederland laat een enorme verbetering zien. Het percentage van de normoverschrijdende metingen is tussen 2013 en 2017 met 66% gedaald, zo blijkt uit een rapportage van LTO Nederland.
20 Juni 2019
Waterkwaliteit is verbeterd, maar moet nog beter

Nieuws Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is verbeterd, maar moet nog beter

De grondwaterkwaliteit in de Europese Unie (EU) is beter dan die van het oppervlaktewater. De nitraatvervuiling is dus afgenomen, wat betekent dat het mestbeleid effect heeft. Echter, de volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voorgeschreven doelen voor een goede ecologische en chemische status worden in het oppervlaktewater nog niet gehaald.
9 Juli 2018
Boerenbestuurders slapen bij mestbeleid

Boerenbestuurders slapen bij mestbeleid

'Er wordt niet met 2, maar met 3 maten gemeten in Nederland als het gaat om de normen tussen natuur- en landbouwgebieden', beweert Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag-Zuivelfonds.
30 April 2017
Knoeien met water in landbouw vraagt om boete

Knoeien met water in landbouw vraagt om boete

Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van het 'vervuiler betaald'-principe. Iets wat juist in de strijd voor een betere waterkwaliteit kan helpen. Zo onderzocht Wageningen Economic Research. Juist de inzet van heffingen en kortingen op belastingen kunnen een verdere stimulans gaan geven.
22 November 2016
Hoe steungeld EU mestmarkt kan helpen

Hoe steungeld EU mestmarkt kan helpen

Geld krijgen voor het niet leveren van melk, het is een vreemd facet, zegt agrarisch directeur Lubbert van Dellen van Accon Avm. Het is een goede stimulans om na te denken over de veestapel, maar liever laten we de buurman de eerste stap zetten.
26 September 2016
Minister onderzoekt kwel als oorzaak fosfaatoverschot

Minister onderzoekt kwel als oorzaak fosfaatoverschot

Melanie Schultz van Haegen, de minister van Infrastructuur en Milieu, wil de stikstof- en fosfaatnormen voor agrarische ondernemers best versoepelen als sprake is van andere factoren die het fosfaatoverschot veroorzaken, bijvoorbeeld zout kwelwater. Het onderzoek hierna kan nog echter jaren duren.
8 Juni 2016
Boer kan waterkwaliteit niet alleen op orde brengen

Boer kan waterkwaliteit niet alleen op orde brengen

Stichting Mesdag Zuivelfonds biedt dinsdagmiddag een petitie aan voor meer onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater. Volgens het fonds is de landbouw niet alleen verantwoordelijk voor de concentraties aan stikstof en fosfaat in het water, maar wordt de sector daar wel op afgerekend.
12 April 2016

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief