Shutterstock

Nieuws Waterkwaliteit

Forse daling van normoverschrijdingen

20 Juni 2019 - 2 reacties

De ecologische waterkwaliteit in Nederland laat een enorme verbetering zien. Het percentage van de normoverschrijdende metingen is tussen 2013 en 2017 met 66% gedaald, zo blijkt uit een rapportage van LTO Nederland.

Het percentage normoverschrijdende metingen kwam in 2017 uit op 0,3%, wat gebaseerd is op de Maximaal Aanvaardbare Concentraties (MAC-MKN). De land- en tuinbouwsector noteert daarmee lager dan het gestelde doel van 0,4%, zoals omschreven in de Nota duurzame gewasbescherming 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst'.

In de nota heeft het kabinet-Rutte II de gezamenlijke ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming in de periode 2013-2023 vastgelegd. Een van de tussendoelen was om over 2018 een halvering van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater neer te zetten (ten opzichte van 2013). Wanneer wordt gekeken naar het jaargemiddelde, dan kwam het percentage uit op 0,8%. Dat is net boven het doel: 0,7%.

Inspanningen van boeren en tuinders
Deze cijfers komen uit de publicatie 'Duurzame Gewasbescherming; Land- en tuinbouw op koers'. De resultaten zijn volgens LTO Nederland vooral te danken aan de inspanningen van de Nederlandse boeren en tuinders. Zo wordt stevig ingezet op geïntegreerde gewasbescherming, biodiversiteit, zuivering en hergebruik van water, de (voedsel)veiligheid en de (water)kwaliteit.

Naast de meest actuele cijfers over waterkwaliteit, wordt in de publicatie ook ingezoomd op afzonderlijke prestaties van de plantaardige sectoren. In de akkerbouw daalde de milieubelasting per hectare in de periode van 2012 tot 2016 met 46%, terwijl de glastuinbouw de milieubelasting van de gewasbeschermingsmiddelen op het waterleven tussen 2004 en 2016 met 90% tot 95% wist te reduceren. Ook worden er diverse lopende projecten benoemd die moeten bijdragen aan verdere verduurzaming van de gewasbescherming.

boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
milieugek 20 Juni 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10882937/forse-daling-van-normoverschrijdingen]Forse daling van normoverschrijdingen[/url]
dan wordt het tijd dat we de normen aanscherpen
Flip 22 Juni 2019
Beste Jeanet,

Eindelijk eens iemand die een positief stuk publiceert over agrarisch Nederland. Ik vind het nogal een gewaagde publicatie omdat het namelijk goed nieuws is. Ik ga er vanuit dat je nog geen uitnodiging van Jeroen Pauw hebt gehad om het onderzoek voor de buis te verwoorden. Erg jammer dat in ons eigenlijk best mooie land je alleen maar een podium op de televisie krijgt wanneer je een negatief verhaal verkondigt. Het zou al mooi genoeg zijn wanneer de landelijke kranten en nieuws websites dit breeduit op de hoofdpagina zouden plaatsen, maar ja hiervoor geldt hetzelfde, positief nieuws is geen nieuws.
Voor mij heb je mijn weekend in ieder geval een goede start bezorgd.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Achtergrond Green Deal

Boer-tot-bord-strategie vooral op bord van de boer

Nieuws Europese Commissie

Gewasbeschermingplan EU stuit op muur van kritiek

Nieuws Gewasbescherming

Verlenging van glyfosaat weer een stapje dichterbij

Nieuws Gewasbescherming

NVWA gaat veldspuit met drones controleren

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief