Bodemgezondheid

limagrain

Aangeboden door Limagrain

Wapen je bodem tegen droogte en wateroverlast

Weersextremen zijn een vast gegeven in het Nederlandse klimaat. We hebben te maken met droge, hete perioden die worden afgewisseld door plaatselijk zeer zware buien. De manier om je gewassen hiertegen te wapenen is middels de bodem.
25 Juni 2021
bodem maisoogst

Nieuws Bodem

Wormrobot brengt bodemkwaliteit in kaart

Om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit hoeven binnenkort wellicht geen ingewikkelde monsters meer genomen te worden. Wetenschappers in Amerika hebben een zogenaamde wormrobot ontwikkeld. Deze brengt onder meer het bodemleven in kaart.
2 December 2020
bodem trekkerband luchtdruk bandenspanning

Opinie Hidde Boersma

Boer implementeert nieuwe bodemkennis met liefde

26 Oktober 2020
grond bodem

Inside Grond

Bodem wordt belangrijker bij uitgifte van grond

Duurzaam bodembeheer wordt in de provincie Noord-Brabant steeds belangrijker bij de uitgifte van grond, zo is donderdag 15 oktober duidelijk naar voren gekomen tijdens het webinar 'Van pachtgrond naar pRachtgrond'. Boeren die voldoen aan de voorwaarden kunnen als beloning een lagere pachtprijs tegemoetzien.
17 Oktober 2020
Boerenbusiness

Nieuws Bodemdaling

Grondwaterstand in veenweiden onderzocht

Het waterschap gaat op korte termijn onderzoek doen naar de grondwaterstanden in de veenweidegebieden. Het is een van de onderdelen in de strategie om de bodemdaling in de veenweiden tegen te gaan.
8 Oktober 2020
aardappelen frites

Nieuws Aardappelen

McDonald's helpt teler bij verbeteren van bodem

McDonald's zet, in samenwerking met leverancier McCain, een fonds op om aardappeltelers in het Verenigd Koninkrijk te ondersteunen bij het gebruik van innovatieve technieken en technologieën om de bodemkwaliteit en het waterbeheer te verbeteren. Op deze manier willen de bedrijven een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van de overheid.
29 September 2020
voorjaar zon weer

Inside Hittegolf

Zonder beregenen dreigt opbrengstverlies

Grote kans dat onberegende gewassen de komende week door de naderende hittegolf en bijhorende zonnestraling doodgaan. Zodra de hittegolf die mogelijk extreem lang gaat duren voorbij is, dreigt doorwas in consumptieaardappelen.
5 Augustus 2020

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox