Erik Colenbrander

Nieuws Bodemdaling

Grondwaterstand in veenweiden onderzocht

8 Oktober 2020

Het waterschap gaat op korte termijn onderzoek doen naar de grondwaterstanden in de veenweidegebieden. Het is een van de onderdelen van de strategie om de bodemdaling in de veenweiden tegen te gaan.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseerde de regering begin september om bij wet vast te leggen dat de snelheid waarmee de bodemdaling in de veenweidegebieden plaatsvindt in 2030 met circa 50% moet zijn afgeremd. Voor 2050 streeft het zelfs naar een reductie van 70% in de bodemdaling. Dit omdat de bodemdaling zorgt voor schade aan de gebouwen, wegen en landbouwgrond in de regio en het steeds duurder wordt om het water op peil te houden.

Onderzoek naar afremmen bodemdaling
Het waterschap wil daarom samen met provincies, gemeenten en eigenaren of gebruikers van de grond onderzoek doen naar het remmen van de bodemdaling in de veenweiden. Er is volgens de organisatie nog geen goed beeld van de ondiepe grondwaterstanden. Om dit in kaart te brengen, zet het waterschap een zogenaamd 'basismeetnet' op, waarbij peilbuizen worden geplaatst in de grond. Dit systeem meet hoe de grondwaterstanden zich door de jaren heen ontwikkelen. "Ook gaan we bekijken hoe de grondwaterstanden per seizoen verschillen", schrijft het waterschap in een persbericht.

Het onderzoek vindt plaats op 30 locaties in de veenweiden en zou zodoende representatief moeten zijn voor het gehele veenweidegebied. Aangezien de resultaten ook relevant kunnen zijn voor agrarisch ondernemers in deze regio, worden de gegevens met hen gedeeld. "Als waterschap leveren we vanuit onze kennis en ervaring een bedrage aan het afremmen van de bodemdaling, maar het aanpakken van de totale opgave is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom willen we samenwerken met alle partijen", zo vertelt waterschapsbestuurder Arjan van Rijn.

boerenbusiness.nl

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer
FrieslandCampina lanceert tool koolstofvastlegging

Nieuws Melk

FrieslandCampina lanceert tool koolstofvastlegging

WUR adviseert inzet 30% GLB-steun voor klimaat

Nieuws Landbouwbeleid

WUR adviseert inzet 30% GLB-steun voor klimaat

Boerenzetels staan op de tocht bij waterschappen

Nieuws Waterschappen

Boerenzetels staan op de tocht bij waterschappen

Heimwee naar een wereld zonder kunstmest

Opinie Gerard Ros

Heimwee naar een wereld zonder kunstmest

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief