Bewijslast ontbreekt

Varkenshouderij tast gezondheid niet aan

21 Juni 2017

De varkenshouderij heeft geen negatieve invloed op de leefomgeving van de omwonenden. Dat blijkt uit het rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)'. Om volledig zeker te zijn van de zaak gaat de Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) aanvullend onderzoek doen.

Het vernieuwde rapport vormt voor de POV bewijslast om zich te blijven verzetten tegen de Wet veedichte gebieden. Staatssecretaris Martijn van Dam wil die wet invoeren om te kunnen sturen op de dieraantallen.

Overheid wil linksom of rechtsom toe naar minder dieren

Sturen op dieraantallen
"De Wet veedichte gebieden baseerde zich in eerste instantie op de relatie tussen de veehouderijen en de volksgezondheid. Echter, in het eerste onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) kon al niet worden aangetoond dat varkenshouderijen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het aanvullende VGO-onderzoek toont die relatie opnieuw niet aan", aldus voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma van de POV.

Omdat is gebleken dat de gezondheidsrisico’s van omwonenden van veehouderijen niet aangetoond kunnen worden, is het accent van de Wet veedichte gebieden verschoven van gezondheid naar 'kwaliteit van de leefomgeving'. Volgens Jansen en Douma is dat een signaal dat de overheid toe wil naar minder vee en minder veehouderijlocaties. Geen enkel rapport heeft de onderbuikgevoelens nog kunnen bevestigen. Ook het RIVM heeft aangegeven dat er meer onderzoek nodig is.

Aanvullend onderzoek
De POV heeft laten weten de uitslag van een nieuw RIVM-rapport niet af te wachten. Wel zegt de POV de zorgen van de burgers serieus te nemen. Daarom gaat de producentenorganisatie zelf een onafhankelijk onderzoek doen naar de relatie tussen varkenshouderij en volksgezondheid. 

boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Varkens

Brede steun voor herkozen POV-voorzitter Verriet

Interview Verriet en Duteweerd

POV praat met ministerie over liquiditeitssteun

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief