Op extra bijeenkomst POV

Schouten roept op tot actie inzake mestfraude

19 December 2017 - 8 reacties

Als varkenshouders in de toekomst een beroep willen doen op de overheid, dan zullen zij zelf eerst een stap moeten zetten richting de maatschappij. Dat zegt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), maandag 18 december op een extra POV-bijeenkomst in Heteren (Gelderland).

De landbouwminister sprak de ruim 100 varkenshouders toe voorafgaand aan de ledenvergadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Haar speech stond in het teken van de bestrijding van mestfraude.

Aanhoudend gesjoemel
Schouten gaf aan boos te zijn over het aanhoudende gesjoemel met mest, waar onder meer varkenshouders bij betrokken zijn. "De gehele sector wordt in een kwaad daglicht gesteld. Ik accepteer niet dat boeren, die het goed doen en zich aan de regels houden, worden meegeveegd met degenen die dat niet doen."

Het is het probleem van de sector en niet van de overheid

Schouten benoemde dit als belangrijkste motivatie om direct in te grijpen. Ze heeft POV, LTO Nederland, TNL, Cumela en Rabobank de opdracht gegeven om met een plan van aanpak te komen om mestfraude tegen te gaan. Donderdag 21 december informeert Schouten de Tweede Kamer hierover.

Niet meer wegkijken
Minister Schouten wees de varkenshouders erop dat dit het moment is om een cultuurverandering rondom mestgebruik in gang te zetten. "Het is niet het probleem van de overheid, maar het probleem van de sector. De tijd om weg te kijken, is voorbij." Daarbij gaf Schouten aan dat ze de discussie over het effect van de gestapelde mestwetgeving aan wil gaan. Zij benadrukte dat het doel is om het maatschappelijk draagvlak van de varkenshouderij te behouden.

Knokken
Schouten begrijpt dat varkenshouders soms tot wanhoop worden gedreven en gebukt gaan onder soms slechte opbrengstprijzen. Ze refereerde aan de €200 miljoen die het kabinet heeft gereserveerd voor een warme sanering van de varkenshouderij. "Wij hebben oog voor jullie, maar de varkenshouderij moet zich wel als bondgenoot opstellen."

Schouten benadruk dat het kabinet de marktmacht van boeren in de keten wil vergroten. Ze gaat hierover in gesprek met Brussel. "Als jullie extra kosten maken, als gevolg van extra eisen vanuit de retail, dan moet dat in de prijs worden uitbetaald. Ik knok in Brussel voor jullie, maar dat kan niet als de sector fraudeert. Jullie moeten beseffen dat dit een van de weinige overlevingskansen is. Als u wilt dat de overheid een stap naar u zet, dan moet u eerst een stap zetten naar de maatschappij."

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
8 reacties
BIG 19 December 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/varkens-voer/artikel/10876951/schouten-roept-op-tot-actie-inzake-mestfraude][/url]
En wat blijkt er word bijna geen rundveemest meer gescheiden sinds er gemonsterd moet worden, maar wie krijgt de schuld.
John 19 December 2017
Het is toch al langer bekend dat frauderen alleen interessant is voor boeren met grond.. melkveehouders, akkerbouwers ze zijn er allemaal goed mee alleen de varkenshouder die 95% van de mest verantwoord af moet zetten krijgt inderdaad de schuld. Ben blij dat de overheid eindelijk het probleem van de gestapelde wetgeving onderkent en er hopelijk wat aan gaat doen.
Wim Bruggink 19 December 2017
Wacht maar tot het plan aanpak mestfraude wordt bekend gemaakt. Dan blijkt dat je nog meer kunt stapelen met wetgeving en gedwongen winkelnering .
Student 20 December 2017
Wat een verschil met haar voorganger he
tjeu fietspomp 20 December 2017
De Rabobank heeft jarenlang meerdere veroordeelde mestfraudeurs gefinancierd !
piet 24 December 2017
de akkerbouw is er juist ook mee in de teil gegaan kregen mest aangevoerd met hoge gehaltes die er niet in zaten plus minder kuubs op het land en later nog 2 keer extra met kunstmest bij moeten vullen waardoor wij in de onze mestboekhouding flink knel kwamen te zitten met alle gevolgen van dien. dus maak van jullie vee probleem niet het onze want anders gaan wij alles met kunstmest doen dan is er een groter probleem schat ik .wij helpen jullie er van af en krijgen het mes nog in de rug ook kromme wereld
hans 24 December 2017
Tja Piet, wanneer je als akkerbouwer meent dat je jouw gehele inkomen uit mestafname moet halen, dan niet zeuren. Koop dan inderdaad maar enkel kunstmest aan. Probleem opgelost (en inkomen ook).
piet 26 December 2017
hans begrijpt het niet helemaal denk ik.
ik hoef mijn inkomen niet uit mest te halen dat staat ook nergens. als jullie zo neerbuigend doen over akkerbouwers zal het snel klaar zijn met mestafzet waar ga je er dan mee naar toe... denk is iets beter na voordat je iemand anders veroordeeld en daarmee jezelf
vanplateringen 27 December 2017
Ikzelf heb varkens. Zo is het Piet en niet anders.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nederland hanteert strenge eigen nitraatnormen

Achtergrond Nitraatrichtlijn

Nederland hanteert strenge eigen nitraatnormen

Akkoord Nitraatrichtlijn lijkt nog ver weg

Inside 7e AP Nitraat

Akkoord Nitraatrichtlijn lijkt nog ver weg

Hoe overheid stikstofkritiek poogde te verstikken

Opinie Geesje Rotgers

Hoe overheid stikstofkritiek poogde te verstikken

Een dringend beroep tot aanpassen nitraatrichtlijn

Opinie Jan Reinier de Jong

Een dringend beroep tot aanpassen nitraatrichtlijn

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief