Shutterstock

Analyse DCA Beursprijs

Bodem onder varkensprijs blijft onbetrouwbaar

13 Mei 2022 - Wouter Baan

Na een onrustige periode heeft de DCA Beursprijs opnieuw een bodem gevonden. Voorlopig althans, want de druk blijft groot. Een groot aanbod slachtrijpe varkens is een loden last voor de markt, waardoor het fundament onder de noteringen niet betrouwbaar is.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

De stabiele mutatie van de Duitse varkensprijs (VEZG) op €1,80 per kilo afgelopen woensdag kan gezien worden als een meevaller. Daarmee is ergste prijsdruk voor dit moment afgewenteld. Toch durven insiders de hand er niet voor in het vuur te steken dat nieuwe prijsverlagingen achterwege blijven. Temeer nu Vion in Duitsland daarin het voortouw heeft genomen door vanaf komende maandag de varkensprijs met 20 cent af te waarderen tot €1,60 per kilo. 

Gebroken slachtweken aanstaande
Het probleem is het ruime varkensaanbod. Dit gaat in de week van Hemelvaartsdag waarschijnlijk extra opspelen, omdat dan opnieuw een slachtdag uitvalt. En niet lang daarna staat de slachtband alweer een dag stil, tijdens het lange Pinksterweekend. De varkensmarkt staat dus nog twee lastige etappes te wachten, om maar in wielertermen te spreken. In die zin wacht er komende week 'een vlakke rit', al zijn de varkens ook dan lastig te plaatsen.

Slachterijen maken over het algemeen weinig haast met slachten, wat ook tot uiting komt in de slachtcijfers. In de afgelopen week liep het slachtcijfer in ons land weliswaar op tot 308.000, maar dat is nog steeds vrij beperkt na de twee gebroken slachtweken daarvoor. De lauwe slachtambities komen door de stroeve vleesafzet. Ondertussen lopen de vleesvoorraden alsmaar verder op, zo wordt in de vleeswereld aangegeven. Dit terwijl het slachtcijfer in Duitsland, verreweg de grootste speler in Europa, al wekenlang onder het niveau van 800.000 bungelt, wat impliceert dat ongeveer een kwart van de capaciteit onbenut blijft. Toch wil dit de vleesmarkt niet vlottrekken. Inkopers van retailers hebben de markt aan hun zijde.

Zwakke vleesvraag
Ondanks het mooie voorjaarsweer is de barbecuevraag nog niet waarneembaar. De exportvraag laat eveneens te wensen over, hoewel de Europese exportpositie door de steeds zwakkere euro op papier wel verder is verbeterd. De afzet naar China valt tegen en beperkt zich enkel tot de bijproducten. De volumes die naar Zuid-Korea en Japan gaan trekken wel iets aan, maar dat kan de markt niet uit het slob trekken. Door de gedaalde vleesprijzen in de afgelopen weken zitten de marges van slachterijen ook nog altijd in de mangel.

Met de gebroken slachtweken voor de boeg vreest de handel voor verdere verlagingen. Het zou een meevaller zijn wanneer de Duitse varkensprijs komende week opnieuw onveranderd kan blijven, al is de sector daar ook niet mee geholpen. Een spoedige prijsopleving is noodzakelijk, maar valt helaas niet af te dwingen, zo geven varkenshouders en handelaren aan.  Slachterijen zijn overigens wel van goede wil, maar op eigen kracht niet bij machte om het tij te doen keren.

In Duitsland hebben producenten daarom aan de bel getrokken bij de federale overheid. Er wordt aangestuurd op een noodplan, waarbij de sector transformeert naar hogere dierwelzijnsconcepten. De verwachting is dat de krimp in Duitsland anders versneld doorzet door een koude sanering. 

DCA Beursprijs onveranderd 
Voor aankomende week blijft de DCA Beursprijs 2.0 voor de geslachte varkens staan op €1,64 per kilo. De prijs van levende varkens noteert stabiel op €1,30. De Beursprijs staat overigens nog steeds boven het langjarig gemiddelde, maar met de fors toegenomen voerkosten zeggen deze statistieken eigenlijk niet zoveel meer.

Klik hier voor een toelichting op de notering. 

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox