Oogst van start, hoe beweegt de markt?

De oogst van wintergerst is ook in Nederland begonnen. Door aanhoudende zomerhitte rijpen gewassen in hoog tempo af. Welke impact hebben de recordhoge temperaturen op de Europese granenoogst?

1 Juli 2019|Marktflits Granen

Reageer