Interview Carin van Huët

Groene revolutie Rabobank start in Friesland

16 April 2019 - Redactie Boerenbusiness - 6 reacties

Rabobank start in het Friese Jirnsum met Food Forward, een programma dat de komst van duurzaam voedsel met minder ecologische impact moet versnellen. Foodblogger Rens Kroes wordt hét gezicht van de campagne: zij moet bewustwording en gedragsverandering bij consumenten creëren. Rabobank zelf gaat in 2019 en 2020 in 14 regio’s in gesprek met boeren, agribusiness, voedselexperts en betrokkenen om nieuwe ontwikkelrichtingen te initiëren.

"Er gaat de komende jaren echt wat veranderen in de Nederlandse land- en tuinbouwsector. De nieuwe groene revolutie is onontkoombaar en de concrete invulling daarvan willen wij graag aanzwengelen. Sterker nog, vanuit onze positie (als de leidende financier) kunnen en willen we niet achteroverleunen", zegt Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank.

Dat is best een omslag, want tot nu toe trad u vooral faciliterend op; van een regierol in verandering wilde Rabobank eerder nooit zoveel weten.
"Ik zie het niet als een omslag, want we hebben dit wel vaker gedaan. Dat gebeurde toen echter wel meer op de achtergrond, maar nu verkondigen we het prominent. Dit vooral omdat het onderwerp zo belangrijk is. In de hele keten (van boer tot bord) zijn stappen nodig voor een verantwoorde voeding, met minder ecologische impact. Niets doen is dan ook geen optie meer."

"We staan momenteel voor een tweede groene revolutie en werken toe naar een landbouwsector waarin duurzaamheid belangrijk wordt. Dit leidt onder meer tot nieuwe teelten, andere manieren van produceren, extra aandacht voor het dier en de biodiversiteit en andere voedingspatronen. Wij gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar vinden wel dat we als leidende financier verantwoordelijkheid moeten nemen om de discussie over de invulling aan te zwengelen."

Hoe ziet de uitrol van Food Forward er uit?
"De aftrap vindt plaats in een glazen kas in Jirnsum (Friesland), genaamd 'Brasserie 2050'. Op basis van de door Rabobank gemaakte regioscan, zijn de ontwikkelingen en trends in het food- en agro-economisch landschap van Friesland in kaart gebracht. Samen met ongeveer 120 mensen gaan we hierover praten. Dit om de kansen, bedreigingen en ontwikkelrichting voor de Friese regio helder te krijgen."

"Na Friesland volgen ook Flevoland (juni) en Noord-Holland (september). De overige 11 regio's van Rabobank komen daarna aan bod, deels in 2019 en deels in 2020. We kiezen bewust voor deze regionale uitrol, omdat elke regio een eigen karakter heeft; kijk alleen maar naar bodemsamenstelling of beschikbaarheid van landbouwgrond. Per regio zullen de uitkomsten van de scan dus ook verschillen."

Waar moet dit per regio vervolgens toe leiden?
"Een selectie uit de startgroep gaat het programma in met een aantal bijeenkomsten, de 'Food Forward Track'. Rabobank zorgt voor de coaching en begeleiding, om ideeën zodoende werkbaar te maken. Op deze manier worden ze onder meer getrakteerd op bedrijfsbezoeken, workshops over design thinking, prototyping, business modelling, krijgen ze pitchtraining en hebben ze de mogelijkheid om steun te verwerven voor hun voorstellen."

"Uiteindelijk moeten hier dan per regio een aantal concrete plannen uit gaan rollen. Dat kan een businessplan zijn, maar ook een campagne of nieuwe activiteit. Echter, ook dit misschien wel zorgen tot de ontwikkeling van nieuwe financieringsmodellen."

Kunt u een voorbeeld noemen van wat zou kunnen ontstaan?
"Dat kan heel verschillend zijn. We hopen natuurlijk dat andere partijen aansluiten, zodat er een sneeuwbaleffect ontstaat wat de ontwikkelingen kan versnellen. Een recent voorbeeld daarvan is de melkveehouderij in de provincie Drenthe. Daar geven wij namelijk een rentekorting van 0,5% voor melkveehouders die kiezen voor een bedrijfsvoering die bijdraagt aan meer biodiversiteit."

"Ook stelt de provincie voor ieder melkveebedrijf geld beschikbaar voor duurzaamheidsdoelen, terwijl FrieslandCampina melkveehouders de kans geeft om in te stappen in 'Planet Proof'. Daarvoor kan per 2020 een plus van €0,02 op de melkprijs worden verdiend. Zo krijg je een opstapeling van financiële voordelen die het voor ondernemers aantrekkelijker maakt om daadwerkelijk in actie te komen voor een meer circulaire manier van boeren."

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil op naar kringlooplandbouw. Past de huidige, door Rabobank gefinancierde en op export toegesneden, landbouwsector nog wel in Nederland?
"Ik zou niet weten waarom niet, mits er ook op het gebied van duurzaam produceren voldoende stappen worden gemaakt. Dat kan wellicht zonder dat de sectoren inkrimpen, maar ik sluit niet uit dat in sommige sectoren krimp een gevolg kan zijn van nieuwe richtingen die je inslaat. Krimp is echter zeker geen doel op zich."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
6 reacties
tem 16 April 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10882101/groene-revolutie-rabobank-start-in-friesland]Groene revolutie Rabobank start in Friesland[/url]
maar wel geld naar de oekraine slepen waar waarschijnlijk niets van terug komt.kan de nl boer dat ook nog ophoesten. lekker duurzaam bezig.
Nee 16 April 2019
Ja
Simon 16 April 2019
Veel klei eten dus, volgens mevr Kroes
Piet Reitsma 18 April 2019
Ik was erbij in Irnsum, op de landerijen van Atje Keulen Deelstra! Er zal zeker meer aandacht moeten komen voor meer biodiversiteit en planetproof melk produceren, maar wat ook naar voren kwam is dat de consument daar wel voor moet willen betalen, anders gaat het niet werken. Ook de groeiende wereldbevolking gecombineerd met klimaatvluchtelingen geven aan dat we een productieve landbouw niet zomaar overboord moeten gooien! Daarom een oproep aan de bankiers om hier zorgvuldig mee om te gaan en inovatie en verdere schaalvergroting mogelijk te blijven maken.
Joost 21 April 2019
Beste Piet

Dat is een volstrekt verkeerde weergave van zaken en dat komt omdat je uitgangspunt helemaal verkeerd is.
Die hele rambam rondom al die certificaten en duurzaamheidsinitiatieven heeft helemaal niks te maken met het idee om daar ook maar iets van ten goede te laten komen aan de boer terwijl de andere ketenpartners er allemaal stevig aan verdienen.
De consument wil er dus wel voor betalen maar er komt niets van bij de boer terecht. En dat was ook helemaal niet de bedoeling.
petatje 21 April 2019
Precies Joost, jij snapt hem, allemaal commerciele poeha met als doel eigen gewin.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Economie

Rabobank boekt fors meer winst door hogere rente

Nieuws Varkens

Varkenshouder is winnaar van de prijsrally

Nieuws Melk

Rabo waarschuwt goed op liquiditeit te letten

Nieuws Rabobank

Marijke Everts van VanDrie Group naar Rabobank

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox