D66

Politiek Tjeerd de Groot

D66 wil revolutie in de landbouw

23 September 2020 - Redactie Boerenbusiness - 13 reacties

De Tweede Kamerverkiezingen komen dichterbij. In maart 2021 mogen we opnieuw naar de stembus. Hoewel de campagnes nog moeten beginnen, maken veel partijen nu alvast hun standpunten bekend. Vandaag belichten we de agrarische thema's uit het partijprogramma van D66. Hun inzet: een halvering van de veestapel.

Als D66 na de verkiezingen een rol blijft spelen in de regering, wordt de kringlooplandbouw van landbouwminister Schouten met overtuiging en op volle kracht stapsgewijs planmatig uitgerold. Landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot van D66 ziet dit als zijn missie. Hij wil daarmee de fouten herstellen die gemaakt zijn door de afschaffing van het melkquotum. Ook wil hij boeren een goed inkomen bieden, de natuur herstellen en het milieu en klimaat beschermen.

Tot nu toe blijft het in de praktijk brengen van kringlooplandbouw vaag. Hoe gaat D66 dit in een volgend kabinet beter vormgeven?
"De verantwoordelijke minister, die dagelijks heel veel besluiten te nemen heeft, moet het niet laten bij een visie op papier maar het ook daadwerkelijk uitvoeren. Het is van groot belang dat belemmerende Europese regels (bijvoorbeeld op het gebied van het gebruik van organische mest) worden opgeruimd. Ook moet er planmatig en stapsgewijs worden gewerkt. Via de weg van de geleidelijkheid, dat wel, want het veranderingsproces kost tijd."

Hoe gaat D66 voorkomen dat door de kringlooplandbouw in Nederland goedkoper, niet duurzaam voedsel wordt geïmporteerd, bedrijvigheid naar het buitenland verplaatst wordt en er veel werkgelegenheid en inkomsten verloren gaan?
"De Tweede Kamer heeft een motie van mij aangenomen waarin de supermarkten wordt opgedragen het gehele assortiment duurzaam te maken. Nu is duurzaamheid in de supermarkten nog vaak een niche, terwijl tegelijkertijd goedkoop wordt ingekocht in het buitenland."

De agrarische sector is teveel gericht op het behoud van wat men heeft

Tjeerd de Groot

Als dat plan lukt, dan nog krimpt de agrarische sector en de aanverwante bedrijvigheid, want die zijn voor een groot deel afhankelijk van de export.
"Dat is een volstrekt verkeerde gedachtengang! Nederland is sowieso één van de landen met de hoogste kostprijs. Export op basis van kostprijs is een doodlopende weg. Alleen door je te onderscheiden en producten met toegevoegde waarde te produceren, bevorder je export. Een voorbeeld daarvan is de export van kindervoeding naar China de afgelopen jaren. Dat heeft de Nederlandse zuivelsector te danken aan voedselveiligheidsgaranties die ze kan bieden en hoe met koeien wordt omgegaan. De omslag naar kringlooplandbouw vergt leiderschap. Maar tot nu toe is de agrarische sector teveel gericht op het behoud van wat men heeft."

D66 wil ook dat er een einde komt aan de intensieve veehouderij, net als de Partij voor de Dieren?
"De duurzame kringloop van mest en voedsel heeft inderdaad tot gevolg dat het aantal kippen en varkens in Nederland halveert en het aantal koeien substantieel afneemt. Maar dat levert varkens-en kippenvlees op met de laagst mogelijk milieu- en klimaatbelasting, dat wereldwijd onderscheidend is. Idem dito voor zuivel. En in het verkiezingsprogramma van D66 wordt ook benadrukt dat landen die naar de EU willen exporteren aan onze dierenwelzijn-en duurzaamheidsvoorwaarden moeten voldoen."

Wij blijven inzetten op halvering van de veestapel

Tjeerd de Groot

"Daarbij komt dat in de varkenshouderij de Wet Dieren niet wordt gehandhaafd, waarin de intrinsieke waarden van landbouwhuisdieren zijn omschreven. De vorm waarbij varkens in ammoniaklucht staan, heel veel biggen werpen en waarvan de staartjes worden gecoupeerd, voldoet daar niet aan. D66 wil dat er een einde komt aan de intensieve veehouderij die strijdig is met de Wet Dieren. Sowieso kan de huidige grootschalige veehouderij in Nederland het niet winnen van de internationale concurrentie op kostprijs."

In het verkiezingsprogramma staat niets over een sociaal plan waarmee de dreigende sanering van de veehouderij wordt opgevangen.
"De huidige regering investeert al een ongekend miljardenbedrag in de opkoop van veehouderijbedrijven. Dus er is wel degelijk een sociaal plan. Maar het speelt ook een rol dat de boer een verdienmodel is geworden voor aanverwante bedrijven. Bijvoorbeeld de voer- en bestrijdingsmiddelenverkopers en de loonwerkers die voorop gaan bij de trekkerdemonstraties."

Verdienen zij dan geen sociaal plan?
"D66 is altijd een partij geweest van ondernemerschap en zelfredzaamheid. Hen raad ik aan zich te richten op kringlooplandbouw. De voerverkoper kan zich richten op reststromen als veevoer en de bestrijdingsmiddelenindustrie op biologische natuurlijke bestrijdingsmethoden.'

In uw vorige werkkring als directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie heeft u juist groei van de melkveehouderij en de zuivelsector gestimuleerd, terwijl D66 nu een substantiële daling van het aantal melkkoeien bepleit. Is dit een voorbeeld van 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt'?
"De zuivelsector heeft inderdaad de fout gemaakt de groei te laten plaatsvinden zonder dat het klimaatneutraal en op een duurzame manier gebeurde. De politiek heeft vervolgens nagelaten de Wet grondgebondengroei voor 50% aan grond te koppelen in plaats van 100%, zoals mijn partij wilde. Dat moest worden gerepareerd met fosfaatrechten. Ik ben de politiek ingegaan om deze fouten te repareren. Kringlooplandbouw is het beste antwoord. Nogmaals, niets doen is geen optie. Dat is sowieso een doodlopend spoor."

In het verkiezingsprogramma wordt een revolutie in de landbouw bepleit en de gewraakte uitspraak over halvering van de veestapel gehandhaafd. Is het in deze tijd van coronacrisis niet veel beter om de samenwerking in de agrarische sector te zoeken en niet nog meer te polariseren?
"Ik ben bereid om voor volle zalen ons verhaal te vertellen, zelfs al wordt de middelvinger opgestoken. Dit is het verhaal dat naar onze mening verteld moet worden. Of de agrarische sector krimpt doordat het de internationale slag om kostprijsleiderschap heeft verloren, óf er wordt gekozen voor kringlooplandbouw, waarmee de tegenstelling tussen landbouw en natuur verdwijnt. Hierbij worden het milieu en het klimaat beschermd, maar ook het inkomen van de boer, die kiest voor kringlooplandbouw. Dat inkomen kan worden ondersteund door het Europese landbouwbeleid. Natuurlijk begrijp ik de angst voor het onbekende, wat resulteert in boerenprotesten. Maar niets doen is echt geen optie en het is mijn rol als politicus om me duidelijk uit te spreken."

D66 wil kringlooplandbouw in de praktijk brengen
D66 benadrukt het belang van de boer als voedselproducent. Vaak zijn boerenbedrijven innovatieve bedrijven die het goede voor hebben met mens en dier. Maar volgens D66 gebied de eerlijkheid ook te zeggen dat de huidige manier van landbouw in Nederland onhoudbaar is. Te veel grondstoffen als diervoer, bestrijdingsmiddelen, kunstmest pakken desastreus uit voor de biodiversiteit en het milieu. In de kringlooplandbouw die D66 voor ogen heeft, krijgt efficiënte en duurzame omgang met de aarde een centrale plaats. Alleen zo kan de groeiende wereldbevolking gevoed worden, binnen de grenzen van de aarde. Dit vergt een andere visie op voer, mest, bodem en dierenwelzijn. De grond wordt beter ingezet meer grond voor plantaardig voedsel voor mensen, meer restproducten voor veevoer en minder vleesconsumptie. Niet de chemie, maar de vruchtbaarheid van de bodem staat centraal.  De omgang met dieren verbetert aanzienlijk. De duurzame kringloop van mest en voedsel heeft tot gevolg dat het aantal kippen en varkens in Nederland halveert en het aantal koeien substantieel afneemt, in de visie van D66.
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
13 reacties
Abonnee
kikker 23 September 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10889402/d66-wil-revolutie-in-de-landbouw]D66 wil revolutie in de landbouw[/url]
gelukkig halveert D66 als eerste!
jan 23 September 2020
onder welke steen heeft deze man de laats jaren gezeten als denk dat alles anders moet begin dan bij je zelf
voedsel moet voor iedereen betaalbaar blijven en niet alleen voor deze rijke club mensen wij boeren produceren een omzettend mooi product dat voor iedereen betaalbaar is .deze rapport van osao dat Nederland koploper is in de landbouw lees dat maar eens meneer de groot.
Abonnee
Zuidboer 23 September 2020
Dit land gaat kapot aan figuren die opnieuw het buskruit denken uit te moeten vinden. Ons voedsel is betaalbaar, van superkwaliteit en geproduceerd met oog voor dier en milieu. Verbeteringen zijn prima echter het op het spel zetten van de hele voedselvoorziening zoals meneer de Groot voor ogen heeft vind ik ronduit misdadig. Wat mij betreft daarom gewoon links laten liggen dit heerschap.
Abonnee
Leo 23 September 2020
Prima idee, intensieve veehouderij duur uitkopen en braakpremie van pak m beet 5000 per jaar. Kat in bakkie, nu is de tijd om zaken te doen!
petatje 23 September 2020
Z'N Naam heeft deze meneer mee. Z'n partij is tegenovergestelde en woorden omzetten in dadden zal dit mannetje dus niet doen. Veel blèren en weinig wol.
Adrianus 23 September 2020
Laat D66 eens uitleggen, wat kringloop landbouw inhoudt. Een kringloop wordt gekenmerkt door tijd en ruimte. Hoe omvangrijk is de kring en hoeveel tijd vraagt het verloop ervan? Va!t consumptie ook onder de kringloop of geldt het alleen voor de producten? Hoe zit het dan met de mineralen stroom? Wanneer is de kring gesloten?
Abonnee
Jan 23 September 2020
Redactie Boerenbusiness: geef meneer de Groot toch geen podium.
Blijft mijn inziens een simpele ziel met ondoordachte ideëen
Boerenverstand 23 September 2020
Zoveelste verziekte ziel Universiteit Leiden tot hoog opgeleid arrogant fascistoïde bloedzoekende betweter op zoek naar werkend vlees.

Promoveerde nota bene met 'EU-onderhandelingen over hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid' lees volksmanipulatie.

Alles is al weggegeven, wat willen ze nog van onze eigen moederschoot?
(mochten ze de laatste resten eigen cultuur nog willen verdedigen)
Abonnee
vrij grof 24 September 2020
Net zo een nul als Frans Timmermans , in het verleden ook een D66 mannetje en later van de Pvda.
We zijn er nog niet klaar mee met zulke nitwitten.
Allemaal lui die nog nooit iets gepresteerd hebben en hun hele leven uit de ruif van de staat eten en erg ver van de werkelijkheid afstaan.
Gecondoleerd Nederland!!!
Abonnee
xx 24 September 2020
Onvoorstelbaar wat die man Nederland aan wil doen.
Een halvering van de veestapel kost de Nederlandse samenleving zo gigantisch veel geld en zal het verschil tussen rijk en arm nog veel groter worden. Dit gaat echt veel menselijk leed veroorzaken, daar is de corona-crisis nog niks bij.
Jan 24 September 2020
Nederlanders verdienen deze man voor hun totale destructie van dit land door totale apathie naar elkaar met als hoogtepunt Grapperhaus en zijn aanblijven door rotte, hoe graag zouden ze zelf als rasechte VVD'er met doodslag door de klad in het beleid wegkomen...

Onder het mom van tolerantie alles weggeven als laffe honden, de NSB regeert en wacht op wat al is geweest.
Roy 25 September 2020
Het is te hopen en te verwachten dat D66 gedecimeerd wordt bij de volgende verkiezingen. Niet verwacht dat D66 zo zou afglijden nadat Pechtold weg ging. Deze man is trouwens een zeer slecht politicus. Maar hoe kan het dat hij qua mening 180 graden is gedraaid? Nadat hij voor de melkvakbond werkte?? Waarom besteed boerenbusiness en de andere media daar geen aandacht aan????
petatje 25 September 2020
@ Roy: Geld doet veel met mensen die menen dat geld gelukkig maakt.
Links lullen rechts zakken vullen!
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden