Agrifoto

Nieuws Waterschappen

Boerenzetels staan op de tocht bij waterschappen

12 Juli 2021 - Jurphaas Lugtenburg - 11 reacties

Boeren, bedrijven en natuurorganisaties krijgen automatisch een deel van de zetels in het waterschapsbestuur, de geborgde zetels. GroenLinks en D66 dienen na het zomerreces van de Tweede Kamer een initiatiefwet in om dat te veranderen.

Beide partijen vinden dat het waterschapsbestuur democratischer moet en willen daarom van de geborgde zetels af. Iedereen heeft belang bij waterbeheer en daarom moet ieders stem even zwaar wegen, is hun gedachte. Volgens het televisie programma Nieuwsuur zijn ook PVV, PvdA, SP, PvdD en JA21 voor het afschaffen van de geborgde zetels.

Goede argumenten voor geborgde zetels
In juni 2020 kwam het adviesrapport Geborgd gewogen van een door het kabinet ingestelde adviescommissie uit. Voor de categorie bedrijven plaatst de commissie vraagtekens bij de onderbouwing van de geborgde zetels.

Maar in het rapport wordt ook gesteld dat de geborgde zetels voor ongebouwd en natuurterreinen goed te onderbouwen zijn. Beide hebben een sterke grondpositie en zijn voor hun functioneren afhankelijk van goed grondwaterbeheer. Ook leveren zij een belangrijke bijdrage aan het huidige en toekomstige waterbeheer, bijvoorbeeld als retentiegebieden, het vasthouden van zoet water en verhoging van het grondwaterpeil. Daarnaast moet het waterschap voor het uitvoeren van projecten (denk aan slootonderhoud) vaak over agrarische grond kunnen beschikken.

Desondanks adviseerde de commissie het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur af te schaffen. Ook zonder de geborgde zetels kunnen hun perspectieven tot hun recht komen in het waterschapsbestuur. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft nog geen besluit over dit rapport genomen, maar nu neemt de Tweede Kamer het initiatief. De Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot vinden dat boeren nu te veel macht hebben binnen de waterschappen.

Waterschappen niet politiseren
LTO Nederland pleit er juist voor om de geborgde zetels te behouden omdat, deze zorgen voor een afgewogen belangenafweging in de waterschappen. "Ons wereldwijd beroemde poldermodel vindt zijn oorsprong in de waterschappen", zegt Tineke de Vries, portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland op de site. "Verdergaande politisering van het waterschapsbeheer is niet in het belang van burgers, bedrijven, boeren of natuurbeheerders. Het verlies van specialistische deskundigheid en kennis van het lokale agrarisch gebied net zo min. De geborgde zetels moeten blijven".

Binnen de Unie van Waterschappen heerst verdeeldheid over de kwestie, zo heeft de organisatie in een brief de minister laten weten. Voor een deel van de waterschapsbestuurders is het stelsel van geborgde zetels onlosmakelijk verbonden aan het functionele bestuur van de waterschappen. Omdat de benoeming van de leden op de geborgde zetels via een openbaar proces gaat, waar iedereen aan mag deelnemen, vragen de voorstanders zich af welk probleem wordt opgelost met de afschaffing van dit systeem.

Een ander deel van de waterschapsbestuurders vindt het huidige systeem niet meer bij deze tijd passen en is van mening dat de geborgde zetels ondemocratisch en moeilijk uitlegbaar zijn. Zij zijn voor een systeem waarbij alle bestuurders direct door de burger worden gekozen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
11 reacties
Abonnee
kikker3 12 Juli 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10893230/boerenzetels-staan-op-de-tocht-bij-waterschappen]Boerenzetels staan op de tocht bij waterschappen[/url]
Tja, meerdere jaren terug meenden de LTO en andere zachtgekookte eitjes dat de macht gedeeld moest worden met niksnutten en natuuraanhangers. Daar zijn nu de gevolgen van zichtbaar, deze mensen grijpen nu de algehele macht en laten de landbouw vallen als baksteen.
Jos 12 Juli 2021
Als jan alleman een zetel mag bemannen.
Dan krijg je het zelfde als wat er uit. Den Haag en Brussel komt

Niet goed voor mens en dier.
Abonnee
jantje 13 Juli 2021
Ik geloof niet de LTO het idee had om andere partijen meer macht te geven in het waterschap. Het is eerder uit de maatschappij gekomen dat wie betaald, bepaald.
Abonnee
jk 13 Juli 2021
jantje schreef:
Ik geloof niet de LTO het idee had om andere partijen meer macht te geven in het waterschap. Het is eerder uit de maatschappij gekomen dat wie betaald, bepaald.
wie betaald, die bepaald, mooi principe maar weet iemand wat de verhouding is tussen de bijdrage Agro/ en de rest?
roy 13 Juli 2021
dan kunnen die geborgde zetels gewoon blijven! nu komen er mensen uit de stad die gaan bepalen wat er in het buitengebied moet gebeuren. Deze mensen hebben een vreemd en onrealistisch beeld van het platteland.
marcel 13 Juli 2021
Ondanks de boeren hier in mijn waterschap vind ik het waterschap nu al beetje wereldvreemd zijn hier drukker met milieu gezever en windmolentjes voor mijn deur parkeren.
Jokertje 13 Juli 2021
jantje schreef:
Ik geloof niet de LTO het idee had om andere partijen meer macht te geven in het waterschap. Het is eerder uit de maatschappij gekomen dat wie betaald, bepaald.
Ik zou dan zeggen:

Wie bezit, beschikt....

Zoveel jaren waterbeheer in Nederland, waarbij Boeren een cruciale rol hebben gespeeld en dan moet de natuur beweging alles in handen krijgen.

Er zal een voldoende goed waterbeheer moeten zijn waarbij de belangen van Boeren goed gewaarborgd moeten zijn.

Ik voorzie zo maar een berg claims die op het bordje van de "Groene" waterschappen gaat vallen, dus de kost prijs zal hard omhoog gaan.

En dat is een normale zaak wanneer links georiënteerde lieden de scepter zwaaien: het wordt 2 grote puinbak en alles zal verzuipen en andere momenten verdrogen.Abonnee
Zuidwesten 14 Juli 2021
De boerenbestuurders zitten er alleen voor hun bezoldiging hoor, stemmen overal gewoon mee met de natuurvoorstellen. Kunnen overwegend de centen ook niet missen om hun geerfde boerderij in stand te houden. Maak je geen illusies, afschaffen die feodale praktijken.
Claas 14 Juli 2021
jk schreef:
jantje schreef:
Ik geloof niet de LTO het idee had om andere partijen meer macht te geven in het waterschap. Het is eerder uit de maatschappij gekomen dat wie betaald, bepaald.
wie betaald, die bepaald, mooi principe maar weet iemand wat de verhouding is tussen de bijdrage Agro/ en de rest?
Wie betaalt bepaald is verankerd in de waterschapswet. Op dit moment zijn de boeren wettelijk verplicht een zeker percentage van de begroting op te brengen.
Het veranderen van de zeggenschap zonder naar deze betalingsverplichting te kijken zal er voor zorgen dat de laatste overblijvende boeren onevenredige betalingsverplichtingen krijgen.
Abonnee
jk 14 Juli 2021
Claas schreef:
jk schreef:
jantje schreef:
Ik geloof niet de LTO het idee had om andere partijen meer macht te geven in het waterschap. Het is eerder uit de maatschappij gekomen dat wie betaald, bepaald.
wie betaald, die bepaald, mooi principe maar weet iemand wat de verhouding is tussen de bijdrage Agro/ en de rest?
Wie betaalt bepaald is verankerd in de waterschapswet. Op dit moment zijn de boeren wettelijk verplicht een zeker percentage van de begroting op te brengen.
Het veranderen van de zeggenschap zonder naar deze betalingsverplichting te kijken zal er voor zorgen dat de laatste overblijvende boeren onevenredige betalingsverplichtingen krijgen.
als dit in de wet verankerd is, dan zullen de boeren in de toekomst minder moeten gaan betalen? of denk ik te simpel
Abonnee
Kjol 15 Juli 2021
Als eerste kun je verwachten dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je drainage water mag lozen zonder vergunning op het openbaar water.
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden