Shutterstock

Nieuws Belangenbehartiging

NMV wil leden met contributie gaan splitsen

26 Augustus 2021 - 1 reactie

BTW-plichtige leden van de NMV moeten vanaf 1 september contributie betalen naar rato van hun bedrijfsgrootte. Andere leden hoeven dat niet, maar beiden houden evenveel stemrecht. Dit staat in een voorgestelde statutenwijziging, die op 1 september in stemming wordt gebracht op de algemene ledenvergadering (ALV) in Nieuwegein. De leden mogen erover oordelen.

De statutenwijziging vindt plaats in overleg met ZuivelNL, zegt dagelijks bestuurslid Elly Koning. Voorzitter Arjan Schimmel van ZuivelNL legt uit dat deze organisatie daar veel baat bij heeft. "Nu moeten we btw betalen op veel van onze activiteiten. Dat geld kunnen we niet terugvragen, omdat niet al onze leden hebben vastgelegd dat hun aangesloten leden btw-plichtig zijn. Bij de NZO en LTO is dat al geregeld, bij de NMV nog niet. Aanpassing kan ons heel veel geld schelen en ook voordelig zijn voor de NMV als organisatie."

Onderscheid naar soorten leden
Niet iedereen in het NMV-bestuur ziet de noodzaak in van de voorgestelde statutenwijziging. Secretaris Bertus Doppenberg vindt het ongemakkelijk dat onderscheid wordt gemaakt naar soorten leden vanwege belastingtechnische redenen. Redenen waar volgens hem leden zelf niet direct baat bij hoeven hebben. "Anderen hoeven de NMV niet voor te schrijven wat we moeten." Doppenberg heeft ook niet meegewerkt aan de voorgestelde statutenwijziging.

Vorig jaar is het NMV-bestuur uiteengevallen in 2 kampen, met enerzijds de DB-leden Elly Koning, Gerda Peters en Gerrit Boer en anderzijds Jeroen van Maanen en Bertus Doppenberg. Scheidend voorzitter Harm Wiegersma trok zich ondertussen steeds meer terug uit de dagelijkse gang van zaken en gaf vooral ruimte aan de eerste groep, waar lange tijd ook niet-bestuurster Femke Wiersma deel van uitmaakte. Dit kamp heeft opdracht gegeven om de statutenwijziging door te zetten. Daarbij wordt het ondersteund door een extern bureau, dat ook opdrachten uitvoert voor zuivelbedrijven.

Meer duidelijkheid over koers
Wiegersma hoopt dat de komende ALV in ieder geval weer duidelijkheid schept. Zeker waar het de algehele koers betreft. Wie de nieuwe voorzitter moet worden, is volgens hem volstrekt onduidelijk. "ALV's van de NMV zijn altijd verrassend geweest." Wiegersma rekent met een interim-bestuur onder leiding van een externe voorzitter. Hij verwacht niet dat Elly Koning voorzitter wordt, zoals sommigen menen. Koning zelf wil niet zeggen of ze kandidaat is. De opgestapte vice-voorzitter Jeroen van Maanen laat het aan de leden over of hij terugkomt. "Als zij een beroep op mij doen, dan overweeg ik het. Maar ik wil een helder boerengeluid, geen gekonkel."

Doppenberg vraagt zich trouwens af of de geplande statutenwijziging doorgang kan vinden. "Wettelijk gezien moeten de voorgestelde wijzigingen minstens 14 dagen vóór de stemming aan de leden zijn voorgelegd. Dat is niet gebeurd. Ook is er geen toelichting gegeven bij de voorgestelde aanpassingen. Ze hebben alleen het stuk zelf in een enveloppe gestopt. Er moet beter met de leden worden gecommuniceerd."

De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Abonnee
boerIn 26 Augustus 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10893860/nmv-wil-leden-met-contributie-gaan-splitsen]NMV wil leden met contributie gaan splitsen[/url]
De bij de KvK registreerde statuten van lto nederland maar ook de dochterorgansisaties zeggen helemaal niets over btw ondernemers. Daar zijn gezinleden die geen KvK ondernemer zijn buitengewoon lid.

Wat is het echte doel van deze actie die volgens dit artikel door de zuivelindustrie wordt ingezet: het klaar stomen om als brancheorganisatie om aan de voorwaarden voor een AVV te kunnen voldoen en vervolgens nog meer regels opleggen op kosten van de boer.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Belangenbehartiging

Jeroen van Maanen per direct uit bestuur NMV

Nieuws Belangenbehartiging

NMV stelt verkiezing nieuw bestuur uit tot mei

Nieuws belangenbehartiging

Opkoop bij natuur is voor NMV oorlogsverklaring

Inside NMV

Henk Bleker wil excuses van bedrijfsbazen AgriNL

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief