Eigen foto

Nieuws Stikstof

Sector komt in het geweer tegen Nitraatrichtlijn

14 September 2021 - 1 reactie

Het voorstel voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) dat demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten vorige week presenteerde, zorgt voor veel onrust in de agrarische sector.

Diverse ketenpartijen en sectorvertegenwoordigers, onder meer LTO, NAJK, NZO, BO-Akkerbouw, Cumula, Cosun en CZAV, uitten forse kritiek op het 7e AP. De maatregelen die vorige week naar buiten zijn gekomen, gaan volgens de organisaties erg ver en hebben een negatieve impact op het verdienvermogen van de hele sector.

BO-Akkerbouw heeft vandaag (dinsdag 14 september) een reactie opgesteld namens de Nederlandse akkerbouwsector ter voorbereiding van de procedurevergadering en het debat dat morgen in de Tweede Kamer gevoerd wordt. De voorgestelde generieke maatregelen sluiten niet aan bij de moderne landbouwpraktijk, passen niet bij duurzaam bodembeheer en gaan in tegen kringlooplandbouw.

Bedreiging voor de hele sector
Het 7e AP is een aanslag op het verdienvermogen van de sector volgens BO-Akkerbouw. Boeren worden gedwongen meer laag renderende teelten op te nemen in het bouwplan en de uiterste zaaidatum van 1 oktober voor vanggewassen beperkt boeren ernstig in hun handelen en maakt de oogst en verwerking van bijvoorbeeld aardappelen of suikerbieten lastig of (deels) zelfs onmogelijk.

Daarnaast gaan de maatregelen gelden voor heel Nederland, terwijl in grote delen van het land de normen al gehaald worden. Met een specifieke gebiedsgerichte aanpak wordt veel beter recht gedaan aan de regionale omstandigheden. Kalenderlandbouw is contraproductief voor duurzaam bodembeheer. Oogstrijpheid van het gewas en goede weersomstandigheden zouden het uitgangspunt moeten zijn en niet het halen van een verplichte datum. Ook zijn de economische gevolgen van de maatregelen zijn niet doorgerekend. Een goede afweging van de maatregelen in het 7e AP kan daarom volgens de BO-Akkerbouw niet worden gemaakt.

De doelen van de nitraatrichtlijn worden onderschreven door de akkerbouwsector. Maar de voorgestelde maatregelen moeten wel praktisch uitvoerbaar zijn en het verdienvermogen van de akkerbouwers moet op peil blijven, vindt BO-Akkerbouw.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
west 15 September 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10894144/sector-komt-in-het-geweer-tegen-nitraatrichtlijn]Sector komt in het geweer tegen Nitraatrichtlijn[/url]
wat denk je van de boomkwekerij sector 1 oktober????
als je zou zeggen dit is een 1 april grap zou ik het eerder geloven .
wat een 1ste klas kolder idee
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Minister van Langverwacht Landbouwakkoord

Nieuws stikstof

België zet deur wél op kier voor latere zaai vanggewas

BB TV Jaap van Wenum

'Kalenderlandbouw moet worden bijgestuurd'

Achtergrond Stikstofstemming

Paraaf Landbouwakkoord is explosief materiaal

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox