Nitraatrichtlijn

aardappeloogst aardappelrooier

Nieuws Aardappelen

Hard bewijs voor nieuwe oogstdeadline aardappelen

Recent onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) over de stikstofuitspoeling bij consumptieaardappelen op zandgrond biedt nieuwe aanknopingspunten in het debat rond de verplichte oogstdatum van dit gewas. Tussen 2018 en 2020 hebben onderzoekers in Valthermond gekeken naar de uitspoeling van stikstof op zandgrond. Volgens belangenbehartiger Vavi biedt het onderzoek nieuwe kansen voor de sector. De oogstdeadline is een doorn in het oog van de aardappelverwerkers en enorm impactvol voor de sector.
17 Juli 2023
mest bemesting Duitsland drijfmest

Nieuws Wetgeving

Duitse nitraatwetgeving snijdt fors in mestgebruik

Het Duitse parlement heeft een miljoenenboete van Brussel afgewend door tijdig met een nieuw nitraatbeleid op de proppen te komen. Dit betekent wel dat de omvang van nitraatgevoelig fors wordt uitgebreid en boeren in dat gebied het (kunst)mest gebruik fors moeten reduceren.
26 Juni 2023

BB TV Jaap van Wenum

'Kalenderlandbouw moet worden bijgestuurd'

Jaap van Wenum is sinds vandaag (1 juni) de nieuwe voorzitter van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. In een gesprek met presentator Eric de Lijster gaat de opvolger van Dirk de Lugt in op de taken van de organisatie en de acties om het huidige kabinetsbeleid in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Nitraatrichtlijn - zoals de kalenderlandbouw - bij te sturen. 'We moeten toe naar werken op doelen in plaats van middelen.' Ook komen de onderhandelingen over een Landbouwakkoord aan bod. 'We hebben zorgen of er voldoende areaal blijft om een verdienmodel overeind te houden.'
1 Juni 2023
Boerenbusiness

Podcast Jaap Haanstra

'Overheid moet met regels eerlijk zijn tegen boeren'

De overheid moet met haar regels eerlijk zijn tegen boeren als het gaat om de maatregelen van het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn, zoals de bufferstroken en de wintergewassen. Dit zegt Jaap Haanstra, akkerbouwer en voormalig LTO-bestuurder in deze Boerenbusiness Podcast. Het stoort Haanstra dat de metingen van de waterkwaliteit niet zuiver worden gedaan, maar de boer wel verantwoordelijk wordt gehouden voor het resultaat.
10 Mei 2023
aardappeloogst aardappelrooier

Nieuws 7e Actieprogramma

Angst voor Brussel zet aardappelteelt klem

De beslisnota aangaande de zogenoemde 'winterteelten' rammelt aan alle kanten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) publiceerde de brief donderdag 20 april. Ondanks de late verschijningsdatum wordt besloten de maatregelen rond het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor dit jaar gewoon door te voeren. Vooral voor consumptieaardappelen is de impact enorm.
20 April 2023
aardappelen akkerbouw aardappelperceel

Nieuws Aardappelen

Vavi: Nitraatrichtlijn kost zeker anderhalf miljard

Worden consumptieaardappelen niet meegenomen op de lijst van 'wintergewassen' in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dan kost dat de Nederlandse aardappelsector zeker €1,5 miljard. Dat becijfert de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi). Het voortbestaan van de sector staat op het spel, aldus Andries Middag, directeur van de brancheorganisatie.
21 November 2022
Dirk de Lugt

BB TV Interview Dirk de Lugt

'Ruim 80 procent van de boeren voldoet aan regels'

Een overgrote meerderheid van de akkerbouwers in Nederland voldoet aan de regels met betrekking tot de waterkwaliteit. Dat stelt BO Akkerbouw-voorzitter Dirk de Lugt. 'Des te vreemder is het dat de overheid met generieke maatregelen komt, in plaats van te focussen op de gebieden waar het beter moet.'
16 November 2022
aardappelen akkerbouw aardappeloogst DeWulf aardappelrooier

Nieuws Nitraatrichtlijn

Vlaamse minister legt 'atoombom' onder de sector

Net als Nederland is er ook in Vlaanderen werk aan de winkel om aan de Europese nitraatrichtlijn te voldoen. De Belgische krant De Tijd kreeg inzage in de voorstellen van het Vlaamse 7e mestactieplan (MAP7) - het equivalent van het Nederlandse 7e actieprogramma nitraatrichtlijn - en die blijken zeer ver te gaan. Vlaamse boerenorganisaties en de aardappelverwerkende industrie hebben geschokt gereageerd op de voorstellen. De landbouw wordt effectief de nek om gedraaid, zo luidt de kritiek.
31 Oktober 2022

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden