Nitraatrichtlijn

aardappelen akkerbouw aardappelperceel

Nieuws Aardappelen

Vavi: Nitraatrichtlijn kost zeker anderhalf miljard

Worden consumptieaardappelen niet meegenomen op de lijst van 'wintergewassen' in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dan kost dat de Nederlandse aardappelsector zeker €1,5 miljard. Dat becijfert de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi). Het voortbestaan van de sector staat op het spel, aldus Andries Middag, directeur van de brancheorganisatie.
21 November 2022
Dirk de Lugt

BB TV Interview Dirk de Lugt

'Ruim 80 procent van de boeren voldoet aan regels'

Een overgrote meerderheid van de akkerbouwers in Nederland voldoet aan de regels met betrekking tot de waterkwaliteit. Dat stelt BO Akkerbouw-voorzitter Dirk de Lugt. 'Des te vreemder is het dat de overheid met generieke maatregelen komt, in plaats van te focussen op de gebieden waar het beter moet.'
16 November 2022
aardappelen akkerbouw aardappeloogst DeWulf rooier

Nieuws Nitraatrichtlijn

Vlaamse minister legt 'atoombom' onder de sector

Net als Nederland is er ook in Vlaanderen werk aan de winkel om aan de Europese nitraatrichtlijn te voldoen. De Belgische krant De Tijd kreeg inzage in de voorstellen van het Vlaamse 7e mestactieplan (MAP7) - het equivalent van het Nederlandse 7e actieprogramma nitraatrichtlijn - en die blijken zeer ver te gaan. Vlaamse boerenorganisaties en de aardappelverwerkende industrie hebben geschokt gereageerd op de voorstellen. De landbouw wordt effectief de nek om gedraaid, zo luidt de kritiek.
31 Oktober 2022
akkerbouw grond perceel akkerbouwbedrijf

Achtergrond Landbouwbeleid

Akkerbouwer raakt verstrikt in web van regels

Grote veranderingen in de wet- en regelgeving staan opstapel voor de Nederlandse akkerbouwer. Het nieuwe GLB wordt uitgerold en het 7e Actieprogramma (7e AP) krijgt vorm. Veel moet nog nader uitgewerkt worden -rijkelijk aan de late kant aangezien de meeste akkerbouwers het bouwplan voor komende seizoen al grotendeels rond hebben en de eerste gewassen al in de grond zitten- maar enkele maatregelen doen nu al veel stof opwaaien.
27 Oktober 2022
Henk Staghouwer

Nieuws Politiek

Grote zorgen over Brusselse goedkeuring derogatie

In het overleg tussen Nederland en de Europese Unie over het verlengen van de derogatie is er nog geen licht aan de horizon. Henk Staghouwer, de minister van Landbouw, zegt dat zijn zorgen 'zeker nog niet voorbij zijn. Het is een spannend traject.' 
18 Februari 2022
bemesting Agrifoto2

Nieuws Nitraatrichtlijn

NAV hoopvol over maatwerk nitraatrichtlijn

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is voorzichtig positief over de voorgestelde maatwerkaanpak voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Definitief akkoord laat nog op zich wachten, maar tijdens een recent gehouden webinar bleek dat de belangenbehartiger goede hoop heeft.
1 Februari 2022
akkerbouw maandanalyse

Nieuws Nitraatrichtlijn

BO Akkerbouw uit zorgen over nitraatmaatregelen

BO Akkerbouw maakt zich ernstige zorgen over aanvullende maatregelen op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP), zoals teeltverboden, brede bufferzones en de opkoop van bedrijven. Ministers Staghouwer van LNV en Van der Wal voor Natuur en Stikstof hebben de aanvullende maatregelen 20 januari in een Kamerbrief aangekondigd.
25 Januari 2022
water sloot waterkwaliteit

Nieuws Nitraatrichtlijn

Aanvullende maatregelen 7de Nitraatrichtlijn op til

Op het ministerie van landbouw wordt gewerkt aan een toevoeging op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AP). In december werd werden de maatregelen door in het 7e AP als onvoldoende beoordeeld voor het halen van de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water door het Nitraatcomité in Brussel. De inzet van het kabinet is om medio februari het addendum vast te stellen met de aanvullende maatregelen.
20 Januari 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox