Shutterstock

Nieuws Nefyto

Zorgelijke ontwikkelingen rond GBM-toelating

12 December 2018

Nefyto, de branchevereniging voor de fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, sprak bij de jaarvergadering op dinsdag 11 december zorgen uit over de toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. In 2017 werden geen nieuwe werkzame stoffen geregistreerd. Tegelijkertijd bemerkt het een opkomst van 'groene' middelen, maar hier zit een zware toelatingsprocedure in de weg.

Tijdens zijn jaarrede toont Carlos Nijenhuis, de voorzitter van Nefyto, de registratiecijfers van werkzame stoffen sinds 1991. In dat jaar ging het om 12 nieuwe stoffen, waar dat aantal anno 2017 gedaald is tot 0. Daarnaast werd in 2016 1 nieuwe stof geregistreerd. Wereldwijd ligt het aantal nieuwe stoffen (met 4 stuks) iets hoger, maar ook hier is een duidelijke afname zichtbaar.

'Europa is te streng'
"De producenten slaan de Europese Unie (EU) over bij de (her)registratie van hun producten", zegt Jacobijn van Etten van het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). "Diverse werkzame stoffen halen de toelatingsprocedure niet." Nijenhuis meldt dat ook uit de politiek lidstaten wordt opgeroepen om geen nieuwe synthetische gewasbeschermingsmiddelen meer toe te laten. Die politieke inmenging noemt Nefyto zorgelijk.

Om de middelenkast van de agrarisch ondernemer gevuld te houden (het thema van het jaarcongres) wordt geleund op de komst van biologische 'groene' gewasbeschermingsmiddelen. De registratie hiervan neemt toe, maar zij moeten ook die lastige registratieprocedure doorlopen. Daarbij is het toetsingskader niet altijd bruikbaar, bijvoorbeeld bij microbiële middelen.

Geen uitzondering voor groene middelen
"De registratie van 'laag-risico-middelen' wordt niet vereenvoudigd", zegt Van Etten. "Het Ctgb voert de wet uit. Wij zijn niet in staat die te wijzigen. Bij een goedkeuring is het wel mogelijk naar toepassingstechnologieën  voor veilig gebruik te kijken." Als voorbeeld wordt een robot aangehaald die plaatsspecifiek onkruid behandelt met glyfosaat, zodat de herbicide toegestaan blijft als de registratie eindigt.

Van Etten merkt eveneens op dat de European Food Safety Authority (EFSA) de bestaande wetten los wil laten om technologie een grotere rol te laten spelen.

Graadmeter groene middelen
Om inzicht te geven in het gebruik van de zogenoemde 'groene gewasbeschermingsmiddelen', lanceert Nefyto de 'Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen'. Hiermee wil het tonen maken hoe groot het aandeel is in Nederland. Wereldwijd wordt een stijging van zo'n 10% verwacht, op het totale middelengebruik.

Op dit moment is het exacte gebruik moeilijk vast te leggen, omdat voor 'laag-risico-stoffen' vaak andere definities worden gehanteerd; zo wordt niet over kilo’s werkzame stof gesproken. In de recente cijfers van het CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontbreekt duiding voor groene middelen. De komende periode gaat Nefyto de Graadmeter verder ontwikkelen met zijn partners.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Nederlandse boer gebruikt minder gewasbescherming

Achtergrond CBS

Nederlandse boer gebruikt minder gewasbescherming

Ctgb beperkt stapelen van gewasbescherming

Nieuws Gewasbescherming

Ctgb beperkt stapelen van gewasbescherming

Wat doet uitspraak rechter met gewasbescherming?

Inside Gewasbescherming

Wat doet uitspraak rechter met gewasbescherming?

'Akkerbouw vraagt om 1 gesloten vulsysteem'

Nieuws Gewasbescherming

'Akkerbouw vraagt om 1 gesloten vulsysteem'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief