Shutterstock

Nieuws Droogte

Waterschap kijkt strenger naar beregening

2 September 2019 - 4 reacties

Het waterschap Hunze en Aa's in Drenthe gaat vanaf 1 januari 2020 consequenter handhaven op het naleven van de regels voor onttrekking van water voor beregenen. Het gaat om het beregenen van gewassen in het Drentsche Aa-gebied.

03-09: Dit bericht is aangevuld. De teelt van uien valt ook onder de noemer 'hoogsalderende gewassen'.

Waterschap Hunze en Aa's is halverwege dit jaar gestart met het strenger controleren van de regels. Eerder kende het andere prioriteiten, waardoor er niet altijd even consequent gehandhaafd werd. Het begrijpt wel dat de plotselinge handhaving op een ongelukkig moment wordt gemeld, gezien we midden in een zeer droog groeiseizoen zitten, Daarom kondigt het vroegtijdig hun beleid voor 2020 aan.

Geen boetes uitgedeeld
"De 2 droge jaren (2018 en 2019) hebben bijgedragen aan de verschuiving van de prioriteiten", zegt Jeannette Bolhuis, woordvoerder bij waterschap Hunze en Aa's. Het is volgens haar niet echt nieuws, omdat de algemene regels altijd al van kracht waren. "Er wordt nu vooraf een aankondiging gedaan en ook vindt er daadwerkelijk handhaving plaats." Daarbij merkt zij op dat er dit jaar geen boetes zijn uitgedeeld, maar alleen een gesprek is geweest met boeren die de regels niet naleefde.

Alleen hoogsalderende gewassen mogen in het Drentsche Aa-gebied met grondwater worden beregend. Hieronder verstaat het waterschap onder meer bloembollen en bloemen, uien, sierteelt, fruit, bomen, pootaardappelen, graszaad en graszoden, cichorei (glas)tuinbouw en sportvelden. Fabrieks- en consumptieaardappelen, graan, suikerbieten en maïs vallen hier niet onder.

Verschil per gewas
Volgens het waterschap komt dit omdat de laatstgenoemden zich na een droogteperiode voldoende kunnen herstellen voor een goede opbrengst. Bij hoogsalderende gewassen is neerslag noodzakelijk om zich te kunnen ontwikkelen.

Uien worden niet specifiek genoemd in de voorwaarden, maar vallen volgen het waterschap onder 'bollen'. Juist deze teelt, in potentie met een hoog saldo, is de laatste jaren fors uitgebreid (in Drenthe met 130%). Conserven vallen niet onder de hoogsalderende teelten.

Beregenen met oppervlaktewater is geen optie, omdat er in een periode van droogte te weinig water beschikbaar is in het bekensysteem van de Drentsche Aa. Naar eigen zeggen worden de regels nu verduidelijkt zodat boeren hier voor komend teeltseizoen rekening mee kunnen houden. De agrarisch ondernemers in het gebied zien de regels eerder als permanent beregeningsverbod als deze strikt wordt gehandhaafd.

Nieuw beleid op komst
De onttrekking van grondwater komt komend jaar bestuurlijk aan de orde binnen het waterschap. Het is een onderwerp van het beheerprogramma, dat eens per 6 jaar is vastgesteld. Het Drentsche Aa beslaat 40 vierkante kilometer en is een Natura 2000-gebied dat zich uitstrekt over Drenthe en Groningen. De exacte details omtrent de grondwateronttrekking in het gebied kun je in dit document vinden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktupdate Aardappelen.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
4 reacties
Abonnee
Dirk 2 September 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10883853/waterschap-kijkt-strenger-naar-beregening]Waterschap kijkt strenger naar beregening[/url]
Graszaad een hoog salderend gewas?? Laat me niet lachen.
Brengt voor de teler geen flikker op.
Saldo is te vergelijken met een graangewas
Alleen de zaadhandel verdient er goud aan.
kikker 2 September 2019
gewoon gras door je uien en aardappels zaaien dus!
graszaadteler 3 September 2019
€3782 incl hooi
excl toeslagrechten
gemiddeld over 3 jaar voor perceeltje veldbeemd.
Zaai jij maar lekker graan
Abonnee
Hannes 3 September 2019
graszaadteler schreef:
€3782 incl hooi
excl toeslagrechten
gemiddeld over 3 jaar voor perceeltje veldbeemd.
Zaai jij maar lekker graan
Maak ze nou niet te wijs graszaadteler dan kunnen wij lekker door gaan met graszaad telen !!!
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele
akkerbouw noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox