Shutterstock

Nieuws Veredeling

Nederland benadrukt: 'Geen octrooien op planten'

16 Oktober 2019

Nederland heeft zich duidelijk uitgesproken tegen het verlenen van octrooien op planteigenschappen die verkregen zijn via klassieke veredeling. Hiervoor is een brief gestuurd aan het hoogste beroepsorgaan van het Europees Octrooibureau (EOB).

Het hoogste beroepsorgaan van het EOB, de Vergrote Kamer van Beroep, buigt zich momenteel over de octrooikwestie. Zij moet juridische duidelijkheid gaan geven. Zijn klassiek veredelde planten nu wel of niet octrooieerbaar?

Nederland zet zich al jaren in om octrooien op klassiek veredelde planten tegen te gaan. Sinds 1 juli 2017 worden deze niet meer verleend, dankzij een interpretatieve verklaring van de Europese Commissie. De discussie laaide eind 2018 echter opnieuw op toen het EOB oordeelde dat deze verklaring van de Europese Commissie geen juridische waarde heeft. Bovendien zou de gewijzigde uitvoeringsregel in strijd zijn met het Europees Octrooiverdrag.

Vrije toegang van belang
De president van het EOB heeft de kwestie nu via een speciale juridische procedure voorgelegd aan het hoogste beroepsorgaan van het EOB. Diverse EU-lidstaten, waaronder Nederland, hebben hun zienswijze ingestuurd. Kern van de Nederlandse boodschap is dat rekening moet worden gehouden met de interpretatieve verklaring van de Europese Commissie. Anders kan een probleem ontstaan bij de samenloop tussen het EU-recht en het Europees Octrooiverdrag.

“Vrije toegang tot kweekmateriaal is van groot belang voor het behoud van innovatie en om monopolisering tegen te gaan”, schrijft minister Carola Schouten (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een kamerbrief waarin zij over de huidige stand van zaken informeert.

Op 1 lijn
Recent heeft het nieuwe Europees Parlement al een resolutie aangenomen, waarin wordt aangegeven dat planten en dieren die via essentieel biologische processen zoals klassieke kruisingen zijn verkregen niet octrooieerbaar moeten zijn. Schouten stelt tevreden vast dat Europa en haar lidstaten het standpunt ten aanzien van de octrooidiscussie delen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vergrote Kamer van Beroep van het EOB een uitspraak zal doen over de kwestie.

boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
In tijden als deze houden we je graag op de hoogte van objectieve en transparante marktinformatie, aangevuld met heldere prijzen en noteringen. Daarom haal je deze maand meer uit jouw gratis Boerenbusiness Account. Je krijgt van ons in de maand juli 10 gratis premium-artikelen cadeau. Meld je aan
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Nieuws Gene editing

VK zet de eerste stap richting nieuwe veredeling

Nieuws CRISPR-Cas

VK geeft voor eerst groen licht aan proef CRIPSR-Cas

Nieuws Veredeling

RNA-techniek verhoogt opbrengst aardappelen fors

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief