B Brown / Shutterstock.com

Opinie Niels van der Boom

Waarom meer niet langer beter is

22 Augustus 2020 - 34 reacties

Op internet viel mij laatst een interessante discussie op. Het onderwerp was een nieuw record voor het telen van wintertarwe. Normaliter ben je met meer kilo's per hectare blij. Het ging echter over de kosten per ton, waar niet over wordt gesproken. Wie wordt er eigenlijk beter van een hogere opbrengst? Niet de boer in dit geval.

Wie zijn kostprijs wil drukken kan het beste meer kilo's oogsten, zo leerde ik altijd. Tegelijk is er de stelregel (zeker bij tarwe) dat de laatste 2 ton meer kost dan de eerste 7 of 8. Met de opbrengst per hectare mogen we graag pronken. Pub yields noemen de Engelsen het of cafékilo's in goed Nederlands. De marge onderaan de streep, daar wordt zeker in het geval van recordpogingen met geen woord over gerept. Waarom niet? Omdat ze absurd zijn.

Voor wie?
Toegegeven, dergelijke berichten over een recordopbrengst worden graag gelezen. Dat is ook de reden waarom ze op Boerenbusiness worden gepubliceerd. Maar net als zoveel (maatschappelijke) onderwerpen komen ze nu in een ander daglicht te staan. Is de boer gebaat bij een alsmaar stijgende opbrengst? Wie wordt daar beter van? In een seizoen als 2018-2019 de boer, mits geprofiteerd kan worden van hoge prijzen. Meestal ligt die verkoopprijs niet op een astronomisch hoog niveau. Afgezet tegen de hogere kosten per hectare blijkt dat vooral de toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen er beter van wordt. Die zijn namelijk altijd bij dit soort pogingen betrokken en financieren een belangrijk deel.

Terug naar de online discussie. Die ontstond onder akkerbouwers in Engeland. Waarom kijken we niet naar het rendement per ton product? Uiteindelijk betaalt dat de rekeningen op je bedrijf. Een simpele kostprijsvergelijking leerde direct dat de recordhouder qua rendement eerder in de onderste dan in de bovenste regionen eindigt. Laten we het daar eens over hebben.

Heet onderwerp
Wie nog een laagje dieper graaft komt terecht bij de kern van deze discussie. De manier waarop de conventionele akkerbouw in Nederland – en in heel Europa – is opgebouwd. Tegelijk een lastig onderwerp waar niet veel mensen hun handen aan willen branden. Toeleveranciers en producenten van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn verweven in alle lagen van de sector. Van de politiek tot op het boerenerf. Hoe groot is hun sturende rol in het geheel? Ruim een jaar geleden schreef ik daar ook al over. Je kunt dan direct rekenen op reactie vanuit de genoemde bedrijven en die kwam er ook. Daarbij wordt niet geschroomd om peperdure advertentiebudgetten in te trekken, of dit als argument te gebruiken. Zo houden de media zich rustig en wordt (te)veel braaf opgetekend.

Is een revolutie nodig? Kijkend naar de diverse toekomstbeelden voor de akkerbouwsector denk ik van wel. De huidige weg loopt dood. De boer die blind voer op het oude middelen- en bemestingsbeleid redt het niet. Een innovatieve nieuwe kijk is vereist. En wie helpt je daarbij, dat zijn medestanders. Geen tegenstanders. Die revolutie moet vanuit de boer komen. Zo'n discussie over opbrengst versus kostprijs schudt hopelijk de nodige mensen wakker. Het is een eerste stap naar meer ondernemersvrijheid.

De middenmotor
Helaas zie je op datzelfde internet tegelijk dat sommige revolutionaire boeren direct doorschieten in de Che Guevara-modus. In de akkerbouw gaat revolutie nu vaak samen met biologisch. Daar is niets mis mee. Ik durf zelfs te stellen dat minstens driekwart van de nieuwe inzichten in de conventionele akkerbouw een biologische grondslag hebben. Tegelijk zorgt het voor een kloof in de akkerbouw. Je bent biologisch, en vertegenwoordigd alles wat 'goed' is, of je bent gangbaar en een gifspuiter. Juist die middencategorie, die zeer zeker in de praktijk aanwezig is, hoor of je zie weinig. Hij neemt veel risico's, is innovatief, ruimdenkend en een voorbeeld voor collega's. Tegelijk kan hij geen label op zijn product plakken om de kosten die hiermee gemoeid zijn enigszins terug te verdienen. Dat damt nieuwe innovaties in. De overheid juicht het toe, maar doet nog (te) weinig.

Voor 80% van de akkerbouwers ligt de toekomst bij deze middencategorie. Daar ben ik van overtuigd. Het is dus tijd de ogen te openen, de handen ineen te slaan en om van elkaar te leren. Het is bittere noodzaak. De grote agroconglomeraten beschikken over gigantische budgetten om innovatie aan te jagen. Boeren zijn versnipperd en beschikken over veel minder financiële middelen. Alleen door samenwerken kan vooruitgang worden bereikt en onafhankelijkheid gerealiseerd. Met elkaar moeten we het doen. Boeren, toeleveranciers, adviseurs en ook wij, de media. Samen kunnen we het en dat begint met een goede discussie. Ook over de hete onderwerpen.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
34 reacties
Abonnee
mic 22 Augustus 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10888852/waarom-meer-niet-langer-beter-is]Waarom meer niet langer beter is[/url]
wow. Toch nog iemand wakker.
peer 22 Augustus 2020
je hoeft niet altijd de voorstellen van de gbm man op te volgen het kan ook ietsje minder
kees 22 Augustus 2020
Mooi stuk Niels, met op zijn tijd wat mooie beeldspraak.
Abonnee
erik 22 Augustus 2020
mooi verwoord Niels, inderdaad kan er soms meer dan de toeleveranciers je willen laten geloven. Er kan meer dan de verkopende partij ons wil doen geloven.
hans 22 Augustus 2020
Een zeer ware opinie, Niels!

En wat hier voor graan geldt, geldt nog meer voor andere duurdere teelten en zeer zeker ook voor de dierlijke sectoren.

Dat (aan de boer verkopende) bedrijven dat liever stil houden is te begrijpen, maar dat ook "onafhankelijke" partijen daarover zwijgen, of vaker nog het ontkennen, is op zich zeer dubieus.
Ik denk dan aan agrarisch onderwijs, en onderzoekcentra a la WUR en proefboerderijen.

Grootste winst zal zijn dat minder productie nooit lagere prijzen zal veroorzaken!
Abonnee
Martin de Ruiter 22 Augustus 2020
Geweldig geschreven Niels!!,

grt. Martin de Ruiter


Abonnee
Henry Buitenzorg 23 Augustus 2020
Sinds de Dienst Landbouwvoorlichting is opgeheven (in de jaren 90? of wanneer was het) moeten inspanningen door toeleverende bedrijven via aankoop van middelen worden betaald.
Het opheffen van de onafhankelijke dienst waarbij de agrariër voorop stond, was een hele slechte.
Abonnee
petatje 23 Augustus 2020
@Henry; Helemaal mee eens.
Maar boeren zouden ook meer als ondernemer kunnen acteren. En bijv, zelf hun graanrassen met goede resistentie's uit kunnen zoeken uit de rassenlijst. Dat is altijd beter als de toppers die de GBM adviseur aanprijst die vooral topper zijn omdat ze er zaaizaad van op voorraad hebben en er zeker 4 bespuitingen in verkocht kunnen worden.
regelbedenker 23 Augustus 2020
Nee Henry, die onafhankelijke dienst van jou was veel slechter als het huidige model, ik ben er achter gekomen dat door de dienst landbouwvoorlichting met subsidie die op mijn familie naam bij iemand anders is neergezet, vroeger met ambtenaren als verdelers was een en al corruptie
Abonnee
petatje 23 Augustus 2020
@regelbedenker. Dan heb je toch zeker wel aangifte gedaan toen je daar achter kwam! Heb je vast en zek er een dikke schadevergoeding gekregen.
Abonnee
l staal 23 Augustus 2020
super artikel. tarwe niet meer spuiten en niet meer strooien .het beste ziekteresistente ras kiezen en 6 ton oogsten (is bewezen in ongespoten en niet gestrooide tarwe). als we dit allemaal doen zitten we zo aan 50 eurocent en komen we verder in saldo dan nu met hoge opbrengsten,hoge teeltkosten en geen saldo
regelbedenker 23 Augustus 2020
al gezien hoe het viruswaanzin het vergaat in de rechtszaken, nou ik sta er net hetzelfde in, ze zijn nergens corrupter als daar
Abonnee
mark 23 Augustus 2020
Spijker op zijn kop Niels!
De veredeling is sinds jaar en dag gericht op tonnen maximalisatie en niet op duurzaamheid. De suikerbietenteelt is daar ook een groot voorbeeld van. We blijven maar spuiten.....Ik ben zelfs geen bio boer maar heb een hekel aan het woord gangbaar wat conservatief en traditioneel klinkt. We moeten maar eens denken over een naam voor de 80% groep die de grootste mileuwinst gaat boeken en toe naar het rendement per ton: het optimum ipv het maximum.
Student 23 Augustus 2020
Hier zou de sector veel meer mee bezig moeten zijn. Het is precies ook de reden waarom zowel in de akkerbouw als veehouderij deze bedrijven ook graag advies leveren. Ze verkopen het liefst zo veel mogelijk kunstmest, bestrijdingsmiddel of veevoer. Onafhankelijk advies veel meer waardering moeten hebben.
adviseur 24 Augustus 2020
Prima stuk Niels!!
Veel akkerbouwers weten dit prima toe te passen denk ik, telen aan de laagste kostprijs en daarmee het hoogste rendement. Hou wel de risico’s in het oog. Aardappelen met de laagste kostprijs en een klein beetje phytophtora geven niet het hoogste rendement. Met besparen krijg je niks bijelkaar, kosten gaan nu eenmaal voor de baat. Stop optijd als je dit niet kunt bijbenen. We kunnen heel veel van elkaar leren, openheid is dan het toverwoord.
Nogmaals heel goed geschreven Niels.
jentje 24 Augustus 2020
Geen goed artikel. Natuurlijk is het altijd beter om bij een bepaalde opbrengst lagere kosten te hebben. En als je met biologisch een betere marge kunt halen: prima.
Maar dit artikel verondersteld dat boeren niet kunnen nadenken en rekenen. Vele kosten zijn maar marginaal beïnvloedbaar (grond, machines ed) En het is echt wel handig om deze kosten te verdelen over vele kilo's opbrengst. Dan blijven plantenbescherming en kunstmest over. Met goed gedoseerde kunstmest leg je een belangrijke basis voor de potentiële opbrengst (en nee, tarwe groeit niet van de lucht en de liefde). Ook bij plantenbescherming wordt continu afgewogen of het rendabel is om te sproeien. Soms om direct een bedreiging te bestrijden. Soms als een soort verzekering tegen mogelijke schade. Achteraf blijkt wel eens dat dat laatste niet had gehoeven. Maar als het wel nodig was wordt vele jaren kosten voor verzekering terug verdiend.
hans 24 Augustus 2020
Jentje, jij weet kennelijk het verschil tussen kosten delen door kilo's opbrengst, en kosten delen door euro's rendement niet.

En dan schrijven
"Maar dit artikel verondersteld dat boeren niet kunnen nadenken en rekenen.".

Overigens, machines gaan vaak een aantal werkuren mee, niet een vast aantal jaren. Strooi , spuit, of oogst je meer per jaar, is je machine ook eerder op.
White Miel 24 Augustus 2020
Top artikel.
Het gaat in alles om de centen en niet om de krenten ( waar menig boer mee wegloopt).
Stel je voor : van vaars naar koe, dan volle dracht van 9 m, kalf wordt geboren , nog 18 m erbij en dit stierke weegt 600 kg en kan naar de slacht. Wat steekt de boer erin? veel werk, risico en kapitaal.
De handel/slachter die de stier op pikt verdienen beiden in één uur 3 dubbel( of veelvoud) van wat de boer vangt.
En zo is het met alle teelten...arme boeren die het leren rekenen verleerd hebben.
De voorlichting houd zich zeer gedeisd als het over rekenkunde gaat, in hun eigen belang
Abonnee
Zeeuwse boer 24 Augustus 2020
Mooi geschreven maar ben het er totaal niet mee eens. Als je t puur over tarwe hebt misschien wel een beetje maar bij de overige hoger salderende gewassen sowieso niet.
Kijk maar wat er bij studie clubs uit komt. De boeren met de hoogste input per ha halen ook de grootste winst per ha. Dat komt er keer op keer uit. Kun je ook zien als je rond je kijkt. De bedrijven die bezuinigen op teelt kosten gaan steeds verder onderuit. Degenen die dat niet doen gaan vooruit. Niet dat ik bedoel dat je t over de balk moet smijten natuurlijk. Je moet keer op keer afwegen of je iets nodig vind maar sommige dingen moet je gewoon verzekeren omdat het risico te groot is als het een keer mis gaat en onkruid moet je sowieso niet tolereren.
Dan wat betreft adviseurs. Als je een goede adviseur hebt denkt die met je mee om het hoogste rendement uit je gewas te halen. Als hij dat goed doet mag hij terug komen. Wil hij alleen maar verkopen ligt hij er toch binnen een jaar uit en ga je toch naar een ander bedrijf / adviseur en heeft die verkoop gedreven adviseur geen bestaansrecht.
Zo simpel is het volgens mij.
Abonnee
Peer 24 Augustus 2020
Goed opinie Niels.
Merk dat het de discussie aanwakkert en dat is mooi.

Van mijn vader leerde ik, “als je iets wil halen, moet je eerst wat brengen”. Zo bezien ga ik met Zeeuws boer mee.

kritisch blijven is noodzaak is en die adviseur is een vertrouwde waarop we soms misschien te veel leunen. Hij is en blijft ook verkoper, houd dat in de gaten. Ik bestel op tijd wat bij een ander, houdt hun scherp
Jan Z 24 Augustus 2020
Slecht verhaal van (kennelijk) iemand die geen boer is. Natuurlijk is het belangrijk om op dr kosten te letten maar kosten zijn niet lineair verbonden met kostprijs per eenheid product. Je kunt hoge kosten maken maar door een higere opbrengst een lagere kostprijs per eenheid product hebben. Hier is echter altijd de wet van de afnemende meeropbrengst van toepassing.
Verder is het zo dat als je gaat besparen op bemesting er al snel roofbouw op de grond ontstaat. Zie het hele fosfaat gebeuren.
Mbt gewasbescherming, veruit de meeste toepassingen zijn preventief: het voorkomen van een ziekte, insecten of onkruidplaag. De boer is echter voor 80% afhankelijk van de grillen van de natuur dus is het erg moeilijk vooraf in te schatten of de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel achteraf zinvol en renderend zal zijn. Feit is echter wel, als je het 1 keer verkeerd inschat en je mist een bespuiting tegen bijv phytopthora of meeldauw of een onkruidbestijding, de gevolgen desastreus kunnen zijn. Maar dat weet je niet van te voren. Dus bij wijze van “verzekering” kun je beter die bespuiting wel uitvoeren omdat de kosten daarvan in het niet vallen tov de mogelijke negatieve gevolgen van het niet spuiten.
Waar ik meer is zie is kosten verlagen door gbm zo optimaal mogelijk toe te passen met de huidige en toekomstige nieuwe techniek zodat de doseringen omlaag kunnen. Kun je met 75% van de aanbevolen dosering, mits optimaal toegepast een net zo goed resultaat boeken als een 100% dosering met minder dan optimale techniek ?
Daar zou veel meer naar gekeken kunnen worden en ik weet zeker dat daar stappen te maken zijn.
Jan Z 25 Augustus 2020
Slecht verhaal van (kennelijk) iemand die geen boer is. Natuurlijk is het belangrijk om op dr kosten te letten maar kosten zijn niet lineair verbonden met kostprijs per eenheid product. Je kunt hoge kosten maken maar door een higere opbrengst een lagere kostprijs per eenheid product hebben. Hier is echter altijd de wet van de afnemende meeropbrengst van toepassing.
Verder is het zo dat als je gaat besparen op bemesting er al snel roofbouw op de grond ontstaat. Zie het hele fosfaat gebeuren.
Mbt gewasbescherming, veruit de meeste toepassingen zijn preventief: het voorkomen van een ziekte, insecten of onkruidplaag. De boer is echter voor 80% afhankelijk van de grillen van de natuur dus is het erg moeilijk vooraf in te schatten of de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel achteraf zinvol en renderend zal zijn. Feit is echter wel, als je het 1 keer verkeerd inschat en je mist een bespuiting tegen bijv phytopthora of meeldauw of een onkruidbestijding, de gevolgen desastreus kunnen zijn. Maar dat weet je niet van te voren. Dus bij wijze van “verzekering” kun je beter die bespuiting wel uitvoeren omdat de kosten daarvan in het niet vallen tov de mogelijke negatieve gevolgen van het niet spuiten.
Waar ik meer is zie is kosten verlagen door gbm zo optimaal mogelijk toe te passen met de huidige en toekomstige nieuwe techniek zodat de doseringen omlaag kunnen. Kun je met 75% van de aanbevolen dosering, mits optimaal toegepast een net zo goed resultaat boeken als een 100% dosering met minder dan optimale techniek ?
Daar zou veel meer naar gekeken kunnen worden en ik weet zeker dat daar stappen te maken zijn.
Abonnee
kikker 25 Augustus 2020
Ik ben het 100% eens met Jan Z en Zeeuw, je kunt met 1 keer besparen op je phytoptora bespuitingen al je gbm uitgaven van een jaar verliezen op het moment dat je knol phytoptora blijkt te hebben in je product. En draai idd maar eens mee ineen studie club, de telers met de hoogste teelt kosten staan bijna altijd bovenaan het lijstje!
hans 25 Augustus 2020
Jullie gaan weer uit van de rassen die de hoogste opbrengst KUNNEN geven onder perfecte omstandigheden, maar dat zijn ook de rassen die vaak het meest ziekte gevoelig en andere kwetsbare punten hebben.

Je kunt dan op die manier werken, wat dus de meesten doen, en vooral veel spuiten en strooien om die benodigde hoge opbrenst te halen om de hoge kosten nog enigzins terug te verdienen.
Echter, voor een topproductie zijn we tevens afhankelijk van externe omstandigheden zoals grond, weer ed. Hoe vaak valt die opbrengst niet toch weer tegen?

Je kunt ook een ras kiezen die niet die top-opbrenst kan halen, maar veel betere resistenties heeft of minder last van bijv. legering of droogte.
Je kunt dan met veel minder preventief behandelen toe, en je opbrengst zal veel eerder aan de verwachting voldoen.

Abonnee
kikker 25 Augustus 2020
schreef:
bij een niet renderende teelt zoals tarwe gaat dit zeer zeker op, en dan kun je die stikstof ruimte die je overhoudt door de tarwe minder te bemesten mooi inzetten voor hoog renderende gewassen en voor bodemverbetering met compost.
hans 25 Augustus 2020
kikker schreef:
schreef:
bij een niet renderende teelt zoals tarwe gaat dit zeer zeker op, en dan kun je die stikstof ruimte die je overhoudt door de tarwe minder te bemesten mooi inzetten voor hoog renderende gewassen en voor bodemverbetering met compost.
Maak dus van jou "hoog renderende" gewassen nu ook maar optimaal renderende gewassen door meer aan je eigen portemonnee dan aan die van je afnemer of leverancier te denken.
Abonnee
kikker 25 Augustus 2020
Ben ik niet met je eens Hans ik gun iedereen in de keten een goede boterham!
hans 25 Augustus 2020
kikker schreef:
Ben ik niet met je eens Hans ik gun iedereen in de keten een goede boterham!
Ik ook, maar ik vraag me af of de rest van de keten dat ook vindt.

Zie de zorgzame boeren accountens cijfers (waar tot nu toe de krediet-toename vanwege stijgende grondprijzen vele boeren gered hebben), en dit in tegenstelling tot de top rijkste NL-ers, waar toch vele agrarisch profiteurs in staan.
hans 25 Augustus 2020
kikker schreef:
Ben ik niet met je eens Hans ik gun iedereen in de keten een goede boterham!
Ik ook, maar ik vraag me af of de rest van de keten dat ook vindt.

Zie de zorgzame boeren accountens cijfers (waar tot nu toe de krediet-toename vanwege stijgende grondprijzen vele boeren gered hebben), en dit in tegenstelling tot de top rijkste NL-ers, waar toch vele agrarisch profiteurs in staan.
Jan Z 25 Augustus 2020
Slecht verhaal van (kennelijk) iemand die geen boer is. Natuurlijk is het belangrijk om op dr kosten te letten maar kosten zijn niet lineair verbonden met kostprijs per eenheid product. Je kunt hoge kosten maken maar door een higere opbrengst een lagere kostprijs per eenheid product hebben. Hier is echter altijd de wet van de afnemende meeropbrengst van toepassing.
Verder is het zo dat als je gaat besparen op bemesting er al snel roofbouw op de grond ontstaat. Zie het hele fosfaat gebeuren.
Mbt gewasbescherming, veruit de meeste toepassingen zijn preventief: het voorkomen van een ziekte, insecten of onkruidplaag. De boer is echter voor 80% afhankelijk van de grillen van de natuur dus is het erg moeilijk vooraf in te schatten of de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel achteraf zinvol en renderend zal zijn. Feit is echter wel, als je het 1 keer verkeerd inschat en je mist een bespuiting tegen bijv phytopthora of meeldauw of een onkruidbestijding, de gevolgen desastreus kunnen zijn. Maar dat weet je niet van te voren. Dus bij wijze van “verzekering” kun je beter die bespuiting wel uitvoeren omdat de kosten daarvan in het niet vallen tov de mogelijke negatieve gevolgen van het niet spuiten.
Waar ik meer is zie is kosten verlagen door gbm zo optimaal mogelijk toe te passen met de huidige en toekomstige nieuwe techniek zodat de doseringen omlaag kunnen. Kun je met 75% van de aanbevolen dosering, mits optimaal toegepast een net zo goed resultaat boeken als een 100% dosering met minder dan optimale techniek ?
Daar zou veel meer naar gekeken kunnen worden en ik weet zeker dat daar stappen te maken zijn.
Jan Z 26 Augustus 2020
Slecht verhaal van (kennelijk) iemand die geen boer is. Natuurlijk is het belangrijk om op dr kosten te letten maar kosten zijn niet lineair verbonden met kostprijs per eenheid product. Je kunt hoge kosten maken maar door een higere opbrengst een lagere kostprijs per eenheid product hebben. Hier is echter altijd de wet van de afnemende meeropbrengst van toepassing.
Verder is het zo dat als je gaat besparen op bemesting er al snel roofbouw op de grond ontstaat. Zie het hele fosfaat gebeuren.
Mbt gewasbescherming, veruit de meeste toepassingen zijn preventief: het voorkomen van een ziekte, insecten of onkruidplaag. De boer is echter voor 80% afhankelijk van de grillen van de natuur dus is het erg moeilijk vooraf in te schatten of de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel achteraf zinvol en renderend zal zijn. Feit is echter wel, als je het 1 keer verkeerd inschat en je mist een bespuiting tegen bijv phytopthora of meeldauw of een onkruidbestijding, de gevolgen desastreus kunnen zijn. Maar dat weet je niet van te voren. Dus bij wijze van “verzekering” kun je beter die bespuiting wel uitvoeren omdat de kosten daarvan in het niet vallen tov de mogelijke negatieve gevolgen van het niet spuiten.
Waar ik meer is zie is kosten verlagen door gbm zo optimaal mogelijk toe te passen met de huidige en toekomstige nieuwe techniek zodat de doseringen omlaag kunnen. Kun je met 75% van de aanbevolen dosering, mits optimaal toegepast een net zo goed resultaat boeken als een 100% dosering met minder dan optimale techniek ?
Daar zou veel meer naar gekeken kunnen worden en ik weet zeker dat daar stappen te maken zijn.
gerard 26 Augustus 2020
kijk naar u kosten
het is niet gbm of te dure machines of het pootgoed of al dat meer het is een samenloop van alles
1 keer te kort spuiten tegen de aardappel ziekte en er dan 1% zieke knollen uit moeten rapen is niet handig
je kunt curzate spuiten of u kunt ranmann spuiten waar u ook nog narita aan toe moet voegen deze is meer dan 1 keer duurder
zo ook decis karate of sumicidin super ze doen het zelfde maar er zijn wel anders van prijs
Noord 26 Augustus 2020
Ben het met de analyse eens, kan er ook niet tegen zijn. Toch zal een ieder zijn eigen inslag hebben/houden. Wat ik toch veel interessanter vindt op dit moment wat ik eraan doe om de kosten laag te houden. Graag zou ik eens een analyse zien van de redactie wat nu de prijs gaat doen van landhuur voor aardappelen wat zo’n beetje onderdeel is geworden van elk bedrijf. Hoor om mij heen dat velen de mindere percelen echt wel laten liggen voor volgend jaar. In absolute zin valt zoiets waarschijnlijk tegen maar relatief zou je kunnen denken aan zon 20% lager. Natuurlijk kan men redeneren dat de markt dit bepaalt, echter veelal kan zoiets gunstig ontwikkelen wanneer er een soort van veranderpercentage zou zijn. Denk dat veel ondernemers er wel aan toe zijn dergelijke zaken rond te zetten. Dank
hans 27 Augustus 2020
Noord, punt is dat jij jou kostprijs bepaald. Jij kunt een dure hoge productie nastreven, of de meest rendabele productie.

De hoeveelheid hectares die je gaat verbouwen is een afgeleide van jou rentabiliteit per ha., waarbij meer aanhalen vaak een negatief effect op je rentabiliteit heeft door meer betaalde arbeid en dure vaste kosten.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Economie

Weinig vertrouwen Duitse en Amerikaanse boeren

Video Maandanalyse

Prijsopleving gaat niet verder dan tarwe

Analyse Granen

Maakt boer andere keuzes door hoge graanprijs?

BB TV Maandanalyse

Onzekerheid voert de boventoon in akkerbouw

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief