Agrifoto

Nieuws Akkerbouw

Gebruik Keurcompost nu weer toegestaan

12 April 2021

De nieuwe eisen voor Voedsel en Voerderveiligheid Akkerbouw (VVAK) voor teelt en bewaarseizoen 2021/2022 zijn vastgesteld door het akkerbouw Certificeringsoverleg. Meest opvallend is dat het gebruik van Keurcompost nu weer is toegestaan.

Op 17 maart maakte de BO Akkerbouw nog bekend dat het gebruik van Keurcompost niet langer was toegestaan vanwege het eenzijdig wijzigen van de normen voor vervuiling. Het gebruik van Keurcompost Klasse A is nu weer toegestaan doordat Keurcompost de normen voor verontreiniging heeft bijgesteld waardoor deze in lijn zijn met de eisen van VVAK. Het Akkerbouw Certificeringsoverleg zal zich ook in 2021 inspannen om de kwaliteit en veiligheid van compost verder te verbeteren.

Beperkte wijzigingen
Ten opzichte van seizoen 2020/2021 zijn er verder maar een beperkt aantal wijzingen doorgevoerd. De eisen voor het reinigen van bewaarplaatsen in verband met het vervallen van de toelating van chloorprofam gelden nu uitsluitend voor bewaarplaatsen en apparatuur die in 2020/2021 niet volgens de toen geldende regels zijn schoongemaakt. Een aantal eisen zijn daarbij opnieuw geformuleerd, zodat de teler duidelijker weet waar hij aan toe is. Dat maakt ook een eenduidigere controle mogelijk.

Alle wijzigingen zijn in de telerhandleiding 2021/2022 terug te vinden. Alle documenten zijn te vinden op de VVAK-pagina van de website van BO Akkerbouw. De nieuwe eisen worden van kracht na een overgangstermijn van 2 maanden na publicatie. Circa 7.000 akkerbouwers nemen deel aan de VVAK. Aan de hand van signalen uit de sector worden de regels jaarlijks bijgesteld.

boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Nieuws Nitraatrichtlijn

BO Akkerbouw uit zorgen over nitraatmaatregelen

Interview 9 vragen aan Mark Brantjes

'PotatoNL onafhankelijker door BO Akkerbouw'

Nieuws Akkerbouw

Gegevens onterecht gedeeld met BO Akkerbouw

Nieuws Gewasbescherming

Campagne om goed gebruik GBM's te stimuleren

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief