BO Akkerbouw

akkerbouw maandanalyse

Nieuws Nitraatrichtlijn

BO Akkerbouw uit zorgen over nitraatmaatregelen

BO Akkerbouw maakt zich ernstige zorgen over aanvullende maatregelen op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP), zoals teeltverboden, brede bufferzones en de opkoop van bedrijven. Ministers Staghouwer van LNV en Van der Wal voor Natuur en Stikstof hebben de aanvullende maatregelen 20 januari in een Kamerbrief aangekondigd.
25 Januari 2022
Mark Brandjes

Interview 9 vragen aan Mark Brantjes

'PotatoNL onafhankelijker door BO Akkerbouw'

Akkerbouwer en LNCN-voorzitter Mark Brantjes is sinds de oprichting kartrekker van aardappelnotering PotatoNL geweest. Nu draagt hij het stokje over aan André Hoogendijk. “Door de landelijke notering bij de BO Akkerbouw onder te brengen wordt de onafhankelijkheid geborgd”, meent Brantjes.
23 November 2021
RvS Raad van State

Nieuws Akkerbouw

Gegevens onterecht gedeeld met BO Akkerbouw

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mag naam, adres en kvk gegevens van agrarische bedrijven verzameld voor de Landbouwtelling niet doorsturen naar de Brancheorganisatie Akkerbouw. Tot dat oordeel komt de Raad van State (RvS) in een zaak aangespannen door een akkerbouwbedrijf dat bezwaar maakte tegen het delen van deze gegevens.
23 September 2021
aardappelen

BB TV Aardappeldebat Deel 1

De aardappel is het gewas van de toekomst

De consument stelt hogere eisen en ook vanuit de politiek wordt invloed uitgeoefend. Hoe houdt de boer zich staande in dit speelveld? Gea Bakker (Rabobank), Hendrik-Jan ten Cate (LTO/BO Akkerbouw) en Albert Schirring (Bayer) bespreken deze uitdagingen. 
13 September 2021
aardappelen spuiten gewasbescherming Agrifoto

Nieuws Gewasbescherming

Campagne om goed gebruik GBM's te stimuleren

Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) is het belangrijk dat het middel op het gewas komt en niet in de omgeving. De sector heeft hiervoor al veel maatregelen genomen. In de campagne Emissiereductiesprint worden de goede voorbeelden van maatregelen die akkerbouwers, loonwerkers en adviseurs genomen hebben extra in de schijnwerpers gezet.
10 September 2021
spuiten gewasbescherming

Nieuws Gewasbescherming

'Akkerbouw vraagt om 1 gesloten vulsysteem'

Eén gesloten vulsysteem voor gewasbeschermingsmiddelen, daar vraagt de akkerbouw om volgens BO Akkerbouw en Agrodis (belangbehartiger van toeleveranciers in de land- en tuinbouw). Een situatie met meerdere concurrerende systemen wordt als onwenselijk gezien zo schrijven beide organisaties aan de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitrol gesloten vulsystemen.
8 Juni 2021
winter compost Agrifoto

Nieuws Akkerbouw

Gebruik Keurcompost nu weer toegestaan

De nieuwe eisen voor Voedsel en Voerderveiligheid Akkerbouw (VVAK) voor teelt en bewaarseizoen 2021/2022 zijn vastgesteld door het akkerbouw Certificeringsoverleg. Meest opvallend is dat het gebruik van Keurcompost nu weer is toegestaan.
12 April 2021
bemesting compost Agrifoto

Nieuws Akkerbouw

Gebruik Keurcompost mag niet meer van VVAK

Akkerbouwers die gecertificeerd zijn volgens Voedsel- en Voederkwaliteit Akkerbouw (VVAK) mogen vanaf 1 april geen gebruik meer maken van Keurcompost. Dat maakte de BO akkerbouw vandaag (woensdag 17 maart) bekend. De normen voor vervuiling van Keurcompost Klasse A zijn namelijk per 1 januari 2021 aanzienlijk verruimd. De normen voor glas, steen en overige verontreinigingen zijn daardoor niet langer in lijn met de VVAK normen.
17 Maart 2021

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox