LTO wil perspectief

Stimuleer duurzamer werken met betere prijzen

22 September 2016

Om boerenbedrijven uit hun benarde financiële situatie te halen, moet het kabinet breed investeren om hen meer ruimte te geven voor duurzame investeringen en de kosten voor ondernemers niet te verhogen, maar te verlagen. Dat heeft LTO Nederland woensdag aan de Tweede Kamer in een brief laten weten.

Vooruitlopend op de behandeling van de Rijksbegroting in het parlement en de daarop aansluitende begrotingsbehandelingen van de diverse ministeries wijst LTO er in haar brief op dat het kabinet voorbij gaat aan de economische situatie op veel boerenbedrijven, terwijl de agrosector zo belangrijk is voor de nationale economie.

Bied boeren en tuinders nieuw perspectief en geef ze betere kansen om een behoorlijk boterham te verdienen, zo klinkt in de brief door. Stimuleer daarom het ondernemerschap in de land- en tuinbouw zo, dat duurzamer werken hand in hand gaat met betere prijzen, benadrukt LTO Nederland. Ondernemers kunnen duurzamer producten voortbrengen, maar extra kosten worden nu niet goedgemaakt. Juist die verduurzaming wordt door de samenleving gevraagd, denk aan onder meer aan dierenwelzijn, gewasbeschermingsmiddelen en de leefomgeving. Er liggen kansen; help om die te benutten, luidt de boodschap aan het kabinet.

50

miljoen

euro weggehaald bij bestaande innovatie-gelden voor landbouw

LTO blijft hameren op de noodzaak om substantieel te investeren in de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (50 miljoen euro), zodat deze dienst efficiënter gaat werken. Zo kunnen de kosten voor ondernemers omlaag en wordt goed toezicht op de voedselketen geborgd. De landbouworganisatie is vierkant tegen nieuwe verhogingen van de keurings- en toezichtkosten en pleit ervoor om eerdere verhogingen terug te draaien.

Op de 20 miljoen euro, die jaarlijks zal worden uitgetrokken voor het vergroten van duurzaamheid, transparantie en voedseleducatie, reageert LTO positief. Echter, de uitvoering van deze voedselagenda kan niet zonder de primaire producenten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat voor die agenda 15 miljoen euro wordt weggehaald bij bestaande innovatiegelden voor onder meer duurzame veehouderij en duurzame plantaardige productie.

LTO Nederland is teleurgesteld over het plan om per 1 januari 2018 de BTW-landbouwregeling af te schaffen. Deze regeling wordt door een aanzienlijk deel van de agrarische sector gebruikt en levert de sector een besparing van 17 miljoen euro aan (administratieve) lasten op, die niet op andere wijze terug in de sector komt. Het kabinet wordt opgeroepen om deze lastenverzwaring voor de sector terug te draaien door elders te investeren in lastenverlichting voor boeren en tuinders.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Kabinetsformatie

LTO: Juridisch alles uit kast tegen massale onteigening

Nieuws Stikstof

LTO Overijssel stapt uit gebiedsoverleg stikstof

Aangeboden door Rabobank

Zet in op een gezond verdienmodel voor de boer

Nieuws Kabinet

Ministers: '30 procent krimp mogelijk, maar geen doel'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief