Minder invloed voor leden

Gemor over vernieuwing van LTO Nederland

29 Maart 2017 - 11 reacties

Leden van LTO Nederland mopperen over de bestuurlijke veranderingen die de nieuwe voorzitter Marc Calon wil invoeren. De kritiek spitst zicht vooral toe op de beperkte inspraak die leden krijgen bij de samenstelling van de nieuwe vakgroepen.

Daar komt nog eens bij dat de nieuwe vakgroepvoorzitters niet per se agrarische ondernemers hoeven te zijn. De nieuwe besturen van de vakgroepen worden benoemd door een vertrouwenscommissie. Die commissie is ingesteld door het Federatiebestuur. Deze koerswijziging betekent meteen dat de leden minder inspraak gaan hebben. 

De zittende vakgroepvoorzitters moeten opnieuw solliciteren

Opnieuw solliciteren
Een ander pijnpunt is dat de zitende vakgroepvoorzitters opnieuw moeten solliciteren op hun huidige functie. LTO Nederland heeft aangegeven dat ook kandidaten van buiten de organisatie kans maken op de functie van vakgroepvoorzitter. De belangenbehartiger zet daarmee de deur open voor meer invloed vanuit de ketenpartners. Diezelfde ketenpartners zijn ook betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe functieprofielen voor de vakgroepvoorzitters.

Jaap Haanstra, akkerbouwer en voormalig LTO-vakgroepvoorzitter reageert verbaasd. 'De zittende bestuursleden moeten weg. Alle leden van de vakgroepen, inclusief de voorzitter, moeten opnieuw worden gekozen. Functioneerden zij dan niet? Of kunnen ze gewoon niet met elkaar verder? Wat ook raar is, is dat de leden benoemd zijn voor 4 jaar en dat zij opnieuw moeten solliciteren. Daar komt bij dat er al een brief bij de ketenpartijen ligt om mee te denken over nieuwe kandidaten. Zij kunnen zelfs al nieuwe kandidaten voordragen. Zijn ze het spoor bijster geraakt?'

Haanstra heeft ook kritiek op de nieuwe sollicitatieprocedure. 'Een vertrouwenscommissie, benoemd door het federatiebestuur, kiezen de vakgroepleden en de -voorzitter. Dat is democratie op de kop. In de reglementen van LTO Noord en LTO Nederland staat dat de voorzitter uit de vakgroepen van ZLTO, LTO Noord of LLTB moet komen.'  

Pijnlijk dat de functie niet alleen voor boeren openstaat

Geen boer
Joost Lumens, voorzitter van de afdeling Noordoostpolder, is eveneens kritisch. Het pijnpunt voor hem is dat de nieuwe vakgroepvoorzitters ook personen kunnen zijn die mogelijk geen agrarische ondernemer zijn. 'Ik begrijp de vernieuwingsslag en onderschrijf de noodzaak ervan. Echter, ik heb er wel veel moeite mee dat LTO ervoor kiest om mensen uit het bedrijfsleven mee laat denken over de functies van een vakgroepvoorzitter. Dat horen mensen uit de primaire sector te zijn en niet uit de keten.'

Nieuwe vakgroepen zijn de basis
De vakgroepen komen centraal te staan binnen het nieuwe beleid van LTO Nederland. Daar horen ook nieuwe bestuursleden bij. Calon wil dat de vakgroepen uit kunnen groeien tot een landelijk platform, waarin intensief samengewerkt wordt met ketenpartijen. Als voorbeeld wordt ZuivelNL genoemd. Deze bestuurlijke vernieuwing is 2 jaar geleden al in gang gezet. De nieuwe voorzitter wil dit jaar de moderniseringsslag afronden. 

LTO Nederland laat weten dat de vakgroepen nu worden samengesteld door de sectoren en niet meer door de regio's. Directeur Thijs Cuijpers: 'We hebben ervoor gekozen om de ketenpartners te betrekken bij de functieomschrijving van de vakgroepvoorzitters. We willen hierdoor duidelijk weergeven waar iemand aan moet voldoen. Daarbij kan het bedrijfsleven personen, die binnen het profiel passen, aanleveren. Deze personen moeten in principe agrarische ondernemers zijn.'

Aanpassing van de statuten is noodzakelijk

Nieuwe statuten
Om de vernieuwingsslag mogelijk te maken is een aanpassing van de statuten noodzakelijk. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in gang gezet. Één van de wijzigingen is het instellen van een ledenraad. Die raad gaat over het landelijk beleid van LTO Nederland. Dat is nodig, omdat de leden niet meer primair lid zijn van de eigen regionale organisatie. Ze zijn nu lid van de koepelorganisatie LTO Nederland. De ledenraad zal wel door de leden worden gekozen. 

LTO Nederland benadrukt dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan blijft. Deze bestaat uit de vertegenwoordigers van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Wel zal een deel van de invloed van de ALV worden overgenomen door de Ledenraad.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
11 reacties
Abonnee
ex lid 29 Maart 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl//artikel/10873946/Gemor-over-vernieuwing-van-LTO-Nederland]Gemor over vernieuwing van LTO Nederland[/url]
Klinkt alsof de boer nu echt niets meer te zeggen heeft. Waarom moeten ketenpartners meedenken. Zo kan de VAVI of de Cosun een mannetje naar voren schuiven om daarmee de boer nog verder in de klem te houden.

Dit is de definitieve ondergang van de LTO. Als de voormannen niet meer onder de leden vandaan komt. Lijkt een beetje op het oud communistische tijdperk van rusland en cuba. Vriendjes naar voren schuiven, en niet meer via de democratische weg. Wat is de politieke achtergrond van de nieuws voorzitter ook al weer?
ae 29 Maart 2017
Duidelijk toch! Een voorzitter die zich wil profileren bij mensen buiten de agrarische sector. Zegt veel over de persoon zelf.
Abonnee
Piet 29 Maart 2017
LTO heeft (te) veel boerengeld laten verdampen
Abonnee
erik 29 Maart 2017
het gaat over meer dan alleen maar geld( niet alles is in geld uit te drukken), maar ze bewandelen een gewaagd pad. Het hoeft niet per definitie slecht te zijn om een niet agrariër op een positie te zetten, het zijn vaak afnemers van producten die ook belang hebben bij een sterke boerenstand( naast een lage inkoopprijs, maar dat weten we al tig jaar). Het zou ook positief kunnen werken dat er niet een bij voorbaat zeurende boer aan tafel zit.
Jan 30 Maart 2017
Dit is de laatste fout die door LTO wordt gemaakt.
Er is geen draagvlak meer van ondernemende boeren voor LTO
Ondernemers willen kunnen beslissen en kiezen.
Daar horen ook verkiezingen bij.
LTO is er zuinig op haar ledenaantal met veel stoppende en gestopte leden.
Door deze getrapte verkiezingen/benoemingen is er geen grote uittocht.
De Varkenssector heeft het licht gezien, en gaat onafhankelijk verder.
Voor veel overige sectoren zijn er ook nog andere partijen (Vakbonden) waar wel de boer aan het roer staat en ook gehoord worden.
Vraag waarom staat het LTO hoofdkantoor in Den Haag?
Dat hoort toch centraal in Nederland te staan tussen de boeren.
Dit maakt meteen de afstand duidelijk, tussen LTO-bestuurders en Boeren.
Het is net verkiezingen elke vier jaar is er een nieuwe kans.
(behalve als het gaat als bij PvdA, dan is er geen hoop meer)
Jan 30 Maart 2017
managers en bedrijfskundigen weten hoe dit spel gespeeld moet worden. Allemaal gezien hoe de Rabobank ineens geen cooperatie meer is? Een vreemde structuur heeft dat bedrijf wat helemaal niets met een cooperatievorm te maken heeft (van de leden, voor de leden, door de leden oja? laat eens zien).
Zo wordt op deze manier ook LTO naar de slachtbank geleid. Hebben de managers en andere bedrijfskundigen tenminste nog beleg op het brood.
Boeren? Zaten we er dan namens hen?
Abonnee
agriklootje 30 Maart 2017
Jan , stop met boeren of zoek een psycholoog/psychiater. Of zoek een andere bank
petatje 30 Maart 2017
Nee agriklootje Jan is niet blind en totaal vol bij zijn verstand. Hij legt alleen de vingers op de zere plekken en daar kun ook jij blijkbaar niet tegen omdat jij de misstanden die binnen cooperatief Nederland ontstaan zijn, niet ziet. Door het management te veel macht te geven over het leden-geld en -belang spelen ze graag de grote man(vrouw) en als het misgaat krijgen ze een afkoopsom en blijven de leden zitten met de gebakken peren. Dat laatste wordt bij voorkeur aan het oog onttrokken door de 'lijken' in kast te stoppen of in mootjes te delen. Ook een raad van commissarissen moet om reden van betrokkenheid bij voorkeur uit de directe leden van de cooperatie bestaan. Je hoeft niet ver terug te denken om de voorbeelden uit de pers voor je netvlies te krijgen waar het ledengeld goed is om de putten te dichten! En Jan wil er voor waken dat LTO nederland niet mooi weer gaat spelen als de PVDA 4 jaar geleden en daarna de leden met de verkwanselde belangen laat zitten! Een zeer terechte zorg!
Jan 31 Maart 2017
Jan 8:38:12 is niet Jan 13:22:34
Dit zijn Twee Jannen.
Oude Boer 31 Maart 2017
zlto en vion nou al vergeten? Boeren zijn in de keten alleen van belang om alle andere partijen van marge te voorzien.
Abonnee
Thieu 31 Maart 2017
Hebben we dit niet een beetje over onszelf afgeroepen? Niemand die geprotesteerd heeft toen een salonsocialist voorzitter moest worden.
Bovendien hoor ik nog veel te vaak dat boeren een manier van leven is. Wat een flauwekul. Zijn boer omdat we een inkomen willen verdienen met de landbouw. Door maar te blijven roepen dat het een manier van leven is (vooral melkveehouders roepen dat te pas en te onpas) nemen we onszelf niet serieus.
Ondertussen gaan allerlei mensen met een groot ego aan de haal met de belangen van de boeren. En boeren maar harder werken voor hetzelfde geld, hobbisten zijn het.
Jan 31 Maart 2017
@Thieu. "Hebben we dit niet een beetje over onszelf afgeroepen? " Misschien, maar moet je het daarom ook laten doorrotten?
Deze LTO management-truc kun je daarom toch wel tegen het licht houden?
Als zelfs weinig kritische mensen als Haanstra v.w.b. intern organisatorische ontwikkelingen hierover hun misnoegen uiten is er reden om deze ontwikkeling te keren. Tenzij ik hem helemaal verkeerd inschat snap ik niet hoe Calon dit kan steunen.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Coalitie met LTO wil steun in ruil voor stappen

Nieuws Stikstof

Coalitie met LTO wil steun in ruil voor stappen

Veel open eindjes in de nitraatrichtlijn

Achtergrond Nitraatrichtlijn

Veel open eindjes in de nitraatrichtlijn

LTO Nederland blijft buiten Landbouwcollectief 2.0

Nieuws Belangenbehartiging

LTO Nederland blijft buiten Landbouwcollectief 2.0

LTO: Juridisch alles uit kast tegen massale onteigening

Nieuws Kabinetsformatie

LTO: Juridisch alles uit kast tegen massale onteigening

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief