Zegt Copa-Cogeca

'Neonics ban desastreus voor landbouw EU'

28 Juni 2017

Een algeheel verbod op het gebruik van de insecticide neonicontinoïden is desastreus voor de gehele landbouwsector in Europa. Die uitspraak komt van producentenorganisatie Copa-Cogeca. Dinsdag 27 juni organiseert het in Brussel een bijeenkomst om de toekomst van neonics veilig te stellen.

Op 1 december 2013 heeft de Europese Commissie een verbod ingesteld op de insecticide neonicontinoïden in de EU. Het gaat om drie werkzame stoffen die worden gebruikt voor zaadcoating. Vooral koolzaad heeft hier mee te maken. Eind maart stelde de EC een definitief verbod voor op de neonic-insecticiden Imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Volgens Copa-Cogeca is een dergelijk besluit desastreus voor de landbouw. Opbrengsten worden door zo’n besluit mogelijk flink getroffen.

Opbrengsten worden door een neonic verbod enorm getroffen

Balans tussen landbouw en milieu
Dinsdag 27 juni organiseert Copa-Cogeca een bijeenkomst in Brussel, samen met de Poolse federatie voor agrarische producenten (FBZPR). Delegaties bespreken hoe groot de impact is, wanneer een totaalverbod van kracht wordt en hoe binnen de EU een balans kan worden gevonden tussen gewasproductie en bescherming van het milieu.

Alle teelten getroffen
Volgens Marian Sikora, aangesloten bij FBZPR, betekent een totaalverbod dat het telen van suikerbieten, aardappelen, granen, groente en fruit vrijwel onmogelijk wordt gemaakt bij een gebrek aan insecticide. Sikora: “Er is bovendien geen bewezen voordeel voor de gezondheid van de bijen. We roepen de EC op om een balans te vinden tussen een bestendigde landbouw en het beschermen van de natuur.”

10% minder koolzaad
Copa-Cogeca voorzitter Max Schulman presenteert een onderzoek van de organisatie, waarbij gekeken is naar het effect van het neonic verbod. Daarvoor is data van 6 landen gebruikt. Door het gemis van een zaadcoating is de oppervlakte koolzaad met 10% gedaald, sinds 2013, en zijn de kosten voor de boer gestegen. “Het gevolg is dat telers meer spuiten om hun gewassen te beschermen”, zo lichte hij toe.”Je kunt stellen dat stijgende kosten er voor zorgen dat bouwplannen worden aangepast. Een totaalverbod tornt ook aan de opkomst van precisielandbouw, omdat deze techniek op zoek is naar plaatsspecifieke bestrijding op het juiste moment.”
Het Britse Humboldt Forum for Food and Agriculture deed eerder al onderzoek naar de effect van het verbod. Zij raamde dat het verbod de Europese landbouwsector 576 miljoen euro per jaar kost.

10

procent

minder koolzaad in de EU door verbod

Verwoestende gevolgen
Graeme Taylor, hoofd publiekszaken bij de European Crop Protection Agency, zei op de bijeenkomst dat een totaalverbod verwoestende gevolgen heeft. “Niet alleen voor Europese boeren, maar ook voor de voedselveiligheid en de toekomst van de landbouw. Ook de natuur en biodiversiteit worden erdoor getroffen, terwijl de bijengezondheid er niets mee opschiet. Gewassen hebben bijen nodig, maar bijen hebben ook gewassen nodig.”

European bee partnership
De bijen, waar alles om is te doen, zijn een controversieel onderwerp. De ene organisatie zegt dat het steeds beter met ze gaat. De ander spreekt over een terugval van de populatie door gewasbeschermingsmiddelen. Binnen de EU wordt nu gewerkt aan het ‘European bee partnership’, die alle onderzoek naar bijen in de EU moet bundelen.
Dat is de belangrijkste uitkomst van de wetenschapsbijeenkomst die deze week in Brussel wordt georganiseerd. De belangrijkste focus is het verzamelen en bundelen van gegevens, zodat de gezondheid van de Europese bijenpopulatie beter kan worden beoordeelt. Bij het samenwerkingsverband zijn 120 organisaties aangesloten.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Energie

Biobrandstof nodig in energietransitie

Nieuws Gewasbescherming

Deadline voor glyfosaat naar juli 2023

Nieuws Particuliere Opslag

Nederland loopt voorop bij opslag van varkensvlees

Nieuws Outlook

EU verwacht verdere krimp melkveestapel

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief