Nieuws Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is verbeterd, maar moet nog beter

9 Juli 2018 - 1 reactie

De grondwaterkwaliteit in de Europese Unie (EU) is beter dan die van het oppervlaktewater. De nitraatvervuiling is dus afgenomen, wat betekent dat het mestbeleid effect heeft. Echter, de volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voorgeschreven doelen voor een goede ecologische en chemische status worden in het oppervlaktewater nog niet gehaald.

Het Europees Milieuagentschap (EEA) publiceerde in week 27 een rapport over de waterkwaliteit. Dit onderzoek werd uitgevoerd, omdat de Europese Commissie (EC) dit jaar start met het evalueren van de Kaderrichtlijn Water.

Het EEA meldt dat er op het gebied van het oppervlaktewater nog veel werk verricht moet worden. Ongeveer 40% van het oppervlaktewater (vooral rivieren en meren) in de EU is in een goede ecologische toestand, en slechts 38% heeft een goede chemische status. Met name kwik is een veelvoorkomende vervuiler van het oppervlaktewater.  

Slechte ecologische kwaliteit
In Nederland, België en in een groot deel van Duitsland is de situatie slechter. Nederland zit in de donkerrode categorie, wat betekent dat minder dan 10% van de wateren een goede ecologische waterkwaliteit heeft. Als reden voor de problemen worden onder meer ongezuiverd afvalwater en de landbouwsector genoemd.

Nitraatvervuiling is flink afgenomen

Het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is in de landbouwsector de oorzaak, maar er is wel verbetering te zien. De EEA noemt namelijk dat de nitraatvervuiling flink is afgenomen. De gemiddelde nitraatconcentratie in rivieren daalde tussen 1992 en 2015 met 20%. Het mestbeleid pakt daarmee positief uit.

Emissies verkleinen
Er wordt dan ook vooruitgang geboekt bij het aanpakken van de bronnen, die de vervuiling van het oppervlaktewater veroorzaken. Toch moet er nog meer gebeuren, zo bepleit het EEA. De landbouwgerelateerde emissies moeten verder verkleind worden, maar ook industrieel en stedelijk afvalwater moet beter gezuiverd worden. 

Op het gebied van grondwater gaat het een stuk beter, vergeleken met het oppervlaktewater. Bijna 75% van al het Europese grondwater is, chemisch gezien, in orde. Het behalen van de Kaderrichtlijn Water is belangrijk, omdat wanneer deze niet behaald wordt dit tot forse boetes zou kunnen leiden. Het merendeel van het beleid op het gebied van waterkwaliteit is gericht op de landbouwsector.

boerenbusiness.nl

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Jpk 10 Juli 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10879210/waterkwaliteit-is-verbeterd-maar-moet-nog-beter][/url]
Als twee werkende riooloverstorten in iedere gemeente in ned nog werkzaam zijn en drugs afval inde buiten gebieden is dit fake niews uit brussel een medeling van greenpaece en de milieuorganisaties
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Politiek

Grote zorgen over Brusselse goedkeuring derogatie

Nieuws Nitraatrichtlijn

NAV hoopvol over maatwerk nitraatrichtlijn

Nieuws Nitraatrichtlijn

BO Akkerbouw uit zorgen over nitraatmaatregelen

Nieuws Nitraatrichtlijn

Aanvullende maatregelen 7de Nitraatrichtlijn op til

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief