Eigen foto

Nieuws Stikstof

Aalt Dijkhuizen voorzitter van Landbouwcollectief

1 November 2019 - 23 reacties

Aalt Dijkhuizen wordt de voorzitter van het Landbouwcollectief, waarin alle boerenbelangenbehartigers zich hebben gebundeld in het stikstofdossier. Ook LTO en het NAJK hebben zich donderdag bij het collectief aangesloten, meldt Farmers Defence Force (FDF).

"Alle sectoren en belangenbehartigers hebben aangegeven schouder aan schouder zich in te willen en gaan zetten om het stikstofdossier op een door het collectief gewenste manier aan te gaan pakken", meldt FDF bij monde van bestuurder Jeroen van Maanen.

Vertegenwoordigers van alle partijen die aan het collectief deelnemen komen dinsdag bij elkaar om de agenda's op elkaar af te stemmen en te werken aan de eerste contouren van het plan. Dan wordt ook de benoeming van Dijkhuizen als voorzitter officieel bekrachtigd. "We zijn verheugd dat de heer Aalt Dijkhuizen deze belangrijke taak op zich wil nemen in het belang van de boeren van Nederland", aldus Van Maanen in de verklaring.

Gezamenlijke taak
Van Maanen laat weten dat op een aantal punten de partijen in het collectief het reeds met elkaar eens zijn. Dat is dat er geen koppeling mag zijn met dierrechten en fosfaatrechten, dat bij vergunningen geld 'vergund is vergund' en dat het eigendom moet worden gerespecteerd. "Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, landbouw en bedrijfsleven om een economische crisis en onherstelbare schade aan de landbouw te voorkomen. Het landbouwbrede collectief toont lef om gezamenlijk met deze taakstellende opdracht van start te gaan."

Aalt Dijkhuizen laat desgevraagd weten te willen wachten met een reactie totdat zijn benoeming als voorzitter van het Landbouwcollectief dinsdag formeel is bevestigd. Dijkhuizen is onder meer voorzitter van de Topsector Agri&Food en heeft diverse commissariaten en adviesfuncties in het bedrijfsleven en organisaties. Zo is hij recent toegetreden in de Raad van Advies van Stichting AgriFacts. Daarvoor is hij onder meer 12 jaar lang bestuursvoorzitter geweest van Wageningen UR. 

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
23 reacties
Teler 1 November 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10884526/aalt-dijkhuizen-voorzitter-van-landbouwcollectief]Aalt Dijkhuizen voorzitter van Landbouwcollectief[/url]
Het is nu tijd om LTO op te schonen/ opheffen.. Dr uit met de mannen/vrouwen met twee verkeerde petten op!!
drent 1 November 2019
het is niet alleen het stikstof probleem wat speelt in de landbouw,er zijn nog tal van andere dingen wat speelt denk aan gbm, bemesting etc
peter 1 November 2019
Heeft Aalt Dijkhuizen niet werk genoeg?
Mijn voorkeur ging uit naar een gewone boer en niet een ex werknemer van WUR, want deze eten uit de ruif van den haag.
Ton Westgeest 1 November 2019
Goede keuze Jeroen....... ik was bang dat je met een soort Veerman aankwam
Rob Merkelijn 1 November 2019
Jeroen, ik ben trots op zo'n oud-leerling als jij. Jullie keuze van Aalt Dijkhuizen als lijkt me prima; hij kent de landbouw, heeft veel inhoudelijke kennis en weet hoe de hazen lopen in Den Haag en Brussel. En blijf gezamenlijk optrekken met LTO en NAJK, laat je niet uit elkaar spelen!
Succes allen, Rob Merkelijn.
hans 1 November 2019
Dijkhuizen, de man van de "technische" oplossingen om toch maar vooral veel of nog meer te kunnen/mogen produceren.

Vooral voor de periferie onbetaalbaar.
Weet dit dan ook nog als "duurzaam" te verkopen.
Voor de boeren vooral kostprijsverhogend.
En je loopt direct weer tegen de volgende milieu-ellende aan.

Toch succes gewenst.

???!!! 1 November 2019
drama!

met LTO gedoemd te mislukken.

Bertus Buizer 2 November 2019
Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat Aalt Dijkhuizen, die voorzitter is van Topsector Agri&Food, dat onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat valt, voorzitter wordt van het Landbouwcollectief? Deze man is nota bene 'boegbeeld' van de industriële landbouw, de oorzaak van alle crises in de landbouw !

Moet hij bovendien niet eerst ontslag nemen bij de Topsector Agri&Food?

De goedwillende minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, wordt gedwarsboomd door mensen als Dijkhuizen. En hij helpt de boeren van de regen en de sloot totdat er amper meer boeren over zijn.

Aalt Dijkhuizen vraagt graag anderen om hun mening feitelijk te onderbouwen, maar neemt zelf een loopje met de feiten. Zegt al genoeg dat hij zich bij Agrifacts heeft aangesloten, een belangenclub in de vorm van een stichting die het met de feiten niet zo nauw neemt.

Zie ook:
https://www.sustainablefoodsupply.org/feitelijk-onjuiste-standpunten-over-biologische-landbouw-in-topsector-agri-food/

https://www.sustainablefoodsupply.org/hoe-ecologische-boeren-de-hele-groeiende-wereldbevolking-kunnen-voeden/Kjol 2 November 2019
@Bertus, gelukkig ben jij niet genomineerd, wereldvreemde personen hebben we momenteel al genoeg op de plek waar ze niet moeten zitten.
Schouten zit iedereen in de mangel te nemen (of ze überhaupt capabel is daargelaten), meten met 2 maten viert hoogtij momenteel.
Ton Westgeest 2 November 2019
. Zegt al genoeg dat hij zich bij Agrifacts heeft aangesloten, een belangenclub in de vorm van een stichting die het met de feiten niet zo nauw neemt.

Hoe kan je zo reageren Bertus, het is koud opgericht.......eerst maar eens zien voordat je gaat blaten!
Ik heb alle vertrouwen in Jeroen van Manen, dat hij dit met het Landbouwcollectief in het goede spoor gaat houden!!

De goedwillende minister van Landbouw???, je hebt kennelijk hele andere connecties met haar dan wij hebben..... met deze minister!
En wilt waarschijnlijk een goedkope reclame stunt uithalen voor je adviesbureau.!

henk 2 November 2019
Super bericht, veel vertrouwen in Dijkhuizen. Samen de schouders eronder, succes!
doesnormaal 2 November 2019
Samen sterk!!! Top en nu deurdonderen
JD 2 November 2019
De boeren tegen de schenen trappen en dan hopen dat we naar jou toe komen bertus?of heb jij die kringloop shit bedacht..
Toon van Hoof 4 November 2019
Goede keuze met Dijkhuizen. het moet iemand zijn die boven de partijen staat en verdomd goed weet waar het met de landbouw naar toe gaat. Samen optrekken is samen sterk. Succes.
Jacobus V 20 November 2019
In de discusies over de stikstof reductie mis ik het voorstel om medt behandelinsinstallayies te ontwikkelen welke per regio geplaatst zou kunnen worden om de ammoniak uit de mest/gier te reduceren of vereijderen voordat de mest wordt uitgereden.
De miljoenen van de regering zou voor de ontwikkelingen gebruikt kunnen worden.
T. Voets 21 November 2019
Jaren geleden al aangetoond dat met paar simpele producten het mogelijk is ammoniak uitstoot met 40 % naar beneden te brengen. Is nog steeds mogelijk door toevoeging in voer en stal strooien.
Bleek dat minder antibiotica, snellere groei, meer vlees en minder vet als nevenvangst, naast reductie ammoniak 40%.
Wil graag in overleg om te helpen CO2 te reduceren!!
Jan 21 November 2019
Het rapport van het Landbouwcollectief doet alsof de problemen met de veel te hoge stikstofemmissies niet te bestaan. Men werp zich op als stikstof-scepticisten, zonder daar verder een woord aan vuil te maken. Maar zo eenvoudig zal het niet zijn.

De drie emissiebeperkende maatregelen voor de melkveehouderij die men voorstelt zijn ongetwijfeld zinvol, en vermoedelijk ook het gevraagde geld waard, maar zonder afromen komen we qua natuurbehoud geen stap verder. Deze maatregelen zouden eventueel wel de 100 km beperking overbodig kunnen maken, als men dat zo graag zou willen, en misschien ook wel op korte termijn, en dat alleen al kan voor de huidige coalitie een reden zijn om dat geld op tafel te leggen.

Maar het rapport spreekt zichzelf tegen:

"Belangrijke voorwaarde is wel dat de vrijgekomen (latente) ruimte niet verkocht mag worden buiten de agrarische sector. Anders zou een uitholling van de sector het gevolg zijn." (Opm. dit is ook niet wat het rapport Remkes voorstelt.)

maar even later:

``De vrijkomende ruimte die niet langer beschikbaar is voor de sector, moet een financiële waarde krijgen. Dit geldt overigens voor alle sectoren en alle maatregelen.''

Kennelijk kan er toch wel worden afgeroomd door emissierechten van boerenbedrijven uit te kopen zonder de sector uit te hollen.

Gegund is gegund, welke bedrijfstak kan zich zo'n "egocentrische", en wereldvreemde slogan veroorloven anno 2020? Men kon weten dat zoveel stikstofemissierechten niet gegund hadden mogen worden. En afromen helemaal niet accepteren, dan worden de problemen definitief onoplosbaar. Het landbouwcollectief wil resultaten van emissiebeperking bij de boerenbedrijven omzetten naar extra ruimte voor uitbreiding binnen de agrarische sector. Ik hoop dat de politiek zich met kracht en succes tegen dit evident onjuiste voorstel zal verzetten.

Het CDA staat nu voor een zeer serieuze test: durft men te zeggen waar het op staat, en durft men een heel grote punt te zetten achter het beleid van Bleker dat nu tot zulke grote problemen geleid heeft? En doet men dat dan niet alleen omdat de RvS nu de feiten onontkoombaar op tafel gelegd heeft maar ook omdat men inziet dat dat men dat beleid destijds nooit had mogen ondersteunen? Dit is een kabinetscrisis waard!
regelbedenker 21 November 2019
Beste jan, we kunnen natuurlijk ook gewoon gaan handhaven waar geen vergunning op ligt. Dan zijn ook alle problemen opgelost
Piet s 21 November 2019
Idd gewoon iedereen volgens de vergunningen hanhaven, dan is alles opgelost
Alles volgens geldend recht
Als de politiek hier tegen is , dan leven we definitief in een corrupt bananenland
Jan 21 November 2019
Het rapport van het Landbouwcollectief doet alsof de problemen met de veel te hoge stikstofemmissies niet te bestaan. Men werp zich op als stikstof-scepticisten, zonder daar verder een woord aan vuil te maken. Maar zo eenvoudig zal het niet zijn.

De drie emissiebeperkende maatregelen voor de melkveehouderij die men voorstelt zijn ongetwijfeld zinvol, en vermoedelijk ook het gevraagde geld waard, maar zonder afromen komen we qua natuurbehoud geen stap verder. Deze maatregelen zouden eventueel wel de 100 km beperking overbodig kunnen maken, als men dat zo graag zou willen, en misschien ook wel op korte termijn, en dat alleen al kan voor de huidige coalitie een reden zijn om dat geld op tafel te leggen.

Maar het rapport spreekt zichzelf tegen:

"Belangrijke voorwaarde is wel dat de vrijgekomen (latente) ruimte niet verkocht mag worden buiten de agrarische sector. Anders zou een uitholling van de sector het gevolg zijn." (Opm. dit is ook niet wat het rapport Remkes voorstelt.)

maar even later:

``De vrijkomende ruimte die niet langer beschikbaar is voor de sector, moet een financiële waarde krijgen. Dit geldt overigens voor alle sectoren en alle maatregelen.''

Kennelijk kan er toch wel worden afgeroomd door emissierechten van boerenbedrijven uit te kopen zonder de sector uit te hollen.

Gegund is gegund, welke bedrijfstak kan zich zo'n "egocentrische", en wereldvreemde slogan veroorloven anno 2020? Men kon weten dat zoveel stikstofemissierechten niet gegund hadden mogen worden. En afromen helemaal niet accepteren, dan worden de problemen definitief onoplosbaar. Het landbouwcollectief wil resultaten van emissiebeperking bij de boerenbedrijven omzetten naar extra ruimte voor uitbreiding binnen de agrarische sector. Ik hoop dat de politiek zich met kracht en succes tegen dit evident onjuiste voorstel zal verzetten.

Het CDA staat nu voor een zeer serieuze test: durft men te zeggen waar het op staat, en durft men een heel grote punt te zetten achter het beleid van Bleker dat nu tot zulke grote problemen geleid heeft? En doet men dat dan niet alleen omdat de RvS nu de feiten onontkoombaar op tafel gelegd heeft maar ook omdat men inziet dat dat men dat beleid destijds nooit had mogen ondersteunen? Dit is een kabinetscrisis waard!
regelbedenker 21 November 2019
je valt in herhaling jan, je mag ook gewoon verder gaan, doen wij ook, of zit jij ook toevallig omdat je de overheid altijd al mee gehad heb toevallig ook in de situatie dat je totaal nergens recht op hebt? En hiervoor dus andere wilt laten bloeden, zeer slecht jan
Jan 21 November 2019
Het rapport van het Landbouwcollectief doet alsof de problemen met de veel te hoge stikstofemmissies niet te bestaan. Men werp zich op als stikstof-scepticisten, zonder daar verder een woord aan vuil te maken. Maar zo eenvoudig zal het niet zijn.

De drie emissiebeperkende maatregelen voor de melkveehouderij die men voorstelt zijn ongetwijfeld zinvol, en vermoedelijk ook het gevraagde geld waard, maar zonder afromen komen we qua natuurbehoud geen stap verder. Deze maatregelen zouden eventueel wel de 100 km beperking overbodig kunnen maken, als men dat zo graag zou willen, en misschien ook wel op korte termijn, en dat alleen al kan voor de huidige coalitie een reden zijn om dat geld op tafel te leggen.

Maar het rapport spreekt zichzelf tegen:

"Belangrijke voorwaarde is wel dat de vrijgekomen (latente) ruimte niet verkocht mag worden buiten de agrarische sector. Anders zou een uitholling van de sector het gevolg zijn." (Opm. dit is ook niet wat het rapport Remkes voorstelt.)

maar even later:

``De vrijkomende ruimte die niet langer beschikbaar is voor de sector, moet een financiële waarde krijgen. Dit geldt overigens voor alle sectoren en alle maatregelen.''

Kennelijk kan er toch wel worden afgeroomd door emissierechten van boerenbedrijven uit te kopen zonder de sector uit te hollen.

Gegund is gegund, welke bedrijfstak kan zich zo'n "egocentrische", en wereldvreemde slogan veroorloven anno 2020? Men kon weten dat zoveel stikstofemissierechten niet gegund hadden mogen worden. En afromen helemaal niet accepteren, dan worden de problemen definitief onoplosbaar. Het landbouwcollectief wil resultaten van emissiebeperking bij de boerenbedrijven omzetten naar extra ruimte voor uitbreiding binnen de agrarische sector. Ik hoop dat de politiek zich met kracht en succes tegen dit evident onjuiste voorstel zal verzetten.

Het CDA staat nu voor een zeer serieuze test: durft men te zeggen waar het op staat, en durft men een heel grote punt te zetten achter het beleid van Bleker dat nu tot zulke grote problemen geleid heeft? En doet men dat dan niet alleen omdat de RvS nu de feiten onontkoombaar op tafel gelegd heeft maar ook omdat men inziet dat dat men dat beleid destijds nooit had mogen ondersteunen? Dit is een kabinetscrisis waard!
tot hier en niet verder 21 November 2019
die man is niet voor rede vatbaar, verwijderen aub
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Is de LTO wel of niet voor de boeren?

Opinie Jaap Majoor

Is de LTO wel of niet voor de boeren?

AgriNL implodeert na publicatie actieplan stikstof

Politiek Stikstof

AgriNL implodeert na publicatie actieplan stikstof

Milieuorganisaties en actieboeren vinden elkaar

Opinie Dick Veerman

Milieuorganisaties en actieboeren vinden elkaar

'Rolberoerte geschrokken van stikstofdeal LTO'

Nieuws Stikstofcrisis

'Rolberoerte geschrokken van stikstofdeal LTO'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief