Jan van Dasler / Shutterstock.com

Analyse Stikstofdossier

Landbouw Collectief moet brokstukken lijmen

2 Februari 2020 - Eric de Lijster - 11 reacties

Nu de onderhandelingen in het stikstofdossier langzaam naar het hoogtepunt gaan, rommelt het binnen het Landbouw Collectief. Onenigheid over de te volgen koers tussen LTO Nederland en Farmers Defence Force worden en openbaar gedeeld. Brokstukken die snel moeten worden gelijmd.

Premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten hebben de afgelopen dagen ongetwijfeld verwonderd gekeken naar de berichten die naar buiten kwamen over de discussies binnen het Landbouw Collectief. Komende woensdag 5 februari zitten de bewindslieden weer om tafel met een delegatie van het monsterverbond van 13 boerenorganisaties. Maar als we alle verhalen mogen geloven, hadden Rutte en Schouten bijna een andere besteding voor dat dagdeel kunnen zoeken.

Spanning opvoeren
De spanning was juist voor dit overleg flink opgevoerd, met name door Farmers Defence Force (FDF). Inzet van het Landbouw Collectief was om woensdag te komen tot definitieve afspraken met het kabinet over de bijdrage van de landbouw aan de stikstofreductie. Dit in het verlengde van de besprekingen die het collectief op 16 december 2019 heeft gehad in het Catshuis met Rutte en Schouten. Om druk op de ketel te zetten, had FDF voor 5 februari een grootschalige trekkeractie in Den Haag aangekondigd en zijn volgers hiervoor inmiddels gemobiliseerd.

Maar toen kwam het Mesdag Zuivelfonds met de aankondiging om op 20 februari met de eigen doorrekeningen te komen van de stikstofdata van het RIVM. De organisatie heeft deze data na lang juridisch soebatten aan het begin van het jaar ontvangen van het RIVM. En hoewel de organisatie zelf heeft aangegeven in de tussentijd geen mededelingen te doen over de voortgang van de analyses, is al in het Landbouw Collectief doorgesijpelt dat het Mesdag Zuivelfonds met geheel andere conclusies komt dan het RIVM. 

Wachten met afspraken
Voor het Landbouw Collectief reden te wachten met het maken van concrete stikstofafspraken met het kabinet tot na 20 februari. Maar wat te doen met de vergadering van 5 februari met Rutte en Schouten? En de grote trekkeractie van FDF? 'Allebei gaan niet door', meldt FDF donderdagavond 30 januari in een persbericht die kort daarna weer ijlings wordt ingetrokken. Dit bericht werd namelijk per ongeluk verstuurd op het moment dat het Landbouw Collectief over 5 februari aan het vergaderen was. Het effect van dit voorval op de sfeer in het vervolg van de bijeenkomst laat zich raden. 

Een dag later, op vrijdagochtend, meldt FDF in een korte verklaring dat alleen de trekkeractie niet doorgaat. Mark van den Oever, voorzitter van FDF, zegt vrijdagavond laat in een persbericht op persoonlijke titel dat hij teleurgesteld is in LTO. Volgens hem heeft LTO binnen het collectief de afspraak geblokkeerd dat FDF de trekkeractie afblaast in ruil voor het afzeggen van het overleg van 5 februari. LTO Nederland meldt zaterdag op zijn beurt in een statement op haar website dat de lijn van het Landbouw Collectief is en was om met Rutte en Schouten in gesprek te blijven. "Beter was het geweest om onderling ongenoegen persoonlijk met elkaar te delen, niet via appgroep en de media", meldt de organisatie er bij.

Bronnen binnen het Landbouw Collectief laten in een reactie weten dat LTO Nederland niets valt te verwijten in de commotie die is ontstaan. Alle partijen staan achter de huidige koers en de opstelling van LTO wordt als 'bijzonder constructief' omschreven. De voortdurende onrust die de combinatie FDF en de Dutch Dairymen Board brengt, wordt als energieverslindend beschouwd. Dat is aan de ene kant opvallend, omdat FDF juist het initiatief heeft genomen tot de vorming van het Landbouw Collectief. Aan de andere kant is de lat door Van den Oever in de communicatie naar zijn achterban ook hoog gelegd in het bereiken van een goed stikstofakkoord.

Gezichtsverlies voorkomen
Dat FDF, LTO en de andere partijen met elkaar doormoeten binnen het Landbouw Collectief lijdt geen twijfel. Daarvoor zijn de belangen in het stikstofdossier te groot. Aan Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief, de taak om de gelederen te sluiten. En met name ook gezichtsverlies richting het kabinet voorkomen. Het Landbouw Collectief wil nu de knelpunten in de vergunningverlening van individuele agrarische bedrijven bovenaan de agenda zetten voor 5 februari. Een deel van hen wordt nu bijvoorbeeld met rechtszaken dwars gezeten door de Mobilisation for the Environment (MOB).

Het collectief wil, zo valt te lezen in de social mediagroepen, voorkomen dat zij het verwijt krijgt niet te willen praten c.q. onderhandelen met het kabinet. Vandaag (maandag) stelt het collectief de agenda voor woensdag definitief vast. Of Schouten en met name Rutte dit belangrijk genoeg vinden om er tijd voor te reserveren - nu geen knopen worden doorgehakt - en of zij ook een kleine 3 weken willen wachten, moet blijken.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Eric de Lijster

Eric is lid van de redactie van Boerenbusiness. Als telg uit een akkerbouwfamilie stroomt het boerenbloed bij Eric door de aderen. Hij beschouwt zich als een generalist, maar wel met een voorliefde voor economie, trends, markten en marketing.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
11 reacties
Student 3 Februari 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10885741/landbouw-collectief-moet-brokstukken-lijmen]Landbouw Collectief moet brokstukken lijmen[/url]
Landbouwcollectief laat je niet uit elkaar spelen. Laat ALLE deelnemers de rust bewaren. Het kan niet zo zijn dat er straks niets wordt bereikt en dat we dan vervolgens elkaar de schuld gaan geven. Het is mooi als je aan je achterban kan uitleggen dat je niets hebt toegegeven maar het is nog mooier als je kan zeggen dat je samen iets bereikt hebt.
petatje 3 Februari 2020
@student : Het mooiste lijkt mij dat je als collectief kunt zeggen dat je niets hebt toegegeven aan de oplossing van een papieren ambtelijk en politiek probleem.
Wacht gewoon het rapport van Mevr. Rotgers maar af voordat er ook maar 1 vinger toegegeven wordt aan een fictieve oplossing van een fictief probleem.
Er is al genoeg verkloot door slechte belangenbehartiging vanwege meerpetsbestuurders en belangenverstrengeling met politieke partijen. Zoals FDF terecht opmerkte genoeg is genoeg, tot hier en niet verder!
w palma 3 Februari 2020
welke bronnen binnen het lc bevestigen dat lto niks te verwijten valt? het lijkt nu alsof @boerenbusiness ook partij aan het kiezen is... mag het transparanter redactie?
Student 3 Februari 2020
Tja Petatje dat kun je stellen. Als het gevolg is dat het Collectief uit elkaar valt en de overheid vervolgens gewoon verder gaat met haar beleid dan heb je niets bereikt. De meeste boeren denken dat ze onmisbaar zijn maar als we tot 90 procent van onze productie exporteren dan valt dat wel mee. De voedselvoorziening in Nederland komt niet in gevaar als 9 van de 10 boeren zouden stoppen. De verwerkende industrie die red zichzelf echt wel. Het deel van de binnenlandse productie wat wegvalt halen ze gewoon uit het buitenland. De binnenlandse fabrikanten van landbouwtechniek leveren op dit moment al veel aan het buitenland. Leveranciers van chemische en farmaceutische middelen en meststoffen zijn vaak al grote chemie concerns dus die redden zich ook wel. De leveranciers van veevoeder hebben een serieus probleem als ze niet ook in omliggende landen hun product afzetten. Die waren zodoende dus ook duidelijk aanwezig tijdens de protesten..
???!!! 3 Februari 2020
Nee student, en daarom ben je nog student:

Een krimpende sector innoveert niet. Niet alleen de boer: ALLE toelevering, ALLE afnemers, lijden daaronder.

Kortom, met de onzinnige plannen en de bijbehorende onzekerheid is een lont aangestoken door de overheid onder de complete agribusiness (inclusief de advies/onderzoek/wetenschappelijke bedrijvigheid)

Aan iedereen met gezond nuchter (boeren)verstand de taak om dat lont uit te krijgen voordat de bom afgaat.
Gaj van den Broek 3 Februari 2020
Wil ervoor pleiten dat iedereen met zijn naam komt.
Of durven jullie niet?
schoenmakers 1 3 Februari 2020
Student komt er nog wel achter, als hij met zijn handen de kost gaat verdienen, dat je pas begint te leren als je van school bent, en ja, als je voor een baan voor de overheid gaat, moet je zo lang mogelijk naar school, kun je helemaal niet meer nadenken en geloof je alles wat ze je voorkauwen
ps 3 Februari 2020
FDF heeft lef moed en doorzettingsvermogen en samen mede kennis in huis, het is niet altijd zo dat als een schaap over de dam is volgen er meer ,die vlieger gaat niet meer op!!!!!!!!!!!we zijn al jaren aan het lijntje gehouden en gebruikt,De landbouw is niet het probleem maar de industrie en bedrijven hebben nooit een NB-vergunning gehad of wil je dat die voor niks van de boeren bedrijven word gejat??dacht dat die vuilverbrandingsoven van gemeente Amsterdam zelfs geen NB-vergunning hebben die ze nu voornemens zijn te koop aan te bieden
Johan Smit 3 Februari 2020
Hee Gah, 100% mee eens. , erger me daar ook aan. Niet plaatsen zou ik zeggen.

Johan Smit
Jan de boer 3 Februari 2020
Waarom verkondigen jullie niet gewoon de waarheid?
Fdf heeft grote moeite van politieke inmenging van PvdA poppetje Marc calon. Die daar natuurlijk alleen maar zit om de green deal van zijn eigen klimaat paus Timmermans te beschermen.
Haal de bezem maar eens vlink door de LTO.
Alle politici eruit met hun dubbele agenda's en partij belangen.
Fdf 5 feb. Den haag gewoon komen...
Oude rot 3 Februari 2020
De student heeft een goed verhaal. Als de boer terug moet wegens reductie van de overproductie in ammoniak, fijnstof dan zijn hun leveranciers de klos. Vandaar dat ze boeren kietelen met de slogan: "wij zijn trots op boeren". Boeren worden door leveranciers uitgekleed; in OostEuropa zijn de inkoopprijzen voor veevoeder, kunstmest, machines veel lager. Mensen kijk toch eens over de grens.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden