Shutterstock

Nieuws Energie

Nieuw platform voor afspraken over kabels

21 Januari 2021

Netbeheer Nederland (NBNL) en de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) hebben het Platform Leg- en Ligrechten opgericht. LTO en de netbeheerders regelden deze voorwaarden eerder in een jaarlijks onderling overleg. Na de recente beëindiging van dit overleg wordt dit platform daar de vervanger van.

Energienetbeheerders en waterleidingbedrijven maken voor het aanleggen van kabels en leidingen afspraken met boeren. Dat is vaak een complex en tijdrovend proces waarbij onder andere zaken over de aanleg en de toegang voor onderhoud geregeld moeten worden. Netbeheerders gebruiken bij deze onderhandelingen vaste voorwaardensets.

Toetsing door onafhankelijke commissie

Het nieuwe platform moet helpen bij het tot stand komen van redelijke voorwaarden bij contracten voor het leggen en onderhouden van kabels en leidingen in particuliere grond. Leden van NBNL en Vewin kunnen hun algemene voorwaarden voor het leggen en onderhouden van kabels en/of leidingen, voorleggen aan een commissie van deskundigen. De commissie controleert of de voorwaarden voldoen aan de wettelijke eisen.

Met het Platform Leg- en Ligrechten willen NBNL en Vewin ervoor zorgen dat de voorwaarden objectief en transparant geborgd worden. Ook moet het platform ervoor zorgen dat er een makkelijk te hanteren afsprakenkader ontstaat. Met het externe deskundigenoordeel wordt gezorgd dat in de voorwaarden van netbeheerders adequaat rekening wordt gehouden met de wettelijk geregelde belangen van de grondeigenaar. NBNL en Vewin verwachten dat dit helpt bij het creëren van draagvlak bij grondeigenaren en hun belangenorganisaties. Juridische procedures zouden zo voorkomen kunnen worden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Aardappelen

Energiecrisis: donkere wolk boven aardappelsector

Analyse Energie

Europese Commissie wil ingrijpen op de gasmarkt

Analyse Elekriciteit

Er is geen pijnloze oplossing voor hoge stroomprijs

Analyse Aardgas

Het kan dus nog gekker op de Europese gasmarkt

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief