Shutterstock

Nieuws Melk

Koeien steeds vaker in de wei, maar minder lang

30 Juli 2021 - Linda van Eekeres

Een steeds groter deel van de melkkoeien wordt de wei ingestuurd. In 2016 was dit nog 65%, in 2020 is dit opgelopen tot 74%. De koeien bleven wel minder lang in de wei. Dit blijkt uit de jaarlijkse Landbouwtelling (de gecombineerde opgave).

Net als in 2019 was er volgens de CBS-cijfers vorig jaar in Nederland op 18% van de melkveebedrijven geen sprake van weidegang. Het gaat om 26% van de melkkoeien. Het aantal koeien dat niet wordt beweid, is gedaald. In 2019 was het iets hoger (27%) en in 2016 stond 35% van de koeien nooit in de wei. 74% van de melkkoeien werd in 2020 wel de wei ingestuurd. Een kleine toename ten opzichte van 2019 (73%) en een groter verschil met 2016 toen 65% van de koeien in de wei kwam. 

Bron:CBS

Beperkte weidegang bij bijna helft melkvee
Koeien staan dus vaker in de wei, maar ze blijven daar wel minder lang. Bij bijna de helft van alle koeien (met en zonder weidegang) is er sprake van beperkte weidegang; zij staan tussen de 720 tot 1440 uren per jaar in de wei. Het percentage koeien met beperkte weidegang is toegenomen in vergelijking met 2016, van 35% tot 48%. Het percentage dat minder dan 720 uur per jaar in de wei staat, is iets afgenomen sinds 2016 (van 4% naar 3%). Het percentage koeien dat tussen de 1440 en 2160 uren in de wei komt, is met 13% gelijk gebleven.

Het percentage dieren dat meer uren in de wei staat is juist gekrompen. Het percentage melkvee dat 2280 uren of meer per jaar in de wei wordt gelaten, is gedaald van 8% in 2016 naar 6% in 2020. Ook is er een lager percentage koeien met een weidegang van 2160 tot 2280 uren per jaar (5% in 2016, 4% in 2020).

Veel Noord-Hollandse koeien in de wei 
De cijfers laten zien dat in Noord-Holland de meeste koeien in de wei staan (94%).  Ook in Utrecht en Zuid-Holland ligt dit percentage op of boven de 90%. In Flevoland komen de koeien het minst vaak in de wei (40%).  

Op grotere bedrijven minder weidegang
Hoe groter de bedrijven, hoe minder vaak de koeien in de wei staan, blijkt uit de cijfers. Bedrijven met 100 grootvee-eenheid (GVE) of minder beweiden gemiddeld het vaakst. In Noord-Holland wordt bijvoorbeed 98% van de koeien op bedrijven van die grootte beweid. Landelijk wordt van koeien op bedrijven met tot 50 GVE 93% beweid en van 50 tot 100 GVE 88%. Van dieren op bedrijven met 100 tot 200 GVE staat 77% in de wei en bij koeien bij melkveehouders met 200 GVE of meer is dat 56%. Ook hier zijn de regionale verschillen groot. In Noord-Holland wordt op de grootste bedrijven nog steeds in totaal 93% beweid, terwijl dat in Flevoland 32% is en in Limburg 27%.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden