Shutterstock

Nieuws Stikstof

Ingrijpende maatregelen voor waterkwaliteit

7 September 2021 - Jurphaas Lugtenburg - 11 reacties

Demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten kondigde gisteren (maandag 6 september) ingrijpende voorstellen aan om de waterkwaliteit te verbeteren. Gedacht wordt onder meer aan het ingrijpen in het bouwplan en het aanpassen van de stikstofgebruiksnormen.

De norm van maximaal 50 mg/l nitraat in het bovenste grondwater wordt op veel plaatsen niet gehaald. Om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het 7e actieprogramma voor de nitraatrichtlijn (7e AP) heeft de minister 5 pijlers met maatregelen en verplichtingen samengesteld. Pijlers A (bouwplan) en C (overige maatregelen) zijn voor de boer het meest ingrijpend.

Verplichte rustgewassen
De minister wil dat vanaf 2023 ten minste 1 keer per 4 jaar en vanaf 2027 1 keer per 3 jaar een rustgewas wordt geteeld. Ook komen er voor graasdierbedrijven regels voor een verplicht areaal rustgewassen. Welke gewassen als rustgewas aangemerkt worden moet nog worden vastgesteld, maar in het 7e AP wordt vooral gedacht aan granen en grassen en bijvoorbeeld luzerne, klaver en vezelgewassen.

Op zand en lössgronden, waar de problemen met uitspoeling het grootste zijn, wordt het bovendien vanaf 2023 verplicht om op 60% van het areaal uiterlijk 1 oktober een vanggewas na het hoofdgewas te telen. Vanaf 2027 moet op alle percelen uiterlijk 1 oktober een vanggewas gezaaid worden.

Bufferstroken
Onder de overige maatregelen wordt onder meer gedacht aan het verplicht stellen van bredere bufferstroken langs watergangen. In het nieuwe GLB zijn 3 meter brede stroken langs watergangen al opgenomen. Volgens de minister vermindert dat niet alleen de uitspoeling van nutriënten, maar heeft het ook een positief effect op belasting door gewasbeschermingsmiddelen en op de biodiversiteit. Vanwege grote regionale verschillen en effecten wil de minister de waterschappen de bevoegdheid geven hier eventueel vanaf te wijken.

De minister wil ook het huidige stelsel van stikstofgebruiksnormen en stikstofwerkingscoëfficiënten evalueren. Tevens zal worden beoordeeld wat de effecten van vanggewassen zijn. De gebruiksnormen zullen waar nodig aangepast worden. De minister zet wel in op een verruiming van de mogelijkheden voor de toepassing van strorijke stalmest en organisch rijke meststoffen, zowel in hoeveelheid als uitrijdperiode. Dat sluit aan op de behoefte het organische stofgehalte in de grond te verhogen en is goed voor de weidevogelstand en voor koolstofopslag.

Kosten verdelen over de keten
De economische gevolgen van de voorgestelde maatregelen worden op het moment onderzocht. Het ministerie bekijkt hoe de eventuele kosten door de hele keten kunnen worden opgevangen en de boer een goed verdienmodel kan behouden. Daarnaast worden ook de mogelijkheden in het nieuwe GLB bekeken voor ondersteuning van de omslag naar duurzamere landbouw.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
11 reacties
Abonnee
J.T. 7 September 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10894033/ingrijpende-maatregelen-voor-waterkwaliteit]Ingrijpende maatregelen voor waterkwaliteit[/url]
We worden nu echt voor achterlijk aangezien Bouwplan wordt voor ons bepaald. En na 1 Okt vanggewas na alle teelten... einde bietenteelt op zand. Waaom enkel gras/granen/luzerne?? Vlgs mij zijn leguminosen ook erg logisch toch... Maar ja...
Ook belg 7 September 2021
Zouden we niet beter de boer gewoon op rust sturen...? RIP landbouw... Wat een gekke wereld wordt dit toch
Ook belg 7 September 2021
Kosten verdelen over de keten... Hoe onnozel kan u zijn mevrouw... Dat er nog gestudeerde mensen dit uitspreken...
Abonnee
zandboer 7 September 2021
deze opzet is de doodsteek voor het glb en zeker voor de gespecialiseerde bedrijven met intensieve teelten zij kunnen nooit aan de voorwaarden voldoen. het lijkt wel als je niet wordt gehinderd door enige kennis je de gekste uitspraken kunt doen.
Abonnee
teler 7 September 2021
compleet onwerkbare voorstellen. de overheid wil hiermee niet alleen de boeren kappot maken maar ook de verwerkende bedrijven. niemand zal voor de laat levering zijn of haar bieten al voor 1 oktober uitrooien laat staan dat dan alle aardappelen al uit zijn. tevens zijn alle samenwerkingsvormen tussen de rundveehouderij en akkerbouw/vollegrondsgroenteteelt/bollenteelt nagenoeg onmogelijk. bloembollen kunnen niet voor 1 oktober gerooid worden. en in de winter geen spruiten of prei van het land. Dit gaat een inpact hebben dit verder gaat dan alleen de teler en die in de honderden miljoenen of zelfs miljarden kapitaalsvernietiging gaat lopen. dit is voor iedere boer maar ook ieder verwerkend bedrijf totaal onaanvaardbaar. carola waar zit je laatste beetje verstand!!! wordt wakker en stop deze onzin
Abonnee
tm 8 September 2021

Hebben wij hier nog zin in...Nee wij hebben hier geen zin meer in, week in week uit gezeur, gebash en wat het al niet meer zij.

Wij gaan rap weg uit deze zieke agrarische wereld, die van buiten compleet kapot gemaakt wordt. Iedereen moet maar zien hoe ze aan hun vreten komen, wij gaan er mee stoppen, en een normaal leven zien op te bouwen!!
yvo 8 September 2021
dit moeten en laten we niet gebeuren, jullie als BB ZOUDEN HIER BEST WAT MEER GAS MOGEN GEVEN!
ZOEK DE LANDELIJKE MEDIA EENS OP MET HET WARE VERHAAL .
EVEN LATEN WETEN AAN DE BURGER HOE HET ECHT ZIT.
DIE WEET OP DIT MOMENT VAN GEEN TOETEN OF BLAZEN
Abonnee
protesteren doen we samen 8 September 2021
ik vindt dat alle bedrijven die direct aan de landbouw verbonden zijn veel meer hun afkeer van deze plannen kenbaar moeten maken als je bijvoorbeeld kijkt naar het rooien voor 1 oktober wat betekent dit grote problemen met de bieten aardappelen Cichorei knolselderij winterpeen winterprei schorseneren spruiten boerenkool maar denk bijvoorbeeld ook aan lelie en gladiool en aan wachtbedplanten voor de produktie van aardbeien ook laanbomen en diverse andere struiken doen het bijzonder slecht als je deze al voor 1 oktober moet rooien. als je de impact van deze maatregel bekijkt dan lopen de kosten ver in de miljarden. daarom alle bedrijven die in de perefirie van de landbouw actief zijn laat je horen boeren hebben je nu harder nodig dan ooit. protesteren doen we samen.
Abonnee
Joop 8 September 2021
Bekijk het maar. Ik doe er niet aan mee. Als we dat nou met zijn allen doen, wil ik weleens zien wat er gebeurt. Of komt Carola dan zelf zaaien?
Daniël 12 September 2021
dat werk niet alleen zeggen doe er niet aan mee.
we moeten een blok vormen allemaal

dit kan gewoon niet /onwerkbaar zulke trieste regels maakt heel veel kapot als dit door gaat
Abonnee
epv 14 September 2021
joop , volledig met je eens, massaal zulke waanzinnige regels negeren.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Nieuws Aardappelen

Hard bewijs voor nieuwe oogstdeadline aardappelen

Nieuws Wetgeving

Duitse nitraatwetgeving snijdt fors in mestgebruik

BB TV Jaap van Wenum

'Kalenderlandbouw moet worden bijgestuurd'

Podcast Jaap Haanstra

'Overheid moet met regels eerlijk zijn tegen boeren'

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden