Agrifoto

Nieuws Nitraatrichtlijn

Deadline nadert voor nitraatrichtlijn

27 Oktober 2021

Getracht wordt de definitieve versie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn half november naar de Tweede Kamer te sturen. Dat heeft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in een Kamerbrief laten weten.

Het huidige 6e AP loopt tot en met 31 december 2021. Om het 7e AP op 1 januari in te kunnen laten gaan, dienen de plannen voor het einde van het jaar ingediend te zijn bij de Europese Commissie. De tijdsdruk is dus hoog. Het overleg bij het Nitraatcomité staat gepland voor 15 december. "Gelet op agendering in het Nitraatcomité, dient deze overeenstemming uiterlijk omstreeks 1 december te zijn bereikt", schrijft de minister. Hoewel de deadline nadert geeft de minister in de brief aan dat ze onder meer de ingediende zienswijze in het kader van de internetconsultatie die open stond tot 18 oktober, de gesprekken met sectorpartijen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage mee wil nemen in het definitieve 7e AP.

Vertraging zorgt voor problemen bij derogatie
Het te laat inleveren van het 7e AP levert volgens de minister  voor de derogatie grote problemen op. Bij een vertraging verschuift het beslissingsproces gelijk met drie maanden waardoor er niet in juni 2022, maar pas in september uitsluitsel gegeven kan worden over de derogatie. Dat is na het uitrijdseizoen voor mest en zou veel onzekerheid voor de boeren opleveren.

boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Politiek

Grote zorgen over Brusselse goedkeuring derogatie

Nieuws Nitraatrichtlijn

NAV hoopvol over maatwerk nitraatrichtlijn

Nieuws Nitraatrichtlijn

BO Akkerbouw uit zorgen over nitraatmaatregelen

Nieuws Nitraatrichtlijn

Aanvullende maatregelen 7de Nitraatrichtlijn op til

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief