Shutterstock

Nieuws Politiek

'Rijk mag geen éénjarige pacht meer uitgeven'

7 December 2021 - Linda van Eekeres

De Tweede Kamer wil niet meer dat het Rijksvastgoedbedrijf de 40.000 hectare agrarische grond die het bezit, in éénjarige pacht uitgeeft. Ook moet de regering een regeling in het leven roepen die boeren pachtkorting geeft op de gronden die zij pachten van Rijksvastgoedbedrijf. Mits zij werken aan een duurzame bedrijfsvoering.

Dinsdagmiddag 7 december stemde de Kamer over moties die tijdens de behandeling van de landbouwbegroting vorige week waren ingediend. Pieter Grinwis (ChristenUnie), Derk Boswijk (CDA), Tjeerd de Groot (D66) en Thom van Campen (VVD) stelden deze motie over de pacht voor. Agrarisch ondernemers moeten langjarig zekerheid hebben over hun pachtcontract, zodat er langetermijninvesteringen kunnen worden gedaan, melden zij. Ook moet duurzaamheid door het Rijk beloond worden. Steeds meer partijen (zoals ASR, Rabobank en Vitens) belonen boeren via pachtcontracten voor een duurzame bedrijfsvoering en een goede zorg voor de bodem, aldus de motie. 

Resistentieontwikkeling
Een motie van Roelof Bisschop (SGP) haalde het ook. Daarmee stemde de Kamer in met meerjarige cofinanciering van praktijkproeven in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Volgens Bisschop wordt in het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen te weinig rekening gehouden met het feit dat precisielandbouw en andere emissiebeperkende maatregelen de risico's van gewasbescherming beperken, terwijl versmalling van het pakket aan middelen juist kan zorgen voor resistentieontwikkeling en meer middelengebruik.

Hoger beroep intern salderen
De Kamer vindt tevens dat niet de boer, maar de overheid verantwoordelijk is voor de rechtszekerheid van de mogelijkheid van intern salderen. De aanleiding is de vernietiging door de rechtbank in Midden-Nederland van besluiten die provincie Utrecht eerder nam over zeventien agrarische bedrijven en één slachterij, onder andere omdat de Rav-emissiefactoren voor emissiearme stallen onvoldoende zeker is. De kwestie staat niet op zichzelf staat en speelt ook in andere provincies, stellen indieners Thom van Campen (VVD) en Derk Boswijk (CDA). Het parlement verzoekt de regering de provincies maximaal te ondersteunen in hoger beroepzaken hierover.

Armoede onder boeren
De Tweede Kamer wil ook dat Wageningen Economic Research onderzoekt of sprake is van langdurige armoede onder agrarische gezinnen. Een motie die Caroline van der Plas (BBB) daarover tijdens de behandeling van de landbouwbegroting indiende, is dinsdag 7 december aangenomen. Volgens Van der Plas heeft structureel jaarlijks meer dan 33% van de land- en tuinbouwbedrijven een gezinsinkomen onder de lage-inkomensgrens. Er moet door de regering specifieker in beeld gebracht worden welk type bedrijven onder de grens zitten en gedurende welke periode.

Een zeer korte motie van Derk Jan Eppink (JA21) haalde het ook: "Boeren verdienen een eerlijke prijs voor het verkopen van hun land." Wat een eerlijke prijs, is hierbij ter eigen invulling. 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Opinie Kasper Walet

Hoe onze beleidsmakers zwalken in energietransitie

Nieuws Politiek

Femke Wiersma verrast als nieuwe landbouwminister

Opinie Alex Datema

Doelsturing zonder visie op landbouw, kan dat?

Opinie Krijn J. Poppe

Van shocktherapie naar samen werken met de boer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden