Provincie Gelderland

Nieuws Van der Wal

Stikstofminister aarzelt niet om te onteigenen

1 April 2022 - Linda van Eekeres - 17 reacties

Het kabinet neemt definitief afscheid van de vrijwilligheid bij de opkoop van piekbelasters nabij Natura 2000-gebieden. Veebedrijven die niet willen verkopen, worden onteigend. Het transitiefonds met meer dan €17 miljard voor opkoop, treedt 1 juli 2023 in werking. Dan moet ook per gebied bepaald zijn wat daar de opgave is.

Dat staat in de hoofdlijnenbrief over het stikstofbeleid die minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.  Wat uiteindelijk het perspectief is voor de landbouw, werkt collega-minister Staghouwer (LNV) voor de zomer uit.

Onontkoombaar, met escalatiemechanismen
Zoals Van der Wal eerder al tegenover de Kamer onderstreepte, moeten de doelen 'ontontkoombaar' zijn. Zij wil in haar aanpak om de stikstofuitstoot terug te dringen en de natuur te verbeteren daarom 'escalatiemechanismen' inbouwen. Dit treden in werking wanneer doelstellingen niet tijdig behaald dreigen te worden. Zij schrijft: "Als vrijwillige maatregelen - waaronder innovatie, extensivering, verplaatsen of bedrijfsbeëindiging - onvoldoende resultaat opleveren, acht ik ingrijpen noodzakelijk. Meer verplichtende maatregelen zoals onteigening - instrumenten die reeds beschikbaar zijn - komen dan op tafel, conform de geldende procedures."

Onteigening uitgelegd
In de brief wordt voor de zekerheid ook een definitie van onteigening gegeven: "Onteigening is een proces waarbij het gehele eigendom van de ondernemer door de betrokken overheid wordt ontnomen, inclusief eventueel daarbij horende gronden. In die gevallen ontvangt de ondernemer een vergoeding op basis van volledige schadeloosstelling ter voorkoming van onteigening."

Vooraf moet volgens de minister duidelijk zijn 'wanneer en onder welke voorwaarden dit dwingende instrumentarium wordt ingezet'. "Dit geldt met name voor gebieden waar de natuur (sterk) overbelast is. Het eerlijke verhaal is dat het niet in elk gebied haalbaar zal zijn om alleen maar uit te gaan van vrijwilligheid. Wanneer (uit het gebiedsproces) blijkt dat een piekbelaster geen toekomst meer heeft, zullen ondernemers de gelegenheid krijgen om via innovatie, verplaatsing en/of extensivering of via vrijwillige stoppersregelingen zijn bedrijfsvoering aan te passen of te beëindigen. Bij bedrijfslocaties waar dat niet lukt zal ik dwingend ingrijpen."

Gebiedsplannen 1 juli 2023 gereed
De gebiedsplannen moeten per 1 juli 2023 gereed zijn, blijkt uit het tijdspad van de minister. De rijksoverheid stelt de kaders en per provincie (of delen daarvan) worden doelen geformuleerd die zijn afgeleid van de (inter)nationale verplichtingen op het terrein van natuur, stikstof, water  en broeikasgassen. In de gebiedsplannen worden ook de PAS-melders meegenomen. Ook voor het gebiedsproces zelf geldt de inzet op onontkoombaarheid. Van der Wal: "Indien de voortgang onvoldoende zekerheid oplevert op doelbereik, zal ik vanuit mijn regierol vanuit het Rijk ingrijpen op het gebiedsproces. Dit zal ik met voorrang doen in de gebieden die er het slechtst voor staan en waar dus de urgentie het grootst is om de gebieden onder de KDW (kritische depositiewaarde red.) te krijgen."

Het transitiefonds met €25 miljard tot 2035 moet ook uiterlijk 1 juli 2023 in werking treden. Daarin is tot 2030 €13,8 miljard en tussen 2030 en 2035 €3,7 miljard gereserveerd voor opkoop, financiele afwaardering van grond en Kaderrichtlijn Water. Voor het perspectief van blijvers zit er tot 2030 €4,3 miljard in de pot en in de periode tot 2035 €943 miljoen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de vormgeving van het fonds.

Wat is het perspectief voor de landbouw?
De minister onderschrijft dat boeren 'behoefte hebben aan duidelijkheid en consistentie, voordat ze noodzakelijke investeringen doen'.  Van der Wal geeft aan dat het noodzakelijk is dat er binnen de stikstofaanpak snel duidelijkheid komt voor agrarische ondernemers over doelen en kaders en welke instrumenten agrarische ondernemers hebben. Voor de zomer zal collega-minister Henk Staghouwer (LNV) daarom het perspectief voor de landbouw uitwerken.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
17 reacties
Abonnee
Jan1 1 April 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10897623/stikstofminister-aarzelt-niet-om-te-onteigenen]Stikstofminister aarzelt niet om te onteigenen[/url]
Helaas, gelet op de huidige melkprijzen denk ik niet dat er veel belangstelling is.
Rekening houdend met de inflatie is cash momenteel niet aantrekkelijk.
Abonnee
SjefO 1 April 2022
Die piekbelasters hebben allemaal netjes een vergunning en nu wordt er met gedaan of ze criminele activiteiten bezigen terwijl de rest van ondernemend Nederland nauwelijks vergunning heeft, het is bijna crimineel wat de overheid met een paar ondermaatse ministers uithaalt met de boeren.Dit alles om een door de overheid zelf gecreëerd juridisch probleem,
ronduit smerig allemaal !!
Abonnee
huug 2 April 2022
wat een verrekt verwenst rot wief
Abonnee
boer 3 April 2022
dat hele woord onteigening krijg ik de rillingen van. als ze mij toch zouden dwingen te stoppen met m'n bedrijf om zo'n onzinreden. ik sta niet voor mezelf in
Abonnee
Joop 3 April 2022
Ik kom je helpen het linkse tuig te verdrijven!
Abonnee
Jaap Haanstra 3 April 2022
Beste mensen,

Nederland schijnt nog een vrij land te zijn.
Een ieder die in Nederland wil mag een boerderij kopen
Dat geldt voor de warme bakker, voor de winkeljuffrouw ,de leraar enz
Je gaat naar de bank , je stapt naar een boer en koopt zijn grond.
Daarna kan en mag je doen met die boerderij wat je wil
Natuurlijk binnen de bestaande regels en wetten.
Ja zelfs de overheid mag grond kopen.
En daar waar sprake is van een bewezen algemeen belang kan er sprake zijn dat een zittende boer wordt onteigend nadat het maximale is geprobeerd om met hem tot een overeenkomst te komen .
Dan het N drama.
De onderbouwing die de minister geeft om boeren uit te kopen cq te onteigenen is ronduit onthutsend.
De KDW is wetenschappelijk onvoldoende, Aerius rekenmodel niet toereikend, geen grondmetingen , correlatie "beoogd" natuurherstel en maatregelen niet aangetoond etc.

Als iets helder is dat op grond van dit soort gegoochel met cijfers er geen sprake kan zijn van een situatie waar onteigening aan de orde zou kunnen zijn

Dus als de overheid grond wil kopen dan kan en mag dat. Los van het feit of ik daar gelukkig van word

Maar laat helder zijn van onteigening kan geen sprake zijn.
En laten we daar als boeren met elkaar voor gaan staan

Groet Jaap Haanstra
Abonnee
jantje 3 April 2022
Inderdaad, helder verhaal. Wat mij stoort is dat altijd de landbouw als probleem gezien wordt. De landbouw produceert voedsel, een eerste levensbehoefte, terwijl een staalfabriek in IJmuiden teveel stikstof, CO2 en allerlei kankerverwekkende stoffen uitstoot en dat blijkbaar mag blijven doen zonder dat er ook maar gesproken wordt over onteigening.
Claas 4 April 2022
Het is geen links tuig maar rechts tuig dat hier aan het roer staat.
Als mw vd Wal bedrijven aan wil pakken dan zou ik wel eens willen zien of ze al die vastgoed BV s met hun landgoederen in Wassenaar en Bloemendaal ook een keer in aanmerking komen voor bouwlocaties
Standvastig 4 April 2022
Beste Jaap Haanstra, er is geen sprake meer van vrijheid; er zijn talloze voorbeelden die dat aantonen. En er zal absoluut onteigend worden, ook al zou het juridisch niet correct zijn. Tegen de wet in handelen heeft deze overheid al meerdere malen gedaan en zal ook hier geen uitzondering maken. Kijk naar het geheel, kijk naar agenda 2030 / the great reset, en het zal je duidelijk worden dat deze agenda tot in de puntjes gevolgd wordt; zeker wanneer er geen verzet komt vanuit de bevolking. En juist dat laatste ontbreekt de afgelopen tijd.
Abonnee
onderduiker 4 April 2022
Jaap Haanstra schreef:
Beste mensen,

Nederland schijnt nog een vrij land te zijn.
Een ieder die in Nederland wil mag een boerderij kopen
Dat geldt voor de warme bakker, voor de winkeljuffrouw ,de leraar enz
Je gaat naar de bank , je stapt naar een boer en koopt zijn grond.
Daarna kan en mag je doen met die boerderij wat je wil
Natuurlijk binnen de bestaande regels en wetten.
Ja zelfs de overheid mag grond kopen.
En daar waar sprake is van een bewezen algemeen belang kan er sprake zijn dat een zittende boer wordt onteigend nadat het maximale is geprobeerd om met hem tot een overeenkomst te komen .
Dan het N drama.
De onderbouwing die de minister geeft om boeren uit te kopen cq te onteigenen is ronduit onthutsend.
De KDW is wetenschappelijk onvoldoende, Aerius rekenmodel niet toereikend, geen grondmetingen , correlatie "beoogd" natuurherstel en maatregelen niet aangetoond etc.

Als iets helder is dat op grond van dit soort gegoochel met cijfers er geen sprake kan zijn van een situatie waar onteigening aan de orde zou kunnen zijn

Dus als de overheid grond wil kopen dan kan en mag dat. Los van het feit of ik daar gelukkig van word

Maar laat helder zijn van onteigening kan geen sprake zijn.
En laten we daar als boeren met elkaar voor gaan staan

Groet Jaap Haanstra
Dan maar op de barricaden
op naar Den Haag
Waar zijn de nieuwe mensen met kennis van zaken en de mentaliteit van b.v. Haanstra's en Dijktra's
Abonnee
Zuidwest 5 April 2022
Zal zo'n vaart niet lopen. Ik denk dat overal boeren zich in de handen wrijven als ze de zooi over kunnen doen aan t rijk. Als ik overal in Nederland de armoe eraf zie druipen, denk ik dat verkoop of onteigening voor velen eerder een verlossing is dan n straf.
Abonnee
kraai 5 April 2022
Pas maar op met dat idee Zuidwest, als je verplicht je boerderij moet afstaan en daar minder voor ontvangt dan waarvoor je het zou willen verkopen. Vervolgens niet opnieuw kunt beginnen op een andere plaats, dan is dat zuur en triest.
Abonnee
cm 5 April 2022
De grootste piekbelasters komen als eerste aan de beurt volgens de minister en dat zijn juist over het algemeen de grotere moderne bedrijven die veel geïnvesteerd hebben dus hoezo aantrekkelijk.
Abonnee
pieter 5 April 2022
ik vind het een vreemd verhaal van die stikstof, dat blijft binnen de grenzen van ned en zand uit de sahara krijgen wij hier. volgens mij komt er dan ook wel eens wat stikstof uit het buitenland.
Abonnee
Zuidwest 5 April 2022
kraai schreef:
Pas maar op met dat idee Zuidwest, als je verplicht je boerderij moet afstaan en daar minder voor ontvangt dan waarvoor je het zou willen verkopen. Vervolgens niet opnieuw kunt beginnen op een andere plaats, dan is dat zuur en triest.
Als je gaat praten met het ministerie is er meer mogelijk dan op eerste gezicht lijkt. Ik ken alleen maar winnaars bij onteigende boeren in ieder geval. Zogezegd 'in de brand, uit de brand'.
Abonnee
drent 5 April 2022
Toch blijft het vreemd, hier ligt een natuurgebied wat uitzonderlijk is voor Europa omdat er dieren en planten zijn die elders niet voorkomen terwijl er rondom veehouderij bedrijven liggen.
Abonnee
CM 5 April 2022
Zuidwest schreef:
kraai schreef:
Pas maar op met dat idee Zuidwest, als je verplicht je boerderij moet afstaan en daar minder voor ontvangt dan waarvoor je het zou willen verkopen. Vervolgens niet opnieuw kunt beginnen op een andere plaats, dan is dat zuur en triest.
Als je gaat praten met het ministerie is er meer mogelijk dan op eerste gezicht lijkt. Ik ken alleen maar winnaars bij onteigende boeren in ieder geval. Zogezegd 'in de brand, uit de brand'.
Ik verkoop liever zelf dan gedwongen worden om te verkopen .Het bedrag is niet dat voor woningbouw of wegen maar voor natuur dus zal zelfs vrije verkeerswaaarde niet aantikken met dan nog restrictie van niet opnieuw mogen boeren wat helemaal belachelijk is.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

‘Dom en ongewenst’ kabinet kruipt naar startblok

Achtergrond Stikstofstemming

Wojciechowski: 'Bedankt voor de boerenprotesten'

Achtergrond Stikstofstemming

PAS-melders kunnen opvliegen van Rutte 3 en 4

Achtergrond Stikstofstemming

Succesje Adema met rouwrandje veehouderij

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden