Shutterstock

Nieuws PAS-melders

MOB start ook in Drenthe handhavingsprocedures

17 Mei 2022 - Linda van Eekeres

Mobilisation for the Environment (MOB) en vereniging Leefmilieu, die in vijf provincies handhavingsverzoeken hebben lopen, beginnen ook in Drenthe vijftig handhavingsprocedures op de Wet natuurbescherming. Zij willen de provincie Drenthe op deze manier dwingen handhavend op te treden tegen PAS-melders.

Met de PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 staat vast dat de bedrijven die vergunningsvrij konden uitbreiden wél vergunningsplichtig zijn, halen de organisaties aan. Volgens de organisaties gaat het in Drenthe om minimaal 150 bedrijven zonder natuurvergunning en hoort het provinciebestuur verschil te maken tussen wat zij noemen 'echte en valse PAS-melders'. "Veel bedrijven zijn illegaal uitgebreid voordat ze een PAS-melding hebben ingediend."

Schimmige rekenregels
De organisaties zeggen met de procedures 'de schimmige rekenregels aan de kaak' te stellen op basis waarvan het provinciebestuur de bedrijven een vergunning wil verlenen." De provinciebesturen willen die bedrijven legaliseren op basis van rekensommen waarmee emissietoenames op de ene locatie worden weggestreept tegen emissieafnames op een andere locatie", aldus de organisaties in een persbericht.

Verder kleeft er volgens MOB en Leefmilieu een fundamenteel bezwaar aan salderen. "Door privaatrechtelijke emissiehandel onderdeel te maken van vergunningsbesluiten maken de provinciebesturen het zichzelf onmogelijk controle te houden over stikstofemissies. Bovendien krijgen gratis vergunde emissies plotseling geldwaarde. Het gaat om tientallen miljarden euro's. De belastingbetaler dreigt nu te moeten betalen voor het uitkopen van vergunningen."

Door de Drentse natuurproblemen niet op te lossen, wordt volgens MOB en Leefmilieu ook de Drentse cultuur in gevaar gebracht. Cultuurvoorstellingen nabij natuurgebieden, zoals de voorstelling van het Pauperparadijs bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen, worden onmogelijk gemaakt, aldus de organisaties.

'Veehouderij met 75% terugdringen'
MOB en Leefmilieu hebben al procedures lopen in Gelderland, Friesland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Het belangrijkste doel van de handhavingsverzoeken is 'om weer beweging in het stikstofdebat te krijgen'. "Wij zijn er niet op uit specifiek deze vijftig bedrijven dwars te zitten", stelt MOB-voorman Johan Vollenbroek. Volgens hem moet de veestapel fors krimpen: "Nederland kan alleen van het stikstofinfarct afkomen door de stikstofuitstoot van de agrarische sector, en dan vooral de veehouderij met 75% terug te dringen. Dat kan nauwelijks nog met technische maatregelen, maar vooral ook door te snijden in de veestapel. En dat durft of wil het kabinet niet aan."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Achtergrond Stikstofstemming

Big data en kleine cijfertjes van het stikstofbeleid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox