Agrifoto

Nieuws Stikstof

Emissiearme stal onder curatele tot nieuw oordeel

7 September 2022 - Klaas van der Horst - 2 reacties

Op emissiearme stallen moeten voortaan een passende beoordeling worden toegepast waaruit blijkt dat de natuur geen schade loopt. Voor de vergunningverlening mag niet meer gebruik worden gemaakt van de tot nog toe door de overheid goedgekeurde emissiefactoren voor bepaalde types emissiearme stallen. Dit heeft de Raad van State geoordeeld in hoger beroep met betrekking tot drie melkveebedrijven in de provincie Utrecht. Deze melkveehouderijen kunnen daarmee voorlopig niet uitbreiden.

Het gaat om de verlening van nieuwe natuurvergunningen voor twee types melkveestallen, de types A1.13 en A1.28. De uitspraken hebben tot gevolg dat emissiefactoren voor deze typen stallen niet meer mogen worden gebruikt voor het verlenen van natuurvergunningen. De uitspraken gaan niet over andere emissiearme stalsystemen in de melkveesector en ook niet over emissiearme stallen in de pluimvee- en varkenssector.  

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft aan dat ze zich ervan bewust is dat hierdoor de vergunningverlening in de melkveesector nog verder wordt bemoeilijkt, 'maar de strenge Europese natuurbeschermingsregels waaraan Nederland zich heeft gebonden, laten een andere uitkomst niet toe', zo wordt gesteld. Het is volgens de afdeling daarom belangrijk dat het door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangekondigde onderzoek naar de effectiviteit van emissiearme stallen, snel duidelijkheid biedt.

Hiervoor is nodig dat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) met nadere adviezen komt voor een optimale werking van de emissiearme staltypes, maar een passende beoordeling en voortoest blijven nodig, geeft de raad aan.

De zaak werd aangespannen door Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
Abonnee
Zeeuw 7 September 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10900477/emissiearme-stal-onder-curatele-tot-nieuw-oordeel]Emissiearme stal onder curatele tot nieuw oordeel[/url]
Vollebroek krijgt gelijk:vraag RvS om aan het Europesche Hof van justititie te vragen wat er mag, de Advocaat Generaal geeft antwoord, de RvS spreekt recht want het cirkeltje is rond. Hoger beroep is niet mogelijk. Alleen Pietin kan de zaak nog opblazen. Maar er is hoop veehouders! Als ik goed geïnformeerd ben is de meting op de uitstoot van deze stallen gebaseerd op wetenschappelijkonderzoek van het CBS
U leest het goed ,het CBS met UvAmsterdam. U weet het nog niet maar LTO zal dit wel nader onderzoeken. Uit 10000 mestmonsters blkijt de N analyse voor alle stallen niet te verschillen zodat geconcludeerd wordt dat het stalvloertype niet te onderscheiden is. Vraag 1 : is dit wetenschappelijk onderzoek betrouwbaar : NeeN Omdat de variatie tussen bedrijven groter is dan de vloer effekten van innovatiestallen . Hiermee gaat de rechter dus ook aan de slag en Vollebroek maar lachen. De oplossing is eenvoudig WUR kan met hun expertise over betrouwbare proeven aantonen wat het effekt op dat bedrijf is . Wat de vloer dus voor effekt heeft Daarmee wordtook rekening gehouden met het voermanagement op het bedrijf. WUR vragen voor de proefopzet en het bedrijfslab gewasonderzoek voor de N analyses als WUR geen tijd heeft. Misschien wil TNO ook wel meedoen. Vollebroek we komen wel waar jij niet gewenst bent!
Abonnee
Zeeuw 8 September 2022
Vollebroek krijgt gelijk:vraag RvS om aan het Europesche Hof van justititie te vragen wat er mag, de Advocaat Generaal geeft antwoord, de RvS spreekt recht want het cirkeltje is rond. Hoger beroep is niet mogelijk. Alleen Pietin kan de zaak nog opblazen. Maar er is hoop veehouders! Als ik goed geïnformeerd ben is de meting op de uitstoot van deze stallen gebaseerd op wetenschappelijkonderzoek van het CBS
U leest het goed ,het CBS met UvAmsterdam. U weet het nog niet maar LTO zal dit wel nader onderzoeken. Uit 10000 mestmonsters blkijt de N analyse voor alle stallen niet te verschillen zodat geconcludeerd wordt dat het stalvloertype niet te onderscheiden is. Vraag 1 : is dit wetenschappelijk onderzoek betrouwbaar : NeeN Omdat de variatie tussen bedrijven groter is dan de vloer effekten van innovatiestallen . Hiermee gaat de rechter dus ook aan de slag en Vollebroek maar lachen. De oplossing is eenvoudig WUR kan met hun expertise over betrouwbare proeven aantonen wat het effekt op dat bedrijf is . Wat de vloer dus voor effekt heeft Daarmee wordtook rekening gehouden met het voermanagement op het bedrijf. WUR vragen voor de proefopzet en het bedrijfslab gewasonderzoek voor de N analyses als WUR geen tijd heeft. Misschien wil TNO ook wel meedoen. Vollebroek we komen wel waar jij niet gewenst bent!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Kamer legt bal klaar voor eerste mestsucces Wiersma

Nieuws Mest

FrieslandCampina en Rabo zetten in op mestvergisting

Nieuws Stikstof

Stikstof en fosfaat boven aangescherpt plafond 2025

Achtergrond Stikstofstemming

Aerius, errata en andere onzuivere data

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden