shutterstock

Achtergrond Stikstof

Alleen wetgeving kan uitruil NH3 en NOx stoppen

15 December 2022 - Klaas van der Horst - 3 reacties

Om de uitwisseling van NH3 (ammoniak) en NOx (stikstofoxiden) tegen te gaan is nieuwe wetgeving nodig. Op grond van bestaande rechtsgronden en argumenten is de zaak duidelijk. Uitwisseling van ammoniak uit de veehouderij tegen stikstofuitstof door (vlieg)verkeer en industrie stuit niet op bezwaar van de Raad van State.

Dat de inruil is toestaan blijkt uit een uitspraak van de Raad van State, die al dateert van eind vorig jaar. Beide stoffen zorgen voor depositie, of het nu verzurend of vermestend is. Met verwijzing naar een rapport van Alterra stelt de Raad van State dat er uitdrukkelijk staat 'dat er geen aparte kritische depositieniveaus voor ammoniak zijn afgeleid omdat de optredende effecten in het ecosysteem vooral gerelateerd zijn aan de totale belasting met stikstof, dus met zowel NOx als NH3'. "Wat de effecten van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats betreft, is dus niet relevant of de stikstofdepositie een verzurend of vermestend effect heeft, maar of daarmee sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden", aldus de uitspraak.

Van der Wal neemt de tijd
Vorige maand nam de Tweede Kamer een motie aan om het inwisselen van NH3 en NOx bij extern salderen tegen te gaan. Van der Wal gaf aan nog wel minstens een half jaar nodig te hebben om schotten te zetten tussen ammoniak en stikstofoxiden. Ze maakte niet duidelijk of dat halve jaar opgaat aan overleg daarover binnen het kabinet of dat het nodig is voor juridische voorbereidingen. Als de Nederlandse politiek grenzen wil stellen aan de uitwisseling van NH3 en NOx, zoals regelmatig wordt gesteld, dan is dus nieuwe wetgeving nodig. Via de rechter is de kwestie voorlopig immers al besloten. 

Met een schot tussen de verschillende emissies zouden PAS-melders of bepaalde natuurgebieden eerder kunnen worden geholpen, terwijl nu grote bedrijven rechten opkopen om hun bestaande situatie te legaliseren.

Gebiedsspecifiek maatwerk
Stikstofadviseur Johan Remkes stelde in zijn eerste stikstofrapport 'Niet alles kan overal' uit 2020 al dat de uitruil van ammoniak en stikstofoxiden zo'n praktijk niet spoort met de hoofdlijn van zijn advies. "De mogelijkheid voor NOx-emitterende bedrijven om boerenbedrijven op te kopen, past niet bij de gebiedspecifieke maatwerkaanpak, zoals geadviseerd in deze rapportage."

Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt deze denklijn te volgen, maar niet duidelijk is of ze daar ook echt iets mee wil doen. Het inititatief wordt bij minister Van der Wal gelaten, voorstellen voor wetgeving door de Kamer zijn nog niet gesignaleerd.

Wat de rechter vindt van met name de versleping van emissierechten is ondertussen ook nog niet helder. Kan bijvoorbeeld de emissie van een boer uit Oost-Nederland worden gebruikt om uitstoot van Schiphol op bijvoorbeeld natuur in de duinen te compenseren?

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Abonnee
SjefO 15 December 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902068/alleen-wetgeving-kan-uitruil-nh3-en-nox-stoppen]Alleen wetgeving kan uitruil NH3 en NOx stoppen[/url]
vd Wal neemt de tijd, alleen wetgeving kan uitruil tussen NH3 en NOx voorkomen, de boeren worden genaaid door dit kabinet dat zijn weerga niet kent ,"en LTO STAAT ERBIJ EN KIJKT ERNA"
Alles en iedereen is dadelijk voorzien van voldoende ammoniak rechten en dan komt dat kreng van de Wal je weet wel van die krokodillen tranen misschien nog met een tussen oplossing voor de PAS melders.
LTO DOE IETS !!
Abonnee
Tijdbom 15 December 2022
Wij hebben hier met .lto te maken. Doen ook geen do.... voor de boer. Zonde van de contributie.
Abonnee
Zeeuw 17 December 2022
Leg de burger maar uit dat dit kabinet ze zaak bewust fout laat lopen. Geef in het provinciale overleg de vertegenwoordigers maar aan dat devergunningen voor de PAS melders nr 1 zijn bij vrijkomende N rechten en niets anders. Afspraken nakomen en anders wegwezen van overleg en andere afspraken! Dat is ook voor LTO en andere organisaties van toepassing!
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Omtzigts ministersplannen lonken na landbouwdebat

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Interview Marijn Dekkers

Hoge grondprijs grootste uitdaging extensivering

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden