Shutterstock

Achtergrond Stikstofstemming

Onrust over piekbelasters en stikstof rond feestdagen

30 December 2022 - Klaas van der Horst - 7 reacties

Materieel gezien gebeurt er al zo'n drie jaar lang vrij weinig rond het stikstofdossier, maar voor oplaaiende emoties en psychologische oorlogsvoering blijft de kwestie wel zorgen. Dus ook de kerstvrede moest er aan geloven voor degenen die zich met dit dossier bezig houden. Zo was er LTO-voorzitter Sjaak van der Tak die in een interview in ledenblad Nieuwe Oogst aangaf dat hij al het gebakkelei met de overheid nu wel eens achter zich wilde laten. Niet meer steeds nee zeggen, maar ook graag een keer ja. Het wordt volgens hem tijd om eens tot zaken te komen met de overheid over het stikstofdossier.

Opmerkelijk genoeg maakte Van der Tak niet duidelijk waar hij dan ja tegen wilde zeggen, of wat hem dan al die tijd had dwars gezeten. Afgaande op de reacties op social media (mogelijk niet altijd de beste graadmeter, maar ja, hoe anders te peilen tijdens feestdagen), hebben heel wat boeren en ook collega's van andere landbouworganisaties, zich verslikt in hun kerstmaaltijd toen ze dit vernamen. Wil Van der Tak namens LTO alleen een akkoord met het kabinet via een vlucht naar voren? Wil hij nog ergens over onderhandelen?

Vlucht naar voren
De LNV-ministers Christianne van der Wal en Piet Adema kunnen wellicht blij zijn. De onderhandelingen over een breed landbouw- (en stikstof)akkoord hoeven met minder partijen te worden gevoerd. Eén lijkt er al binnen. Waarschijnlijker is dat Van der Tak er met zijn woorden eerder voor heeft gezorgd dat hij het omgekeerde bereikt van wat hij zegt te willen.

Ongeduldige adviseurs
Het kan zijn dat de LTO-voorzitter om zich heen kijkt en ziet dat de hele machinerie om landbouwbedrijven te laten stoppen en op te kopen, steeds verder wordt opgetuigd. Provincies, zoals Noord-Brabant en Gelderland, maken hun plannen steeds concreter, strooien zoneringskaarten in het rond en helpen er aan mee dat ook allerlei adviesbureau's zich warm kunnen draaien. Die hebben ondertussen met hun ongeduld ook de kerstdagen aardig vergald voor een aantal boerengezinnen.

DLVbr
Een passage uit de brief van DLV aan boeren nabij Natura 2000-gebied.

Zo stuurde DLV Advies, dat de provincie Gelderland mede adviseert, alvast brieven rond naar bedrijven die hij had geïdentificeerd als waarschijnlijke piekbelasters en dus potentiële stoppers. Om hen voor te bereiden op het onvermijdelijke. Terwijl een aantal van die boeren dat nog helemaal niet zo had gehoord van de overheid. Minister Van der Wal heeft ook nog steeds geen duidelijke omschrijving gegeven van wat piekbelasters zijn.

Nu is de hele uitkoopproblematiek ook een grote, brede ruif voor allerlei adviesbureau's, zoals het Aerius-instrument dat ook is, en omzet is omzet, zo lijkt de gedachte.

Wie werkt voor de boer?
Maar waar doet de landbouw nu goed aan? Toegeven aan de wensen van de overheid, terwijl het hele instrumentarium waarmee agrarische bedrijven de duimschroeven steeds verder worden aangedraaid (en dat vaak op dubieuze gronden) gewoon in stand te laten, lijkt bepaald niet de beste keuze. En als bedrijven toch willen stoppen of verplaatsen, door wie laten ze zich dan adviseren: door het bureau dat luistert naar wat de boer zelf wil of door een andere partij?

In Vlaanderen, waar de landbouw in een vergelijkbare situatie zit als in Nederland, compleet met vergelijkbare wetgeving en achterliggende afrekenmethoden (overgenomen van Nederland), gaat Piet Vanthemse (oud-voorzitter Boerenbond) bedrijven in de Belgische Kempen langs om hen warm te maken voor opkoop door het Agentschap voor Natuur en Bos. Zo warm zijn in Nederland de banden nog niet tussen LTO en overheid, maar ook LTO is naar de aard van de organisatie een consensuspartij, die liever samenwerkt en een akkoord sluit dan een conflict uitvecht (dat laatste kan overigens heel zakelijk en vakbondsachtig). De vraag is wel of dat nog past bij hoe veel bedrijven nu naar de overheid kijken.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
7 reacties
Abonnee
SjefO 30 December 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902251/onrust-over-piekbelasters-en-stikstof-rond-feestdagen]Onrust over piekbelasters en stikstof rond feestdagen[/url]
Alvorens LTO (van der Tak CDA) de kluit gaat besodemieteren omdat meneer van der Tak weleens een keertje ja wil zeggen is het misschien toch goed dat de echte vakbonden vooraf ingelicht worden om te voorkomen dat de boeren ten onder gaan aan fouten van de Nederlandse overheid.
Want mensen hou er rekening mee dat de coalitie partijen boos zijn op de boeren (omdat ze niet meewerken om afgeslacht te worden) kijk naar interviews van Boswijk en van Campen dat zegt in mijn beleving genoeg.
De basis is volstrekt onterecht om daarvoor maar even de helft van de boeren op te ruimen.
HET KLOPT GEWOON NIET.
Ik hoop dat iemand meneer van der Tak tot de orde kan roepen.
Abonnee
Tijdbom 30 December 2022
Hier in Zeeland is de zlto op z n dood van de provincie. Dat zegt genoeg toch??
Abonnee
kraai 31 December 2022
Eerst heeft van der Tak de G8 de nek om gedraaid, door zonder de vakbonden aan de hoofdtafel te gaan zitten en nu snel ja zeggen. Dan heb je er nog geen besef van wat er allemaal onder de boeren leeft.
Abonnee
Zeewind 31 December 2022
Houdt van der Ta(l)k scherp met zijn allen. Ik mag aannemen dat er een team ter ondersteuning is geformeerd. Als die twijfelen mag je aannemen dat de bel wordt geluid. Ik vind het nu al in een stadium zitten dathij wekelijks met alle andere vakbonden moet overleggen wat erop tafel ligt en zo niet dan moet je met zijn allen de stekker eruit trekken of massaal je lidmaatschap opzeggen! Er zijn vakbonden genoeg! De overheid bedondert de kluit zo erg dat zelfs de EU zegt dat binnen de regelingen voor de natuurherstel voldoende mogelijkheden zijn en tijd om eea netjes met elkaar te regelen. Accepteerdus 0,0 onzin ,het gaat om jullie grond. Winkelen voor voedsel bij de Supers AH …
Abonnee
Zeeuw 2 Januari 2023
Ik snap niet dat ZLTO Zeeland bang zou moeten zijn voor de provincie. Hier is geen N probleem of het moet gemaakt worden. Als ZLTO de poot stijf houdt dan heeft de provincie geen POOT om op te staan. Er is hier geen enkele meting gedaan. Alles is komt uit modelberekening en daar klopt geen hout van. Vraag of zoek de bevindingen van Prof Jaap Hanekam en Prof Han Lindeboom. Gezien de malversaties van deze N ministers moet ZLTO alle overleg in de provincie stop zetten tot men die onzin van tafel haalt. Zelfs de EU gaf recent advies dat er voldoende ruimte zit in regelingen en tijd om samen de druk op de natuur te verbeteren. Zelfs het advies om ….Natuurherstel eerst eens goed in kaart te brengen …. En dan met aanpak komen! Nu is het landroof met maffia cijfers. Zee NH3 maakt in Zeeland 25% van de depositie druk uit ,volgens de modellen RIVM. Het bestaat niet, NH3 uit zee, zegt ook RIVM . Wij moeten van LNV dit handhaven in het model. Zo , nu weet u weer hoe de werkelijkheid er uit ziet in 2023: aanvallen!
Abonnee
Gwoon. 2 Januari 2023
Tijdbom schreef:
Hier in Zeeland is de zlto op z n dood van de provincie. Dat zegt genoeg toch??
Het probleem zit bij de Provincie Zeeland, deze geeft alleen maar aan wat NIET kan , komt niet met voorstellen wat wel kan, allerlei organisaties zitten bij de provincie Zeeland aan tafel maar worden geen knopen doorgehakt. Economisch loopt het nu al vast maar daar lees je niets over in de media tot dat de bom barst. schepen met LNG gaan er niet komen, dit loopt van op Stikstofdoel, dit is 1 van de voorbeelden maar nieuwe bedrijven trekken in deze provincie loopt op de zelfde problematiek vast... Er zal vroeg of laat koppen gaan rollen op provinciaal niveau maar dat zal men buiten het Stikstofdoel houden.. de tijd zal het Leren..
Abonnee
Zeewind 2 Januari 2023
Tijdbom: dat laat je toch niet gebeuren, de sector of met meerdere sectoren moet je samen aan tafel en je plan trekken, daarna aanvallen . Het is nog geen 15 maart ! Dus stel met gelijk gezinden een 10 punten plan. Wat willen jullie 3 x, wat wil de provincie 3x waarom willen jullie dat niet 3x en slechts 1x onjuiste feiten van NH3 cijfers/modelberekening met Zee-NH3 verzinsel.
Dit vanaf 1 februari of eerder elke week in een artikel of advertentie aan de zeeuwse bevolking kenbaar maken en vraag steun van politieke partijen. Durf aan te vallen: geen ruimte in behandeling van zaken door provincie: overleg 1 maand opschorten voor beraad , en dit blijven herhalen . Echt 100% geen zaken doen met provincie en gemeenten tot die onzinnige landroof en malafide normen van tafel zijn. Organiseer Natuurherstelplan beoordelings cie waarin sectoren vertegenwoordigd zijn. A@n de slag!
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Achtergrond Stikstofstemming

Big data en kleine cijfertjes van het stikstofbeleid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox