Shutterstock

Nieuws Stikstof

Kamer wil spoed achter realtime meten stikstof

16 Mei 2023 - 3 reacties

De regering moet van de Tweede Kamer spoed maken bij 'de inzet van een landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van NH3 en NOx, het realtime meten op bedrijfsniveau, het bevorderen en borgen van succesvolle innovaties met een grote potentie om stikstofemissies sterk te verminderen en het verbeteren van de Rav-systematiek'.

Dat staat in één van de voorstellen voor wijzigingen van het wetsvoorstel voor het transitiefonds die vandaag zijn aangenomen. In dit geval ging het om een motie die was ingediend door Kamerleden van alle vier de coalitiepartijen, maar ook veel andere partijen stemden voor. Er werden ook een aantal moties aangenomen. De Kamer wil pas later over de 'Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur' zelf stemmen. Dat wordt waarschijnlijk volgende week.

Meerdere voorstellen die op een meerderheid konden rekenen zijn gericht op de verantwoording van de middelen, oftewel wordt het geld goed besteed. Zo werd een amendement om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de bestede gelden te laten toetsen door adviseurs door een meerderheid gesteund. Ook wil een Kamermeerderheid dat het Planbureau voor de Leefomgeving elke twee jaar een wetenschappelijk rapport maakt over de genomen en voorgenomen maatregelen en het effect daarvan. Een ander amendement dat werd aangenomen stelt voor om vast te leggen dat in het jaarlijkse meerjarenprogramma wordt verantwoord hoe en hoeveel de te financieren maatregelen naar verwachting zullen bijdragen aan de doelen.

Onderzoek naar natuurschade andere factoren dan stikstof
De Kamer wil (aan de hand van een motie van BBB en JA21) dat de regering onderzoekt in welke Natura 2000-gebieden en op welke plekken daarin er onherstelbare schade is die is veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte of wateroverlast in plaats van stikstof. Dit met de achtergrond dat de Europese Commissie ruimte geeft om Natura 2000-gebieden te verkleinen of te verplaatsen als deze onherstelbaar zijn beschadigd, terwijl de overheid niet kan worden verweten het gebied niet beschermd te hebben.  

Ook vindt de Kamer dat de regering de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen zo snel mogelijk moet openstellen. Een meerderheid vindt ook dat voorkomen moet worden dat de focus te eenzijdige op vergaande reductie van stikstofdepositie komt te liggen.

Geen zonering 2 kilometer rond Natura 2000
In een motie van de SGP die ook brede steun kreeg wordt aangegeven dat er concrete signalen zijn vanuit het Rijk dat er bij aanvragen van het Groenfonds en fieldlabs een zonering van 2 kilometer om stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden wordt gehanteerd. De Kamer verzoekt de regering om investeringen in duurzame bedrijfsontwikkeling rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden niet tegen te houden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Abonnee
Zeeuw 17 Mei 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10904233/kamer-wil-spoed-achter-realtime-meten-stikstof]Kamer wil spoed achter realtime meten stikstof[/url]
Eindelijk komter wat realiteitszin in de besluiten. Als Sjaak zijn poot maar stijf houdt dan komt er enig perspectief gaathij overstag dan is het einde oefening voor LTO. Heb je het gelezen: het conceptrapport over stalvloeren en innovaties is niet meer en niet minder dan de rotzooi van het CBS door nieuwe analyses scannen, geloof jij er nog iets van???? Ik niet, het is een bende. Het was al bekend dat de variatie tussen bedrijven, dat is tussen voederrantsoenen , groter is dan de variatie tussen gewone stalvloeren en innovatieve vloeren. Zelfs aan deze metingen achter het bureau zit een strontlucht!
Abonnee
Henk. 18 Mei 2023
Hopelijk houd Sjaak van der Tak zijn rug recht ; Namelijk ; 1) KDW van tafel.! . 2) Aerius systeem van tafel.!
. 3) Ander Team voor analiceren van de stand van de natuur.!


Zo niet, dan zal dit het einde van het LTO betekenen .!

Gr. Henk.
Abonnee
Zeeuw 18 Mei 2023
Vannacht is gebleken dat men geen haast heeft met de natuurbescherming. PAS melders kunnen barsten, er is geengeld voor natuurbeheer door de landbouw, het gaat niet om mest maar om minder dieren, het gaat niet om NH3 depositie maar om minder boeren, KDW is heilig! Jonge boeren kunnen beter moven naar elders, daar wordt straks van gekocht met oude maatvoering voor milieumaatregelen. Straks komt de klimaat eis erbij want wij willen vliegen naar verre bestemmingen dus de dieren moeten weg. DIT is sabotage op het hoogste niveau , boven 900 meter telt uitstoot niet mee!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Analyse Stikstofstemming

Stikstoffonds nu on hold en Schiphol is uitgeshopt

Achtergrond Stikstofstemming

De Aerius-economie draait onverstoorbaar door

Nieuws Prinsjesdag

Kabinet houdt vaart in stikstofdossier

Analyse Stikstofstemming

Controverse bevangt beleid rondom stikstof

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox