Shutterstock

Opinie Cécile Janssen

Boeren kregen wél veel gedaan in landbouwoverleg

24 Juni 2023 - Redactie Boerenbusiness - 28 reacties

Eind vrijdagmiddag ging het concept van het mislukte landbouwakkoord online. Daarin staan niet de laatste punten die met name de jonge boeren van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) hadden voorgesteld. Wel blijkt dat de boeren erg veel van de overheid gedaan hebben gekregen. Maar nog was het voor LTO Nederland niet genoeg. In een bericht ondergraaft de organisatie de behaalde successen.

Duidelijkheid, zekerheid en rust. Dat is wat volgens minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de uitkomst voor de agrarische sector moet zijn van het Landbouwakkoord. De minister kondigde eind november 2022 aan dat hij in gesprek wilde met boerenorganisaties, ketenpartijen, natuur- en milieuorganisaties en provincies om te komen tot 'betekenisvolle afspraken' voor de toekomst van de landbouw.

Met die woorden leidt het Ministerie van LNV de publicatie van de concepttekst van het afgelopen woensdag mislukte Landbouwakkoord in. Het akkoord werd al vroeg in het voorjaar verwacht, enkele keren uitgesteld en moest uiteindelijk op de langste dag van het jaar 'hom of kuit' opleveren. Keer op keer dreigde LTO het gesprek over het akkoord te staken. Premier Mark Rutte en vijf ministers moesten er zelfs aan te pas komen om LTO aan tafel te houden, een unieke situatie. Voorzitter Sjaak van der Tak moest zich uiteindelijk laten vergezellen door zijn medebestuurders om het gesprek met het kabinet te voeren. Ingeklemd tussen zijn eigen ambities om een handtekening te kunnen zetten en de druk van zijn achterban, speelde hij in het proces bij herhaling de rol van Januskop: het kon vriezen en het kon dooien. Uiteindelijk werd het vriezen, omdat hij zijn achterban niet durfde te confronteren met een keuze die tot een krimp van 25 tot 30% van de veestapel in met name Brabant leidt. Maar al met al Nederlandse boeren serieuze partners had kunnen maken van de verwerkende industrie (internationaal) en detailhandel (vooral nationaal). Een verrassende en unieke uitkomst van een moeizaam, door de stikstofperikelen gedomineerde onderhandelingsproces.

Ruim €16,5 miljard
De publicatie van de ontwerptekst maakt duidelijk of die keuze terecht was. Het kabinet bleek €13,5 miljard te hebben willen vrijmaken voor het akkoord. Een kleine €3 miljard was bedoeld voor nieuwe stalsystemen en bewezen innovaties die emissies verlagen. €8,25 miljard was bedoeld voor het verplaatsen of het beëindigen van bedrijven en de daarmee gemoeide onroerend goedtransacties. €1 miljard zou naar natuurbeheer en circulaire landbouw moeten gaan en ongeveer €750 miljoen naar biologische en natuurinclusieve landbouw. In 2030 had 15% van de totale landbouwgrond biologisch moeten zijn. Daarnaast reserveerden ABN AMRO, ING en Rabobank €2,5 tot 3 miljard aan financiering van goede bedrijfsplannen van boeren (verplaatsing en extensivering). Het ministerie van LNV wilde €140 miljoen beschikbaar stellen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Daarnaast zouden jonge boeren hogere steunbedragen krijgen. Wat van dit pakket overblijft nu het landbouwakkoord van de baan is, is onzeker. In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Adema van Landbouw weten dat hij op zo kort mogelijke steun voor de bedrijfsopvolging door jonge boeren zal regelen en nog een aantal maatregelen ter waarde van €175 miljoen zal gaan regelen.

Het bestuur van LTO Nederland zegt in een lang bericht dat het niet anders kon dan nee zeggen. Die verklaring klinkt gek voor wie de tekst van het concept-akkoord leest. De boeren kregen veel gedaan van de overheid. Ze haalden doelsturing in plaats van gedetailleerde middelvoorschriften binnen. Dat willen boeren dolgraag: zelf bepalen hoe ze een doel halen in plaats van via regelvoorschriften. Toch zegt LTO dat het akkoord op doelvoorschriften zijn gestrand. Een onlogisch en vermoedelijk oneigenlijk argument, terwijl zelfs de gevreesde beperking van het aantal dieren per hectare (de zogeheten 'graslandnorm') met doelsturing in redelijke banen leek te kunnen worden geleid.

Farmer Friendly in de versie van LTO
Als verduurzaming onvoldoende inkomsten zou opleveren, zouden boeren niet aan hun lot worden overgelaten maar zou de hoofdtafel van het akkoord naar aanvullende maatregelen zoeken (zie punt 9.5 op pagina 71 en 72 van het akkoord). Wie nog meer wil, vraagt de facto om de financiële basis waarop het oude Farmer Friendly van de FDF berustte: boeren blijven produceren en moeten gesubsidieerd krijgen wat de markt niet betaalt. Dat vraagt LTO Nederland met zoveel woorden.

Terwijl de boeren van de overheid vertrouwen kregen, wilden ze de gouden garantie dat al hun productie die onvoldoende oplevert door de overheid zou worden gesubsidieerd. LTO formuleert dat als volgt: 'In principe zijn hooguit in Nederland afspraken te maken over Nederlandse producten. Maar dat is slechts een beperkt deel van de afzet. Veel land- en tuinbouwproducten gaan naar andere Europese (buur)landen. In deze landen is een meerprijs niet te realiseren. Daarmee blijft het risico levensgroot dat boeren en tuinders zich uit de markt prijzen, dat hun producten te duur worden zonder een kans te hebben om investeringen terug te verdienen.'

LTO maakt zich zorgen over hoge Europese basisnormen waar de Nederlandse minister van Landbouw in eigen land aan zou moeten beginnen om die verder in Europa te brengen. Zo'n aanpak garandeert de dekking van de meerkosten van verduurzaming niet, zegt de organisatie.

Die normering maakt ook deel uit van het ketenakkoord dat LTO Nederland recent in samenwerking met de voedselverwerkende industrie, supermarkten en jonge boeren aan leden van de Tweede Kamer aanbod.
De ketenpartners zeggen de boeren daarin toe te zullen werken aan het waarmaken van waardecreatie waardoor consumenten de kosten voor hun rekening nemen. LTO maakt met haar reactie duidelijk voor die belofte een gouden garantie van de overheid te willen. De ketenpartners vroegen in ruil voor hun aanbod tot samenwerking ondernemerschap van boeren en medewerking van de overheid om tot een gelijk speelveld in Europa te komen. De overheid bood die steun. Die geeft geen zekerheid zegt onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving terecht. Daarom moet de keten als geheel ondernemen. En omdat dat nog onvoldoende houvast geeft om vertrouwen te wekken deed de overheid de toezegging van een vangnet als het minder goed dan verwacht zou uitpakken. LTO vond dat niet genoeg.

Raar argument
Uiteindelijk zou het akkoord stuk zijn gelopen, zegt LTO, op een stapeling van maatregelen en ontbindende voorwaarden. Voor wie de 106 pagina's van het akkoord en de bijlagen zorgvuldig leest, is dat een raar argument omdat boeren juist kregen wat ze wilden. Ze kregen hun felbegeerde doelvoorschriften van de overheid, een bak geld om te innoveren en verplaatsen, de toezegging van de keten om daadwerkelijk in samenwerking samen voor kostendekkende waardecreatie te gaan en ook nog eens de toezegging van een vangnet als dat niet voldoende zou zijn bij goed ondernemerschap.

De conclusie lijkt dan ook dat LTO de boer weigert te zien als een ondernemer, maar terug wil naar de eerste fase van het gemeenschappelijk landbouwbeleid waarin overproductie werd opgekocht tegen een te hoge waarde. Dat beleid is echter rond 1980 gestaakt door de Deense Eurocommissaris Gundelach, onder wiens beleid de boer moest leren marktgericht te gaan ondernemen. Zonder ketenpartners gaat dat niet. De grote winst van het Landbouwakkoord is dan ook hun heel nadrukkelijke toezegging dat ze willen samenwerken. Die hebben daar bovendien al de eerste stappen voor gezet in de vorm van een leergang waarin boeren, hun leveranciers, banken, overheid, voedselverwerkers en retail leren samenwerken.

Adema klaar met LTO
Van der Tak zei op termijn weer met de overheid te willen praten als de relatie weer minder gespannen is dan door de teleurstelling van nu. In verschillende toonaarden gaf minister Adema inmiddels aan dat hij klaar is met LTO Nederland. De jonge boeren hebben zijn sympathie. De vraag is dan ook in welke parket LTO zich heeft gemanoeuvreerd. De Volkskrant bracht een cartoon waarop voorzitter Van der Tak zichzelf met een zaag loszaagt van de stam. Het lijkt erop dat aartspolderaar en CDA'er Van der Tak LTO in het radicale kamp van Agractie en FDF heeft geplaatst, de twee organisaties die juist zijn opponenten waren. Daarmee verliest LTO haar identiteit en kan zij zich niet meer onderscheiden van haar tegenstanders. LTO omarmt de facto bovendien de financiële eisen die lijken op het oude Farmer Friendly-idee van de FDF. Ook al is Nederlands product te duur voor het buitenland, we blijven het maken en iemand moet het maar subsidiëren. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ook van boeren mag een ondernemende bijdrage worden gevraagd.

Gok op val kabinet
Vermoedelijk maakte LTO ondanks alle behaalde buit, vertrouwen en redelijke vangnetten haar keuze tegen het kabinet omdat ze rekent met de val van het kabinet en de invloed van de BBB; daarmee laat de organisatie ook de traditioneel hecht band met het CDA vallen. In de provincies wordt inmiddels duidelijk dat BBB coalities sluit over zowel links als rechts. Of de ondernemende boeren en de jonge boeren de keuze van LTO Nederland waarderen, zal de komende weken duidelijk worden: bij het kabinet staat de organisatie buiten spel en bij de val van het kabinet zullen ondernemers nog lange tijd geen besluiten kunnen nemen wegens ontbrekend politiek afgetikt kader. Inmiddels staan ze al ruim vier jaar stil. Als het kabinet valt kan daar zomaar 1 à 1,5 jaar bijkomen.

NAJK, de organisatie van jonge boeren, blijft beleefd tegen het grote LTO, maar laat in een persbericht nauwelijks verholen ergernis doorschemeren over verder uitstel. In een persbericht zeggen de jonge boeren dat ze graag nog verder hadden onderhandeld om vervolgens de leden volwassen te laten beslissen over het vertrouwen dat ze krijgen en het risico dat ze lopen.

Cécile Janssen in eindredacteur van Foodlog.nl

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Boerenbusiness en Foodlog.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
28 reacties
Abonnee
Roy 24 Juni 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10904803/boeren-kregen-w-eacute-l-veel-gedaan-in-landbouwoverleg]Boeren kregen wél veel gedaan in landbouwoverleg[/url]
slecht stukje, Nederland te duur voor het buitenland?? De export is de motor van de nederlandse economie. CDA doet bovendien niks voor de boeren dus dan laat LTO het cda vallen??
Abonnee
peer 24 Juni 2023
als je te duur bent kan je barsten
de supermarkt is maar om 1 ding uit en dat is wist maken liefst zo veel mogelijk over de rug van de producend
Abonnee
jan 24 Juni 2023
kdw, kalenderlandbouw, mol, pasmelders, akkerranden
over deze dingen lees je niks
dat wordt dus ook niet door Adema opgelost
beetje van een kant belicht door mevr jansen
Abonnee
boerke 24 Juni 2023
asteblief zeg, een document vol eisen, wetten en regels met daar tegenover een hoop open eindjes en goeie intenties. Bijzonder slecht stuk dit
Abonnee
erik 24 Juni 2023
goed stuk, er zijn kennelijk nog een aantal (zuidelijke ) veehouders die zich niet willen of wensen aan te passen , dat is jammer. dan heb je in de hedendaagse maatschappij niks meer te zoeken.
Abonnee
CM 24 Juni 2023
Je zou toch gek zijn om een handtekening te zetten onder een pakket met eisen en geen harde inkomens compensatie daar tegenover. Los dan nog van het feit of je het werkbaar vind om zo te boeren.
Abonnee
SjefO 24 Juni 2023
Cecile Jansen het lijkt erop dat jij in opdracht van Pietje Adema jou column/opinie geschreven hebt, zover ik het landbouw akkoord in wording gelezen heb het staat bol van ge en verboden eisen enz en het verdienmodel is een nietszeggende regel zo van als financieel niet lukt is de overheid er voor jou "ja ja dan heb je echt een betrouwbare overheid nodig en we hebben het tegenovergestelde"
Cecile opinies mogen prikkelend zijn maar van bovenstaande schrijfsel klopt gewoon niks van misschien toch een andere baan zoeken, ministerie van landbouw misschien !!
Abonnee
jan 24 Juni 2023
wat moet dat mens op deze site?
moven!
Abonnee
kraai 25 Juni 2023
Misschien eerst eens het stuk van Veerman lezen in trouw. Eerst een visie en dan een plan hoe daar te komen. Visie is er niet dan wordt het plan ook niks.
Op dit moment zijn heel veel boeren nog gefrustreerd richting de overheid. De hakken staan dieper dan ooit in het zand, want ja de onbetrouwbaarheid is nog nooit zo groot geweest.
Abonnee
jan 25 Juni 2023
wins brood men eet wins woord men spreekt
Abonnee
Zeeuw 25 Juni 2023
Voor de sector gaat het volgens mij niet om de euro’s. Die garantie biedt de markt steeds meer. Het gaat om ongekende details in regels van invloed op je bedrijfsvoering. Kappen daarmee!
Sectorstel je doelen =visie voor 2035 en voor 2040 en ga aan de slag met het plan daar naar toe. Er zijn zoveel doelen haalbaar zonder de overheid en zonder EU bemoeienis dat normaal ondernemerschap de basis weer wordt. Accepteer geen stoffenbalans , accepteer niet nog meer NVWA mensen op je erf. Eis toegangsafspraken met vergoeding voor informatie inclusief je bedrijfsadviseur bijv € 250,—/ uur. Acceptee geen gve norm /ha, accepteer geen graslandnorm per bedrijf tenzij dat in heel EU is te motiveren. Produceer voor de wereld markt veilig voedsel dan mogen de Super dat veilige voedsel ook importeren! Hiervoor hebben we geen belasting gelden nodig!!!!!
Abonnee
Zeeuw 25 Juni 2023
Stoffenbalans=Aerius nieuwe stijl Dwz LNV = ecologen bepalen welke boterhammen je mag eten bij je ontbijt en lunch! Alkes volgens een super model!
Abonnee
Innovater 25 Juni 2023
Zeeuw schreef:
Voor de sector gaat het volgens mij niet om de euro’s. Die garantie biedt de markt steeds meer. Het gaat om ongekende details in regels van invloed op je bedrijfsvoering. Kappen daarmee!
Sectorstel je doelen =visie voor 2035 en voor 2040 en ga aan de slag met het plan daar naar toe. Er zijn zoveel doelen haalbaar zonder de overheid en zonder EU bemoeienis dat normaal ondernemerschap de basis weer wordt. Accepteer geen stoffenbalans , accepteer niet nog meer NVWA mensen op je erf. Eis toegangsafspraken met vergoeding voor informatie inclusief je bedrijfsadviseur bijv € 250,—/ uur. Acceptee geen gve norm /ha, accepteer geen graslandnorm per bedrijf tenzij dat in heel EU is te motiveren. Produceer voor de wereld markt veilig voedsel dan mogen de Super dat veilige voedsel ook importeren! Hiervoor hebben we geen belasting gelden nodig!!!!!
Helemaal mee eens
Abonnee
Zeeuw 25 Juni 2023
Communiceer met de burgers, het gaat goed , het kan goed ook voor de natuur!
Als de Supers en LNV en EU dit frustreren dan haal je straks de schappen leeg inde Supers die niet voldoen aan de Eco-norm voor de Nederlandse productie. Houd al een kraamstal leeg, met camera bewaking, voor politici die niet correct en eerlijk optreden!
Het kan vriezen of dooien 25 Juni 2023
Zeeuw schreef:
Voor de sector gaat het volgens mij niet om de euro’s. Die garantie biedt de markt steeds meer. Het gaat om ongekende details in regels van invloed op je bedrijfsvoering. Kappen daarmee!
Sectorstel je doelen =visie voor 2035 en voor 2040 en ga aan de slag met het plan daar naar toe. Er zijn zoveel doelen haalbaar zonder de overheid en zonder EU bemoeienis dat normaal ondernemerschap de basis weer wordt. Accepteer geen stoffenbalans , accepteer niet nog meer NVWA mensen op je erf. Eis toegangsafspraken met vergoeding voor informatie inclusief je bedrijfsadviseur bijv € 250,—/ uur. Acceptee geen gve norm /ha, accepteer geen graslandnorm per bedrijf tenzij dat in heel EU is te motiveren. Produceer voor de wereld markt veilig voedsel dan mogen de Super dat veilige voedsel ook importeren! Hiervoor hebben we geen belasting gelden nodig!!!!!
Grotendeels mee eens alleen ik denk dat de producenten het lijdend voorwerp blijven en aan de laatste speen blijven hangen zeker als er voldoende aanbod is.
Het duidelijkste voorbeeld is de biologische sector, in het begin ongeveer 30 jaar geleden was het een vraag markt en dat is nu een aanbod markt geworden.

Wie ons op gezadeld met goud zilver brons en blik zou vervolgd moeten worden door justitie vanwege geestelijke martelpraktijken!!!!

Afgelopen winter had ik iemand van het waterschap op bezoek om de spuitdoppen te controleren dat was niet zo spannend maar toen ik een paar vragen stelde over droge sloten en water afvoerende sloten wat nu de regels waren was hij snel verdwenen. Ik kreeg geen antwoord!!!

Ook ambtenaren worden met een vaag verhaal op pad gestuurd en als het te moeilijk wordt (lijkt het kabinet wel) kijken ze de andere kant op.
Abonnee
onderduiker 25 Juni 2023
peer schreef:
als je te duur bent kan je barsten
de supermarkt is maar om 1 ding uit en dat is wist maken liefst zo veel mogelijk over de rug van de producend
als iedereen in de spiegel kijkt zijn we echt allemaal van hetzelfde hout gesneden .bij de ander is het allemaal beter.
Abonnee
ikke 25 Juni 2023
Het is toch niet normaal dat we vd bedrijfsvoering afhankelijk zijn van Timmermans en co ik verrek het hou mn eigen broek wel op het is toch nooit goed genoeg voor Brussel.
Abonnee
onderduiker 25 Juni 2023
ikke schreef:
Het is toch niet normaal dat we vd bedrijfsvoering afhankelijk zijn van Timmermans en co ik verrek het hou mn eigen broek wel op het is toch nooit goed genoeg voor Brussel.
nee natuurlijk niet normaal.
kijk naar Frankrijk. Als de boeren daar iets willen , dwingen ze het af. en als het niet in z'n geheel lukt ,dan in ieder geval wel een groot deel. Dus laat niet met je spelen door allemaal geldverslindende organisaties en mensen die je proberen te piepelen.
En ga anders strijdend ten onder.
Abonnee
xx 25 Juni 2023
Van der Tak heeft het goed verwoord. Ik kan mijn boeren toch niet in het ravijn sturen.
Abonnee
Zeeuw 25 Juni 2023
Sector aanvallen: zo snel mogelijk je eigen visie+deze delen met Denen,Duitsers, Belgen en Fransen en EU - BBB - oprichten om correcte besluitvorming af te dwingen. Die groene kabouter uit Limburg en die sociophaat uit Amsterdam moet3n zo snel mogelijk in de hoek. Doe het voor de jonge boeren!
Abonnee
Louis Pascal de Geer 26 Juni 2023
Een richtlijn die ik van ons hoofdkantoor kreeg was dat belangrijke stukken niet meer dan 3 pagina's mochten hebben waarin de visie en de plannen om die visie te kunnen realiseren op een duidelijke manier werden gepresenteerd" OMDAT NIEMAND MEER TIJD OF ENERGIE HEEFT OM MÉÉR DAN 3 PAGINA'S TE LEZEN EN TE VERWERKEN" Natuurlijk konden er bijlagen worden ingesloten.
Op pagina 53 weet je vaak niet meer wat er op pag.5 werd gezegd, en dat leidt vaak tot verwarring en vertekende beelden van en waarover het nu precies gaat ZONDER VISIE IS HET ONMOGELIJK IETS ZINNIGS TE ZEGGEN OF TE DOEN! Deze limitatie op het aantal pagina's dwingt je om erg duidelijk te zijn met je taalgebruik om zoveel mogelijk zekerheid te hebben dat de lezer begrijpt wat er op papier staat Zonder visie wordt elk punt een potje touwtrekken tussen de partijen en dat wordt nooit een akkoord maar vaak een overgave aan de Sterkste die Wint.
Over wat ik lees, gaat er 3 miljard naar nieuwe stalsystemen en bewezen innovaties??? 8,75 miljard aan uitkopen of verplaatsen??? 1 miljard naar Natuurbeheer en Circulaire Landbouw ??? 750 miljoen naar biologische en natuurinclusieve landbouw??? Een totaal gebrek aan visie is duidelijk met deze financiële "hulp" van de overheid. Wát zijn de wetenschappelijke adviezen die aan deze voorstellen ten grondslag liggen?
Gelukkig heeft LTO op het laatste moment de stekker uit de onderhandelingen getrokken omdat er veel duidelijkheid mist op cruciale punten voor de boeren. Ben een groot voorstander van biologische en natuur inclusieve en circulaire landbouw!
schoenmakers 26 Juni 2023
Veel gedaan, enkel de strop om de nek, waar is jou onafhankelijkheid?
echte teler 26 Juni 2023
je kunt er voorstander voor zijn of niet....
we zijn het wel met zijn alle eens dat bio en natuur inclusieve land totaal geen toekomst heeft kost meer dat het opbrengt. het word 1 grote bende van plagen en ziektes met als eind uitkomst mega veel honger voor de burger.

gooi alles over boord beste Heer de Geer!
en laat de gangbare boer gewoon zijn gang gaan daar hebben wij verder niks geen akkoord of verdere regelgeving,of bemoeizucht voor nodig, enkel een kostprijs plus eind prijs voor ons als boer en dan regelen wij dat zo simpel is het.

en ps verder hoeven daar geen ngo/pr/advies mensen/hoge heren aan te pas te komen enkel geldzuigers over de rug van de boer en burger voegt nul toe voor jan modaal enkel zelf de zakken vullen over der rugge van de gewone man!!
Abonnee
Louis Pascal de Geer 27 Juni 2023
Beste Echte Teler, Dank voor de reactie en het duidelijke standpunt dat alles blijkbaar gangbaar moet blijven zolang er geen financiële voordelen zijn voor de boeren om van koers te veranderen, alsof dat iets is wat van vandaag op morgen kan gebeuren wanneer dat aantrekkelijk wordt. Overgaan van gangbaar naar andere productiemethoden is niet makkelijk en eist vaak een jaar of vijf of meer om de kennis die er voor nodig is je eigen te maken. Ook zijn er volgens mij nog veel vraagtekens die nog niet door de wetenschap zijn opgelost en dat is jammer omdat zonder die steun het moeilijk varen is. Op Ekoland.nl krijg je een goede indruk over wat er leeft buiten de gangbare landbouw wat ik trouwens een vreselijk woord vind. Het is leuker om eerst naar een nieuw gangbaar te gaan waar Volksgezondheid, Natuur en Landbouw samenwerken om er het beste van te maken en daar heb je een visie voor nodig, maar ook de wetenschap om de weg daar na toe te wijzen.
Gangbaar is vaak het idee dat wij beslissen over hoe de Natuur zich zou moeten gedragen terwijl biologische methodes luisteren naar wat de Natuur te vertellen heeft en dat is heel en heel veel.
U begrijpt dat ik niet alles over boord gooi, maar wél een enorm respect heb voor de Natuur waarin wij allen leven en ik geloof niet dat wij daarover verschillen.
Abonnee
Zeeuw 27 Juni 2023
Louis Pascal de Geer ik vind het een openbaring dat je als lid van D66 hier je kleur wilt bekennen! Maar ik heb zo' n verschrikkelijke hekel aan eikel Tjeerd de Groot dat ik niet snap dat mensen met redelijk of meer verstand van deze club lid kunnen zijn of overdag buiten durven te komen. Zoiets als: ik kan vandaag geen Rus zijn want dan keur ik het beleid van Poetin goed. Kies eieren voor je geld en wordt lid van BBB en doe daar iets mee!!!!!!!
Abonnee
Louis Pascal de Geer 27 Juni 2023
Beste Zeeuw, Voor mij is de kern van D66 solide en ik ben trouw aan de idealen van de oprichters waaronder Jan Terlouw.
Ik vind de BBB een spannende politieke beweging en volg ze waar dat voor mij mogelijk is. Vaak wordt een politieke afkeer van een partij veroorzaakt door de figuren in die partij zoals voor U Tjeerd de Groot de zaak van D66-mede verziekt. Zoals voor mij Rutte dat doet voor de VVD rn Wilders voor de PVV. Het is interessant dat Mevrouw van der Plas een veel gezondere rol en houding heeft in de BBB.
Abonnee
xx 27 Juni 2023
Het is eigenlijk wel ongekend dat een politicus door vrijwel iedereen wordt gewaardeerd. Dat is toch wel een bijzondere verdienste van Caroline van der Plas.
Abonnee
Zeeuw 27 Juni 2023
Het antwoord stemt mij begripvol Louis omdat Jan Terlouw ook veehouder was/is. Intern in de D66 club zou ik voorstellen dat Tjeerd nog dit jaar wordt gecastreerd figuurlijk en bij tegenstribbelen ook letterlijk, wacht tot het donker is!!!!!
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Nieuws Stikstof

PAS-melders hebben even iets meer ademruimte

Nieuws Politiek

Natuurherstelwet met noodrem goedgekeurd

Nieuws Stikstof

Onder stikstofplafond, wel nog ruim boven dat in 2025

Nieuws Stikstof

'Afwaardering cruciaal voor gebiedsplannen'

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden