Topigs Norsvin

BB 10 jaar Even bellen met

'Genetische potentie varken vertalen in rendement boer'

16 September 2020 - Chanti Oussoren

Boerenbusiness bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader van dit jubileum blikken we terug én kijken we vooruit naar belangrijke gebeurtenissen in de sector. Welke ontwikkelingen spelen een belangrijke rol en waar moeten we ons de komende jaren op voorbereiden? Vandaag een gesprek met Jean-Marie van Oort, directeur Topigs Norsvin Nederland.

De Nederlandse varkenssector krimpt, maar het is volgens Van Oort geen aflopende zaak en er zijn nog genoeg kansen voor de sector. Zo kan er geoptimaliseerd worden door samenwerkingsverbanden en wordt er steeds meer integraal geadviseerd.

Hoe is de functie van geneticaproducent veranderd in het afgelopen decennia? 
"De geneticaproducent van tegenwoordig fokt niet meer alleen maar op productieaantallen, maar heeft ook een rol gekregen in de sociale verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren is het fokdoel verschoven van hoofdzakelijk productie-eigenschappen naar een gebalanceerde combinatie met gebruikseigenschappen en maatschappelijk belangrijke kenmerken. Een van die verschuivingen is bijvoorbeeld het aantal productielijnen, dat aantal neemt af en zo kan er per lijn meer geïnvesteerd worden. Met genomic selection zijn er meer mogelijkheden om vooruitgang te boeken op kenmerken waarop het voorheen onmogelijk of moeilijker was, hiervoor zijn ook grotere investeringen nodig."

"De genetische potentie neemt snel toe, daarbij is het ook van belang dat de klant die genetische potentie er ook echt uit weet te halen. Dit gaat weer in combinatie met goede begeleiding en advisering. Het gaat niet meer om alle aspecten afzonderlijk, maar juist meer integraal. De genetica, het voer en het management moeten samen tot betere resultaten leiden."

De varkenssector in Nederland krimpt. Wat betekent dit voor jullie afzet? 
"De Nederlandse markt krimpt en ook wij merken dit natuurlijk in onze binnenlandse afzet. Wij kijken echter breder dan alleen naar onze afzet in het binnenland en exporteren ook varkensgenetica, dieren en sperma over de grens, zoals bijvoorbeeld naar China en Rusland."

Ervaren jullie directe gevolgen van de coronacrisis en wat verwachten jullie hier nog van de komende tijd? 
"Binnen het bedrijf merken wij er gelukkig weinig van. Natuurlijk hanteren ook wij de coronamaatregelen en werken we meer vanuit huis. De communicatie verloopt daardoor voornamelijk digitaal, dus dat merken we, net als andere bedrijven, wel direct. Onze bedrijfsactiviteiten kunnen verder gelukkig gewoon worden voortgezet en we verwachten ook dat dit zo zal blijven."

In hoeverre maken jullie je zorgen over de toekomst van de sector?  
"De Nederlandse varkenssector zal in de toekomst van kleinere omvang zijn dan de huidige sector, maar wij zien nog steeds voldoende kansen. De Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) heeft een innovatieplan opgesteld waarin wordt gestreefd naar een sterke en gezonde sector. Er kan ook zeker nog worden geoptimaliseerd door verbeterde samenwerking binnen de keten of verdere verduurzaming, hierbij denkende aan bijvoorbeeld circulariteit en CO2-uitstoot."

"Het varken als ultiem kringloop landbouwhuisdier kan nog beter worden georganiseerd, maar ook duidelijke communicatie en uitwerking hiervan zou de sector ten goede komen. Wat dat betreft zijn er nog een aantal verbeteringsstappen die met het plan van CoViVa kunnen worden gerealiseerd. Zo kan het varken als kringloopdier beter worden uitgelegd aan het ministerie, beleidsmakers en uiteindelijk ook aan de consumenten."

In het afgelopen decennia is Topigs gefuseerd met Norsvin. Wat zijn jullie plannen en ambities voor de komende jaren?  
"Wij zijn van plan om onze internationale groei nog verder voort te zetten. We willen de toppositie bemachtigen als producent van varkensgenetica voor de belangrijkste varkens-producerende landen. Dit willen we onder andere bereiken door nieuwe samenwerkingen aan te gaan, zoals we ook recentelijk hebben gedaan met een grote Amerikaanse integratie."

"Ook willen we de sector meer positiviteit laten uitstralen en met CoViVa samenwerken aan een gezonde en duurzame sector met een lage CO2-uitstoot. We willen bijdragen aan het optimaliseren van de sector en er voor zorgen dat de genetische potentie daadwerkelijk tot uiting komt in het rendement van de varkenshouder."

De milieu-impact van de varkenshouderij staat onder druk. Hebben jullie als geneticaproducent hier een oplossing voor?
"Vanuit ons perspectief kunnen we dieren selecteren en fokken met een zo hoog mogelijke voerefficiëntie. Hierbij speelt stikstofefficiëntie ook een rol. Hoe de omzetting van stikstof zo efficiënt mogelijk kan worden gemaakt zodat er zo weinig mogelijk uitstoot is. Op deze wijze kunnen wij zeker een bijdrage leveren aan stikstofefficiëntie."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Chanti Oussoren

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox