Blog: Leonie Bosch

Het best bewaarde geheim van LTO

3 Mei 2018 - Leonie Bosch - 49 reacties

Het lijkt bijna als vloeken in de kerk wanneer de vraag gesteld wordt hoeveel leden LTO Nederland heeft. Als je kijkt naar internetfora dan zie je dat er vooral discussie is over het wel/niet hebben van een lidmaatschap. Echter, het is ook heel interessant om te weten hoeveel leden ze hebben, want ze doen nogal wat uitspraken vanuit de sector. Leonie Bosch controleert de cijfers.

Wanneer er doorgevraagd wordt, komt steeds de opmerking: "Wij hebben een organisatiegraad van meer dan 70%."  Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, deed dit in 2018 in een interview met een vakblad voor de melkveehouderij nog eens uit de doeken. De journalist stelde de vraag hoeveel boeren LTO Nederland nog vertegenwoordigt. "Dat is 72%. Hoeveel dat per sector is, weet ik niet. Echter, het is wel net zoveel als in 1990. Dat verbaasde mij." Later zegt hij nog een keer dat het hem verbaasde.

De cijfers uit 2013 laten het volgende beeld van het aantal leden per bedrijf zien: 3.000 bij LLTB, 8.500 bij ZLTO en 18.000 bij LTO Noord. De bron van de cijfers is LTO Nederland. Het totale aantal agrarische bedrijven op 1 april 2012 is 68.500. Dat zou betekenen dat 43% lid is van LTO Nederland.

43

procent

is lid van LTO Nederland

Nu is het zo dat LTO Nederland aangeeft dat zij de leden 'dubbel tellen', dus per gezin. Als wij ervan uitgaan dat 60% getrouwd is, dan komen wij op deze berekening: 60% van 29.500 is 17.700. Deze zijn dan dubbel geteld; dus 17.700 gedeeld door 2 is 8.850 + 11.800 (40%) is 20.650. En 20.650 gedeeld door 68.500 = 30%.

LTO Nederland is zelf meest verbaasd
Wat mij opvalt, is dat Calon tot 2 keer toe in 1 alinea herhaalt dat het hem verbaasd dat de organisatiegraad zo hoog is. Het is alsof je een melkveehouder hoort zeggen dat hij heeft opgezocht hoeveel melk hij deze week geleverd heeft en dat het hem verbaasde dat het net zoveel was als 1 jaar eerder. De organisatiestructuur van LTO Nederland is zo ondoorgrondelijk geworden dat ze zelf niet eens meer weten waarover ze praten. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft overigens aan dat er in de gehele landbouw- en visserijsector een participatiegraad van 12% (2011) is in de vakorganisaties, vakverenigingen en/of vakbonden.

Organisatiegraad als graadmeter
LTO Nederland heeft zoveel ondernemingen dat zij bijna iedere sector bedienen. Het is voor mij echter onmogelijk om de getallen die LTO Nederland zelf noemt, bevestigd te krijgen. Het lijkt erop dat ze heel soepel omgaan met het begrip organisatiegraad. Het CBS geeft de volgende definitie: 'het aantal werknemers dat lid van een vakbond is, uitgedrukt in procenten van het totale aantal werknemers.'

Volgens het statistiekbureau CBS zijn er circa 170.000 personen werkzaam in de landbouw. Een participatiegraad van 72% houdt in dat 122.400 mensen lid zijn van LTO Nederland. Stel dat dit waar zou zijn, dan zou LTO Nederland ieder jaar 122.400 keer €1.000 is €122.400.000 miljoen moeten ontvangen.

Echter, als we naar de winst- en verliesrekening kijken, dan is de omzet circa €24.000.000, op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat is 1/5 daarvan. Dat zou een organisatiegraad van 14,4% betekenen. Dan ga ik er wel vanuit dat alle inkomsten ledencontributies zijn, wat waarschijnlijk niet zo is. Daardoor zou het percentage nog lager uitvallen.

Daling in ledenaantallen
Circa 1 jaar geleden stond er een artikel in de boerderij, waarin een inventarisatie is gemaakt van de ledenaantallen van de verschillende belangenorganisaties in de landbouw. Ook zij kwamen niet veel verder dan schattingen. LTO Noord gaf aan 35.000 leden te hebben, maar stelde dit bij door te zeggen dat daar ook de slapende leden bij zaten. Zonder die leden ging het om 25.000 personen.

Daarbij worden dan ook de gezinsleden gerekend; in de praktijk komt het neer op ongeveer 12.500 leden met een bedrijf. ZLTO geeft aan dat er 7.126 bedrijven lid zijn en LLTB geeft aan dat er 2.400 bedrijven/maatschappen en slapende leden lid zijn, omgerekend komt dat dan neer op 1.200 leden.

Volgens het CBS zijn er op dit moment nog 54.840 landbouwbedrijven. Dat zou betekenen dat van alle bedrijven 38% lid is van LTO Nederland. Dat is een kleine daling ten opzichte van 2012 (-4%). Niets om je voor te schamen.

Melkveehouders
De laatste tijd is LTO Nederland vaak in het nieuws, mede door het bindend advies grondgebondenheid. Een aantal keren kon je lezen dat de leden van LTO (althans, volgens LTO zelf) het plan 'omarmden'. "NZO en LTO Nederland nemen het advies advies van de Commissie volledig over en werken het verder uit. Beide partijen gaan onderzoeken hoe zij melkveehouders kunnen stimuleren om de gewenste grondgebondenheid te realiseren." Dirk Bruins: "Het advies draagt bij aan een aantal doelstellingen die we zelf al hebben gesteld. Het past dus mooi."

13,5

procent

van de melkveehouders is lid van LTO

In zo’n geval is het wel heel belangrijk om te weten hoeveel procent van de melkveehouders dan vertegenwoordigd worden. Er zijn in Nederland 17.000 melkveehouders, daarvan zijn er ongeveer 3.000 lid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) (bron: boerderij, 2017) en ongeveer 2.000 lid van de Dutch Dairy Board (DDB).

Uit eerder onderzoek van de SER (2012) blijkt dat 43% van de melkveehouders lid is van een vakvereniging. Dat levert de volgende berekening op: 17.700 gedeeld door 100 keer 43 is 7.310. Daarvan zijn circa 5.000 melkveehouders lid van een andere vakvereniging. Dus blijven er 2.300 melkveehouders over, 13,5% van alle melkveehouders. Wat een heel mooi aantal is. Blijkbaar is het aandeel van de melkveehouders ongeveer 12% van het gehele ledenbestand.

Kleur bekennen
Het probleem met belangenorganisaties is dat ze vaak in overleg willen met alle partijen en dan zoeken naar een middenweg. Het is een mooi streven, maar in de landbouw is het lastig. Ten eerste heb je meerdere bedrijfstakken en ten tweede heb je bedrijfstakken met diverse belangen. Een duidelijk voorbeeld is de biologische veehouderij, versus de gangbare veehouderij, versus de intensieve veehouderij. Buitenom dat het lastig is, lijkt het alsof LTO Nederland de laatste tijd de groep die het meest in de problemen zit (de melkveebedrijven met weinig grond en hoge kosten) het minst wil vertegenwoordigen.

Veel leden, weinig leden, 10 concernrelaties of 3.000 leden; het moet niet uitmaken zolang iedereen weet hoe het zit en waar je voor kiest. Op dit moment spreekt LTO Nederland uit naam van 13,5% van de melkveehouderij. Dat is te weinig om te kunnen zeggen dat de sector ergens achterstaat. Een snelle analyse laat zien dat de verhoudingen op social media steeds meer richting een negatief sentiment gaan, met betrekking tot LTO.

Transparantie is een groot goed voor de leden van een belangenbehartiger. Volgens mij wil LTO Nederland daar best in mee gaan. Laten we beginnen met gewoon antwoord geven als er gevraagd wordt hoeveel leden er zijn en dan niet goochelen met dubbele leden, slapende leden, maatschappen, bedrijven, personen, werknemers, verzekeringnemers en ook niet met bedrijfstakken. Gewoon per bedrijfstak, per landbouwbedrijf de cijfers op tafel.

LTO Noord
Na een paar dagen flink wat informatie gelezen te hebben over LTO Nederland, kan ik mij niet aan het idee onttrekken dat LTO Noord ongeveer het hele bolwerk draagt (financieel en qua ledenaantallen). Daarmee wil ik de andere afdelingen niet te kort doen, want die lijken ook prima te presteren (ZLTO en LLTB). Echter, het zou maar eens kunnen dat de laatste reorganisatie enkel heeft plaatsgevonden om alle los-vast-concerns te laten meeliften op de successen van LTO-Noord.

Leonie Bosch is econoom en boerin. Op melkveehouderijbosch.nl houdt ze de ontwikkelingen in de landbouw nauwlettend in de gaten.  

  Leden (2012) Leden (2017) Verschil tussen 2012 en 2017
LTO 18.000 12.500 -30,6%
ZLTO 8.500 7.126 -16,2%
LLTB 3.000 1.200 -60%

Leonie Bosch

Reacties
49 reacties
peter 3 Mei 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10878431/het-best-bewaarde-geheim-van-lto][/url]
Goed dat dit eens openbaar gemaakt wordt.
Ik snap alleen NIET, dat deze partij zich nog vertegenwoordiger mag noemen van alle melkveehouders.
Claas 3 Mei 2018
Bedankt voor het uitspitten van de cijfers Leonie.
Ik ben zelf al jaren geen lid meer en dan word je vaak verweten dat je op de bagagedrager meelift. Ik heb dat altijd een onterecht argument gevonden omdat je ongewild meerijd in een richting die je niet wilt.
Uit deze cijfers blijkt dat het wel erg vol op de bagagedrager is geworden en eigenlijk kunnen we dan wel stellen dat we als sectoren onszelf geen dienst bewijzen door het stuur in handen te geven aan zo'n kleine club.
Dat is echter wel een gevolg van de keuze om achterop te blijven zitten.
Het meest kwalijke op dit moment is echter dat allerlei instanties en overheden nog steeds denken met 'alle' boeren te praten als LTO aanwezig is bij overleg.
Ik hoop dat LTO inderdaad meer openheid gaat geven over haar werkelijke beperkte omvang in dergelijke platforms. Misschien komen er daardoor weer meer mensen van die bagagedrager af om mee te sturen.
Joop 3 Mei 2018
Het is bij alle organisaties hetzelfde liedje: Ook bij POV dromen ze lekker over die 80% leden volgens mevrouw Jansen ....... Heeft ook met PR te maken. Als je verkondigt dat nog niet de helft van de boeren lid is, komen er nog meer opzeggingen.....
Arnold 3 Mei 2018
Alles goed en wel, als LTO wegvalt of in betekenis afneemt, wie gaat het gat opvullen? We moeten oppassen dat er steeds meer regelgeving georganiseerd wordt zonder inspraak door ons, dus nogmaals wie gaat dat doen?
Of zijn we toe aan een totale nieuwe structuur vanuit een verplichte nieuwe organisatie?
Waar zijn de mensen in de sector met een heldere vooruitziende blik, los van het oude model het oud denken, met een heldere visie?
Kan het LEI daar iets in betekenen?
Piet 3 Mei 2018
Het is al jaren een doorn in het oog dat (Z)LTO "oude" leden in stand houdt. HIERUIT BLIJKT AL WEL DAT ZE DEZE NIET KUNNEN MISSEN!! Wellicht dat de ledenlijst op tafel komt bij overleg. Dan kunnen ze toch pronken met aantallen
Piet 3 Mei 2018
Het is goed dat er een nieuwe structuur komt betreft belangen organisatie. Boeren voor boeren werkt niet meer. Er zitten op dit moment boeren in afdelings- besturen die weten van bepaalde zaken die niet kloppen, maar niets doen. Wellicht uit eigen belang of angst. Neem nu b.v. de mestfraude. Dat er transporten plaats vonden die niet deugde wisten ongetwijfeld bepaalde afdelings bestuurders. Maar niemand neemt stappen
Koegors 3 Mei 2018
Wat een onzinberekening. Iedereen die de melkveehouders in zijn omgeving een beetje kent en wel eens op ledenvergaderingen van LTO komt, zal bevestigen dat zo'n lage schatting van 13,5% melkveehouderijleden nergens op slaat.
Hans 3 Mei 2018
Ook ik heb mijn lidmaatschap van LTO enkele jaren geleden opgezegd.
Daar ben ik zeker niet trots op.
Ik heb dit gedaan omdat ik mijn belangen en die van de blijvende generatie boeren absoluut niet behartigd zag.
Er is door het huidige LTO veel te veel, met alle in Nederland zichzelf belangrijk vindende organisaties overleg gepleegd.
Dit heeft een klimaat geschapen dat uit economisch oogpunt alleen nog maar geschikt is om te stoppen als boer.
Belangenbehartiger ben je in mijn ogen voor de mensen die in de sector werken en willen blijven!
Hoop oprecht dat er een nieuwe belangenbehartiger zal ontstaan met een stevige rug, dit om niet met de wind van elke onnozele organisatie mee te buigen.
Op deze manier laat je ook zien dat je als sector iets voorsteld!
JW de kloet 3 Mei 2018
internet poll opstarten wie nog wel of geen lid is.
Jb 3 Mei 2018
Een nieuw agrarisch front opzetten en dan zo dat we verkiesbaar zijn in de politiek 1 partij in plaats van een versplinterde organisaties
a.v. 3 Mei 2018
Héél interessant! En dan nog steeds met de borst vooruit dat zij "de sector" vertegenwoordigen. Wanneer je kijkt naar productie in plaats van naar bedrijven, dus in kg geproduceerd product zal blijken dat LTO een nóg kleiner % vertegenwoordigd. Plat gezegd: die boer die nog steeds 35 koeien melkt of 300 zeugen heeft (niets mis mee hoor) blijft trouw LTO-lid, degene die zijn bedrijf voort wil zetten is al lang weg als lid. "Jip en Janneke; de boer blijft lid, de agrarisch ondernemer steekt geen geld meer in deze achterhaalde club"
ex lid 3 Mei 2018
ze praten niet namens de meerderheid maar ze luisteren ook niet naar de minderheid
Karel 3 Mei 2018
Deze club wordt helemaal uitgehold, blijkt ook maar weer nu ze helemaal geen sterke achterban meer hebben. Zie ook liever clubs als de NAV of boerbewust. Die staan tenminste voor een mening.
Jan 3 Mei 2018
Hans ga mee besturen en pak de bal op.Dit geld voor alle afvallers die het beter weten. Mensen blijft georganiseerd. Individueel héb je helemaal geen inspraak!
Erwin Haveman 3 Mei 2018
Jammer dat onze inzet op deze manier wordt gewaardeerd, als de juiste cijfers worden gebruikt lijken de tegenstanders van LTO Noord in de minderheid. Ter illustratie van het broodje en de aap: in West-Nederland hadden we op 1 november 2017 10.030 leden. Volgens CBS waren er in 2017 12.397 agrarische bedrijven in FL, NH, UT en ZH. 'Ongewogen' organisatiegraad dus bijna 81%. Nadere duiding @LTONoord volgt later.
Boer 3 Mei 2018
voor het lokale LTO bestuur kan ik veel lof opbrengen, die laten zich op veel positieve manieren zien. Voor die stropdassen in den haag, die kloppen ons massaal het geld uit de broek.
klopt dat ze hele families tellen als lid, ik werd vorig jaar benaderd, of onze namen allemaal opgeschreven mochten worden als lid, kostte niks.
Abonnee
koos 4 Mei 2018
Nu liegt LTO ook nog over hun eigen cijfers cijfers.... slechte zaak van deze organisatie !!!
Leonie Bosch 4 Mei 2018
Top dat je de moeite neemt te reageren. Het enige doel is transparantie. Als je merkt dat er onrust komt en je hebt de cijfers om die weg te nemen dan is het toch alleen maar mooi om dat te doen? Sterker nog ‘omarm’ de kritische geluiden uit de maatschappij dat houdt je scherp en laat zien waar de focus moet liggen. Het is meer dan mooi dat er vertegenwoordiging van de landbouwsector dicht bij het vuur zit. Maar het valt wel op dat er een soort van irritatie lijkt te zijn als er gevraagd wordt naar het bestaansrecht van LTO, is dat nu werkelijk een gekke vraag? Is dat niet een vraag die bij jullie juist moet leven. Waarom niet gewoon open in gesprek gaan en zorgen dat de eenheid blijft (of terugkomt) in plaats van bij een kritische noot (terecht of onterecht) reageren of het een aanval is! Als jouw cijfers kloppen en 80% van de agrarische bedrijven zijn lid, dan is dat toch iets om trots op te zijn? Als die leden in tweetallen gerekend (gezinsleden) zijn dan is het nog een mooi getal, maar wel een ander getal. Maar nog steeds prima.
Ex lid 4 Mei 2018
Ik had mijn lidmaatschap van ZLTO na 35 j opgezegd enige jaren geleden. Ik was zeer actief maar kritisch bestuurder. Alle (tientallen) kritische bestuurders werden zachtjes maar dringend uit hun organisatie gezet. De arrogante liegende pluche-zitters bleven zitten. Een koeienboer vertegenwoordigende akkerbouwzaken, een varkensboer vertegenwoordigde mestbelangen voor de akkerbouw enz. Toen ik voor mijn bedrijf ergens uitgenodigd was werd ik geschoffeerd door de toenmalig directeur van de ZLTO die daar namens de sector zou zijn; wat ik dacht daar wel niet te komen doen. Hij vertegenwoordigde mij toch??
Toen niet en nooit meer.
calon fan 4 Mei 2018
waarom reageert lto zelf niet en maakt de cijfers openbaar? ze hebben toch niks te verbergen. of zouden ze zoveel leden hebben geroyeerd in de kalverfraude dat ze het zelf ook niet meer durven.als Facebook Google transparant moeten zijn dan kan lto dat toch ook doen. nu krijgen vele er alleen maar een verder onbehagelijk gevoel bij
TUINDER 4 Mei 2018
Waarom is de jaarlijkse contributie (bijna) verdubbeld ? (deze vraag heb ik aan LTO NOORD gesteld, maar ik heb daarop (wel een ontvangstbevestiging, maar)geen antwoord gekregen...
Westbrabander 4 Mei 2018
Dan stop ik er ook maar mee
hans 4 Mei 2018
Waarom denken nog zovelen dat de LTO een boeren-belangenbehartiger is? Zij zijn er voor de sector, dus voor iedereen van producent tot consument. Daarom is het "beleid" van LTO ook vaak niet in het belang van die boer, maar wel voor de andere schakels in die keten. Daarnaast is LTO een doorgeef-luik van de overheid, zij worden daar ook grof voor betaald. Dus denk maar niet dat je als boeren die organisatie kunt ontmantelen, zij opereren op een hoger niveau.
Jpk 4 Mei 2018
Als lto lid stoor ik mij al jaren aan het meewaai beleleid over bv gbm middelen en de feiten over deze middelen niet goed verdedigt
Jpk 4 Mei 2018
Als lto lid stoor ik mij al jaren aan het meewaai beleleid over bv gbm middelen en de feiten over deze middelen niet goed verdedigt
hans 4 Mei 2018
a.v. schreef:
Héél interessant! En dan nog steeds met de borst vooruit dat zij "de sector" vertegenwoordigen. Wanneer je kijkt naar productie in plaats van naar bedrijven, dus in kg geproduceerd product zal blijken dat LTO een nóg kleiner % vertegenwoordigd. Plat gezegd: die boer die nog steeds 35 koeien melkt of 300 zeugen heeft (niets mis mee hoor) blijft trouw LTO-lid, degene die zijn bedrijf voort wil zetten is al lang weg als lid. "Jip en Janneke; de boer blijft lid, de agrarisch ondernemer steekt geen geld meer in deze achterhaalde club"


Boeren met 35 koeien of 300 zeugen kunnen financieel veel beter draaien dan de groeiers. De groeiers wordt echter keer op keer de hand boven het hoofd gehouden, vooral ook door het gevaar wat er voor de bank dreigt. Zou er echter voor de vrije markt moeten worden geboerd, wat nu oa RFC weer tegenhoud met hun quotum per bedrijf, dan was de selectie snel gemaakt en zouden de gezonde bedrijven snel bovenkomen. En dat zouden nog wel eens heel andere kunnen zijn dan die jij "degene die zijn bedrijf voort wil zetten is al lang weg als lid" noemt.
Boerin 4 Mei 2018
Als belangenorganisatie kun je nooit iedereen tevreden stellen... Maar heel veel respect voor alle boeren die wel hun verantwoordelijkheid nemen en er aan gaan staan! Er wordt lokaal en nationaal heel veel werk verricht door LTO. En tuurlijk er gebeuren bij de LTO ook dingen waar ik het niet mee eens ben... En dat ondanks dat mijn man in een afdelingsbestuur zit ;-)Maar.... alsjeblieft mede agrariërs juist in deze tijd moeten wij ons verenigen! Als het lijkt dat de hele wereld tegen je is, kun je in je eentje geen vuist maken! Heel kortzichtig om puur uit eigen belang niet lid te zijn van een belangenvereniging. En ja, de beste stuurlui staan aan de wal (of schreeuwen hier lekker makkelijk en anoniem op het boerenbusiness forum!)
Oude boer 4 Mei 2018
boerin je hebt gelijk, maar uit ervaring weet ik dat heel veel leden en bestuurders afgehaakt zijn door de arrogante dictatuur in de top met name bij de zlto het resultaat hebben we gezien.
bookeskook 4 Mei 2018
Boerin schreef:
Als belangenorganisatie kun je nooit iedereen tevreden stellen... Maar heel veel respect voor alle boeren die wel hun verantwoordelijkheid nemen en er aan gaan staan! Er wordt lokaal en nationaal heel veel werk verricht door LTO. En tuurlijk er gebeuren bij de LTO ook dingen waar ik het niet mee eens ben... En dat ondanks dat mijn man in een afdelingsbestuur zit ;-)Maar.... alsjeblieft mede agrariërs juist in deze tijd moeten wij ons verenigen! Als het lijkt dat de hele wereld tegen je is, kun je in je eentje geen vuist maken! Heel kortzichtig om puur uit eigen belang niet lid te zijn van een belangenvereniging. En ja, de beste stuurlui staan aan de wal (of schreeuwen hier lekker makkelijk en anoniem op het boerenbusiness forum!)

Beste Boerin samen moeten we inderdaad een vuist maken. Maar kunt u mij aangeven wanneer LTO de laatste 25 jaar nog eens zijn vuist heeft laten zien? Ze weten niet eens wat het is! Ze polderen maar wat aan en geven daarmee alles weg en hebben de oren naar de samenleving(al zijn die actiebedrijven nog geen 5% van de samenleving)! De laatste boerenacties en vuist gingen om de graanprijs begin jaren 90! Het initiatief kwam daar van onder op vanuit veelal niet leden. LTO moest zich toen noodgedwongen wel aansluiten. Aaike Maarsing was toen degene die het deed, maar deze beste man werd binnen LTO hierom niet gewaardeerd! Dus wat wil u nou zeggen met vuist maken? Open uw ogen!
zuid bevelander 4 Mei 2018
Ik heb mijn lidmaatschap ook een aantal jaar geleden opgezegd. Ze rennen voor de melkveehouders en ze misbruiken de akkerbouwers.
Daarnaast hebben ze bij de ZLTO binnen 10 jaar er een miljard door heen gebrand, zonder sorry te zeggen.

De baantjes carrousel draait ook daar volop. Kijk naar de zitten de bestuurder van cosun uit onze regio (adri B).

Als het waar is dat lto/zlto en lltb maar 30% van de boeren vertegenwoordigd is hun rol uitgespeeld. Dat is jammer want we hebben een belangenbehartiger hard nodig. Maarja daar hebben ze het zelf naar gemaakt.

Als ze een bijeenkomst houden kunnen ze die het beste in bejaardehuis avondrood organiseren, dan hebben ze misschien nog wat opkomst. De jeugd vindt je er zeker niet meer.
Pas op!! 4 Mei 2018
er moeten jong mannen en vrouwen in LTO komen. Weg met de grijze koppen. Straks krijgen nog meer oud LTOers onverdiend een lintje!!
C.Vroege jr 4 Mei 2018
Ben ik effe blij dat ik geen lid ben,en nooit geweest ook
lezer 4 Mei 2018
benieuwd of morgen in de nieuwe oogst weer een interview staat met Marc calon waarin hij nu uitlegt hoeveel leden ze nu werkelijk hebben
Abonnee
vrijbuiter 5 Mei 2018
Gewoon een organisatie zoals de Belgische Boerenbond, trekt keihard aan het touw van de boeren. Daar rijden ze nog altijd met rode diesel, daar hebben ze eigen kentekens op de trekker (éénmalig €25.00), één keer slechte melkprijs en de tonnen staan in Brussel, ...
henk 5 Mei 2018
hoi Leonie tel daar de rustende leden nog eens van af. vraag het maar aan calon hoe veel er dat zijn
noo(s)em 5 Mei 2018
Vraag:

Ik ben een jonge boer , mijn vader heeft 10 jaar geleden als zijn lidmaatschap opgezegd bij LTO. Ik voel me ook niet thuis bij LTO omdat ik bang ben dat als er keer ietts fout gaat bij mij, door een administratie of een technishce fout door een leverancier ik direct geroyeerd wordt door de lto/ Daarnaast zijn ze meer in de weer voor de grote melkveehouders als voor een akkerbouwer.

Toch vind ik het belangrijk om een georganiseerde stem te laten horen bij belangrijke beslissingen aangaande de sector, waar moet ik dan lid van worden?
Oude boer 5 Mei 2018
Antwoord,

Je hebt gelijk mijn opvolger staat er ook zo in. Advies laat heel dat oude zinkend schip vol baantjesjagers maar voor wat het is , start op met jonge gemotiveerde mensen maak gebruik van de social media en hou de kosten laag en zorg voor betrokkenheid we staan aan het begin van een nieuw tijdperk omarm het.
nieuweoogst lezer 5 Mei 2018
heb vandaag nieuweoogst ontvangen maar er staat niks in over dit onderwerp.lijkt me toch niet zo moeilijk voor lto om even te reageren over deze ophef.gewoon simpel de ledenaantallen publiceren is iedereen weer stil.of......zou de waarheid nog erger zijn.
????! 6 Mei 2018
nieuweoogst lezer schreef:
heb vandaag nieuweoogst ontvangen maar er staat niks in over dit onderwerp.lijkt me toch niet zo moeilijk voor lto om even te reageren over deze ophef.gewoon simpel de ledenaantallen publiceren is iedereen weer stil.of......zou de waarheid nog erger zijn.


Was dit dan de laatste nieuwe oogst?????
Of bent u 'slaper'?
Agri 6 Mei 2018
Gezien de vele reacties leeft het lto verhaal gelukkig nog wel, het maakt mij persoonlijk niet uit wie mijn belangen behartigt als ze maar behartigt worden.
Jpk 7 Mei 2018
Als eenling krijg bij deze linkse 2kamer geen voet aan de grond voor onze sector 7 van de 10 sector stoppen opvolging met ee.n snee brood met kaas is steeds moeilijker vergrijzing is in de landbouw 100%
hans 7 Mei 2018
Agri schreef:
Gezien de vele reacties leeft het lto verhaal gelukkig nog wel, het maakt mij persoonlijk niet uit wie mijn belangen behartigt als ze maar behartigt worden.


Valt het jou ook op dat wanneer het goed gaat je niks hoort? De vele reacties op deze LTO-soap spreken dus voor zich.
hans 7 Mei 2018
Jpk schreef:
Als eenling krijg bij deze linkse 2kamer geen voet aan de grond voor onze sector 7 van de 10 sector stoppen opvolging met ee.n snee brood met kaas is steeds moeilijker vergrijzing is in de landbouw 100%


Ja, wanneer je je "rechts" wilt gedragen, vrije concurrentie, wet van de sterkste, eigen belang eerst, ieder voor zich, in een "links" land met een "linkse" kamer en een "links" kabinet, dan verlies je het.
En het land verandert niet zomaar, dus wat zou een oplossing zijn?
Abonnee
jan 7 Mei 2018
Oude boer schreef:
Antwoord,

Je hebt gelijk mijn opvolger staat er ook zo in. Advies laat heel dat oude zinkend schip vol baantjesjagers maar voor wat het is , start op met jonge gemotiveerde mensen maak gebruik van de social media en hou de kosten laag en zorg voor betrokkenheid we staan aan het begin van een nieuw tijdperk omarm het.

Is al gebeurd, word lid van de NAV
volger 8 Mei 2018
heb nog geen reactie gezien van lto. is het arogantie of hebben ze wat te verbergen
????! 8 Mei 2018
volger schreef:
heb nog geen reactie gezien van lto. is het arogantie of hebben ze wat te verbergen


Waarschijnlijk vanavond op tv: LTO zal alle leden met een mening royeren.
Gerrit 13 Mei 2018
al jaren geen lid meer
het is wel heel erg makkelijk verdiend geld.
en ze negeren je toch terwijl er duidelijk in de statuten staat dat ze voor de leden op dienen te komen.
het is alleen eigenbelang.
Eric Hubers 16 Mei 2018
Opvallend dat BoerEnBusiness het zo belangrijk vindt om LTO onderuit te halen. We leven in een vrij land en ook BoerEnBusiness heeft het recht om alles uit de kast te halen om het eigen verdienmodel sterker te maken. BB insiders reageren mee om de teneur vast te houden. Ik hoop dat de meeste boeren die bij het lezen van dit artikel en de anonieme reacties in de war zijn geraakt, zelf op onderzoek zullen gaan naar de feiten.
Als lid van een democratische club moet je je stem laten gelden en je vertegenwoordigers zelf uitkiezen. Als ze het niet goed doen, kies je nieuwe of je stelt jezelf kandidaat. Als vakgroepvoorzitter LTO pluimveehouderij vraag ik aan de leden wat mijn opdracht is. Leden hebben natuurlijk niet allemaal precies dezelfde belangen en daarom zullen er ook keuzes en compromissen nodig zijn. Ik ben ervan overtuigd, dat we hele essentiële sturing kunnen geven aan processen die op de landbouw af komen. Het is vaak "damage-control", omdat de politiek en maatschappij nu eenmaal meestal niet meer op onze hand zijn. Ik zou graag ieder kritisch lid of meelifter willen uitnodigen om met een beter plan van aanpak te komen.
Klagen over wat er allemaal niet goed is, kan iedereen. Meestrijden voor een betere toekomst voor de landbouw en er echt voor blijven gaan, is van een heel andere orde.
Bovendien kun je naar aanleiding van dit artikel op twee manieren naar LTO kijken. Als ze werkelijk zo weinig leden hebben, dan is het extra knap dat ze namens die leden telkens vooraan zitten aan de onderhandelingstafel. Maar als ze toch een veel hogere aansluitingsgraad hebben dan hier wordt gesuggereerd, dan onttrekt een nog altijd te groot deel van de boeren zich aan de verantwoordelijkheid om samen de kosten van een goede belangenbehartiging mogelijk te maken. Bovendien staan alle boeren van Nederland pas echt sterk, als ze allemaal lid zijn van LTO en hun democratische stem daar laten gelden.
Zo,.................nu kan de volgende golf van kritiek weer van start gaan. Prima, maar heb ook eens het lef om gewoon te zeggen wie je bent.
????! 17 Mei 2018
Eric Hubers schreef:
Opvallend dat BoerEnBusiness het zo belangrijk vindt om LTO onderuit te halen. We leven in een vrij land en ook BoerEnBusiness heeft het recht om alles uit de kast te halen om het eigen verdienmodel sterker te maken. BB insiders reageren mee om de teneur vast te houden. Ik hoop dat de meeste boeren die bij het lezen van dit artikel en de anonieme reacties in de war zijn geraakt, zelf op onderzoek zullen gaan naar de feiten.
Als lid van een democratische club moet je je stem laten gelden en je vertegenwoordigers zelf uitkiezen. Als ze het niet goed doen, kies je nieuwe of je stelt jezelf kandidaat. Als vakgroepvoorzitter LTO pluimveehouderij vraag ik aan de leden wat mijn opdracht is. Leden hebben natuurlijk niet allemaal precies dezelfde belangen en daarom zullen er ook keuzes en compromissen nodig zijn. Ik ben ervan overtuigd, dat we hele essentiële sturing kunnen geven aan processen die op de landbouw af komen. Het is vaak "damage-control", omdat de politiek en maatschappij nu eenmaal meestal niet meer op onze hand zijn. Ik zou graag ieder kritisch lid of meelifter willen uitnodigen om met een beter plan van aanpak te komen.
Klagen over wat er allemaal niet goed is, kan iedereen. Meestrijden voor een betere toekomst voor de landbouw en er echt voor blijven gaan, is van een heel andere orde.
Bovendien kun je naar aanleiding van dit artikel op twee manieren naar LTO kijken. Als ze werkelijk zo weinig leden hebben, dan is het extra knap dat ze namens die leden telkens vooraan zitten aan de onderhandelingstafel. Maar als ze toch een veel hogere aansluitingsgraad hebben dan hier wordt gesuggereerd, dan onttrekt een nog altijd te groot deel van de boeren zich aan de verantwoordelijkheid om samen de kosten van een goede belangenbehartiging mogelijk te maken. Bovendien staan alle boeren van Nederland pas echt sterk, als ze allemaal lid zijn van LTO en hun democratische stem daar laten gelden.
Zo,.................nu kan de volgende golf van kritiek weer van start gaan. Prima, maar heb ook eens het lef om gewoon te zeggen wie je bent.Natuurlijk, graag, direct:
Door duidelijk te maken dat je van de kippen bent, geef je zelf duidelijk aan dat je puur éénzijdig bezig bent. Geen boerenbelang maar eigen belang eerst. En democratisch: Meeste belangen tellen: kortom: de melkveehouderij zal ALTIJD de enige (hoorbare) stem naar buiten (publiek/politiek) zijn.
Omdat daar meer fout gaat dan goed te praten, moet LTO de politiek in alles altijd gelijk geven.

Tevens: hoeveel leden zijn na de uitspraak van de voorzitter geroyeerd? NUL!!!? En de beste man zelf ook niet???! Wat een kulclub!

Hef jezelf op voordat je het laatste lid kunt royeren! Zal veel landbouwschade voorkomen!!!
Abonnee
pruikenmaker 17 Mei 2018
Ik vind wel dat je ergens lid van moet zijn ofwel LTO,ZLTO,LTBB of een of andere vakbond, free riders zijn in mijn ogen profiteurs.

LTO- lidmaatschap jaren geleden opgezegd omdat men niet voor maar tegen de akkerbouw strijd.
De akkerbouw komt er in het veehouderijgeweld niet aan de pas.

Ook de deal met Tennet t.b.v. LTO-glaskracht waaraan de grondgebonden
bedrijven opgeofferd worden is beneden alle peil.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden