Gesponsord: Bayer

Topopbrengst suikerbieten verwacht

8 Augustus 2017

De suikerbieten staan er over het algemeen erg goed bij. De aandacht voor bladschimmels mag echter niet verslappen. De hoge druk van Cercospora en de gewasresten van vorig jaar kunnen snel een bron van infectie zijn.

We hebben dit jaar al vroeg een waarschuwing gehad. Een beslissingsondersteunend systeem (BOS) waar Bayer ervaring mee aan het opdoen is, laat die vroege infectiekans ook zien (zie afb. 1). Daarnaast zien we nu (begin augustus) opnieuw infectiekansen ontstaan. Controleer daarom de bietenpercelen goed. Ook als er al meerdere bespuitingen zijn uitgevoerd. Met name de komende dagen is de druk van Cercospora erg hoog!

Tekst gaat verder onder de afbeelding.Screenshot van het BOS-systeem dat infectiekansen voor Cercospora begin augustus weergeeft.

Met 0,35 liter per hectare Sphere hebben bietentelers een uniek en ijzersterk product tegen deze bladschimmels. Bovendien heeft Sphere ook een goede werking tegen roest en meeldauw en een goede nevenwerking tegen Stemphylium.

Naast de goede werking toont Sphere al jaren een opbrengstverhogend effect in de proeven aan. Het greeningseffect van de strobilurine in Sphere zorgt daarvoor. De financiële opbrengst over 2012-2016 geeft een plus van gemiddeld €544, ten opzichte van onbehandeld (zie onderstaande grafiek). Daarmee is met één bespuiting van 0,35 liter per hectare Sphere dus een enorm rendement te behalen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.Gemiddeld €544 rendement met 0,35 liter per hectare Sphere in de proeven over 5 jaar.

Door de combinatie van trifloxystrobine en cyproconazool in Sphere worden bieten dus extra goed beschermd. Belangrijk is wel om de interval tussen de bespuitingen niet te groot te laten worden. Hier ging het met name vorig jaar mis. Controleer en spuit dus tijdig!

Respecteer daarbij wel de FRAC regels: spuit Sphere in niet meer dan 50% van de bespuitingen en spuit niet meer dan 2 keer per teeltseizoen met een strobilurine.

Om shifting van triazolen en daardoor een verminderde werking te voorkomen, is het erg belangrijk is om deze af te wisselen. Afwisselen van middelen met dezelfde triazool heeft geen zin. Sphere bevat als enige bietenfungicide cyproconazool en hoort daarmee in elk schema. Sphere heeft geen beperking in grondwaterbeschermingsgebieden en heeft een wachttijd van 3 weken.

Deze businesscase is powered by:

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief