Bayer CropScience

Aangeboden door Bayer CropScience

Zaaitijd is najaarsherbicide Herold-tijd

20 September 2023

De onkruiddruk in de wintertarwe en wintergerst zien we elk jaar toenemen. Deels heeft dit te maken met de zachte winters van de laatste jaren maar ook teeltmaatregelen zoals niet-kerende-grondbewerking (NKG).

In bepaalde teeltgebieden zien we ook een toenemend probleem met resistente duist en windhalm. Schoon de winter doorkomen biedt het gewas een probleemloze start. Daarom geeft de inzet van een najaarsherbicide meer zekerheid voor een goede onkruidbeheersing. Dit geeft in het voorjaar ook extra ruimte en rust!

Herold is een najaarsherbicide, een combinatie van de twee actieve stoffen, te weten diflufenican en flufenacet. Herold bestrijdt probleemonkruiden zeer effectief. Het middel is sterk tegen grassen als duist, windhalm en straatgras. Ook is er een goede werking op breedbladige onkruiden zoals ereprijs, paarse dovenetel en klein kruiskruid.

De inzet van Herold garandeert een effectief resistentiemanagement. Het voorkomt namelijk het ongemerkt 'uitselecteren' van ALS*- of ACC-ase ** resistente onkruiden.

*)   bv. Atlantis Star, Capri Twin, Cossack Star, …
**) bv. Axial, Puma Extra, …

Proef onkruidbestrijding in wintertarwe Platform Lelystad 2023
Op het Bayer Crop Science-demoplatform is een proef aangelegd in de wintertarwe waarin diverse onkruiden waren gezaaid. De tarwe en onkruiden waren op respectievelijk 19 en 20 oktober 2022 gezaaid. Kort daarna is de najaarsherbicide Herold toegepast.

Onderstaand een indruk van deze toepassing in vergelijking met onbehandeld. 

Links: onbehandeld met hoge duistdruk. Rechts: veldje waar voor opkomst wintertarwe op 0,6 Herold/ha is toegepast, wat een effectieve bestrijding liet zien.
Links: onbehandeld met veel straatgras. Rechts: het veldje waar kort na zaai van de wintertarwe 0,6 Herold / ha is toegepast. 
Links: onbehandeld met Engels raaigras. Rechts: het veldje waar kort na zaai van de wintertarwe 0,6 Herold / ha is toegepast. 
Links: onbehandeld met veel kamille. Rechts: het veldje waar kort na zaai van de wintertarwe 0,6 Herold / ha is toegepast.

Advies wintertarwe

  • Op kleigronden met een afslibbaarheid van > 20%: voor meest optimale resultaat Herold direct na zaai toepassen. Optimaal profiteren van aanwezige vocht in de dan vers bereide grond. Met daarbij de zekerheid dat de toepassing is uitgevoerd! Dosering 0,6L/ha.
  • Op lichte (klei) gronden met afslibbaarheid van < 20% en lössgronden: Herold toepassen in het na-opkomst stadium, 'punten-stadium', wanneer de tarwe juist opgekomen is. Dosering 0,6 l / ha.

Advies wintergerst

  • In deze teelt geldt dat Herold kan worden toegepast vanaf opkomst in het 1-2 bladstadium. Dosering 0,6 l/ha

Opmerkingen

  • Herold mag ook worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
  • Herold is ook toegelaten in de volgende wintergranen: winterrogge, triticale en spelt. Hier heeft de toepassing in voor opkomst de voorkeur.  
  • In een normale vruchtwisseling zijn er geen beperkingen ten aanzien van de volgteelt. Wel wordt ontraden om tulpen te telen na de inzet van Herold in de wintergranen voorafgaand aan de teelt.
Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden