Bayer CropScience

Aangeboden door Bayer Cropscience

'Met aaltjes niks aan het toeval overlaten'

12 Februari 2024

"We zijn met ons bedrijf helemaal aaltjesvrij en dat willen we naar de toekomst toe ook graag zo houden'', zeggen pootgoedtelers Jantinus en Lennard Beijering wanneer het thema aaltjesbeheersing aan de orde komt. De afgelopen drie jaar hebben ze goede ervaringen opgedaan met het middel Verango. "Omdat het vloeibaar is, werkt het direct en altijd - ook onder drogere omstandigheden. Dat vinden wij een groot voordeel."

Het is eind november en een drukte van belang in de kantine van maatschap Beijering in Schoonloo (Drenthe). Maar liefst tien man zit er aan de koffie – met midden op tafel ook nog eens een grote schaal met boterhammen. Het gesprek gaat over de laatste aardappelen die nog gerooid moeten worden. De eigen getrokken rooier lijkt voorlopig niet meer inzetbaar op de kletsnatte percelen rondom het bedrijf. Daarom wordt de vierrijige zelfrijder op rupsen van Werktuigenvereniging WECO De Hondsrug erbij gehaald, die de laatste hectares moet rooien. "Met deze machine kunnen we waarschijnlijk nog wel een paar stukken eruit krijgen. We zullen zien hoever we komen. Maar laten we ook voorzichtig zijn, anders rijden we alles kapot en zijn we nog verder van huis", zo geeft Jantinus Beijering zijn mannen alvast mee. 

Lennard Beijering (rechts) heeft samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf in Schoonloo (Drenthe). Op een areaal van circa 300 hectare verbouwen ze pootaardappelen, zetmeelaardappelen, suikerbieten, zomergerst en uien. Gerwin Vos is teeltadviseur bij WPA Robertus.

Goede opbrengsten
Hoewel het staartje van het aardappelseizoen uiterst moeizaam verloopt, zijn de Beijerings toch niet ontevreden over het jaar 2023. "De opbrengsten van de zetmeelaardappelen zijn gemiddeld genomen goed, ondanks dat we pas heel laat konden poten. Met de laatste gerooide BMC's kwamen we uit op 65 ton met 23% zetmeel. Dat is gewoon dik in orde", vertelt Jantinus. Ook de pootaardappelen – met zo'n 95 hectare het belangrijkste gewas op het bedrijf – hebben het goed gedaan. "Het lijkt er zelfs op dat de opbrengsten van de pootaardappelen groter zijn dan die van de zetmeelaardappelen. Misschien raar, maar dat hebben we de laatste jaren wel vaker meegemaakt." Een exacte oorzaak daarvoor durft de akkerbouwer niet te geven, al vermoedt hij dat de behoorlijk nauwe pootafstand (13 tot 14 cm bij maat 28/35 mm) zeker mee heeft geholpen. "Verder zitten we er ook gewoon goed op bij de pootaardappelteelt. Met het verbeteren van de bodem, met de virus- en phytophthorabestrijding, ja, eigenlijk met alles wel", zo durft Lennard wel te stellen.

Aaltjesbeheersing
Nog een onderdeel waarbij zogezegd niets aan het toeval overgelaten wordt, is de aaltjesbeheersing. Jantinus vertelt dat het bedrijf volledig AM-vrij is en benadrukt dat hij dat ook heel graag zo wil houden. "We doen er echt alles aan om aardappelmoeheid en ook vrijlevende aaltjes zoals P. penetrans buiten de deur te houden. Dan hebben we het niet alleen over een gerichte inzet van AM-resistente rassen in de zetmeelteelt, maar ook over het zaaien van resistente bladrammenas en Tagetes tegen vrijlevende aaltjes. Vooral dit laatste is een behoorlijke puzzel – met name op huurgrond van veehouders waar we aardappelen willen telen. Maar al te vaak wordt er Italiaans raaigras als vanggewas onder de maïs geteeld. Voor ons is dat geen gunstige keuze, omdat dit gras zeer sterk aaltjes vermeerdert. Verder maken de vergroeningseisen binnen het GLB de beheersing van aaltjes ook bepaald niet makkelijker. Zo zorgen alternatieve gewassen, zoals bijvoorbeeld veldbonen, juist voor extra aaltjesvermeerdering. Al met al blijven de aaltjes ons dus behoorlijk bezighouden", aldus de akkerbouwer.

Verango tijdens het poten
Behalve teelttechnische maatregelen, blijft ook de inzet van nematiciden noodzakelijk bij de beheersing van aaltjes. Een belangrijke schakel daarin is het middel Verango, dat tijdens het poten in de veur wordt toegepast. "Verango is een middel op basis van de werkzame stof fluopyram en heeft de afgelopen jaren bewezen een uitstekende aaltjesbestrijder te zijn", vertelt Gerwin Vos van WPA Robertus – die ook bij het gesprek aanwezig is. Een grote plus van het middel is dat het vloeibaar is, waardoor het heel gemakkelijk mee te geven is tijdens het poten. Bij Beijering wordt Verango gelijktijdig met Amistar® (tegen Rhizoctonia) en vloeibaar fosfaat meegegeven tijdens het poten. "Door deze manier van toepassen verdeelt het zich goed rondom de knol en werkt het direct en altijd - ook onder drogere omstandigheden. Dat laatste zien wij als een groot voordeel, met name op de wat drogere esgronden hier in de omgeving. Wanneer het dan ook nog eens langere tijd droog is, zoals afgelopen voorjaar, dan kom je met een vloeibaar middel toch iets verder dan met een granulaat", zo stelt Vos.

Voor komend seizoen verwacht Vos dat Verango met name in de (zetmeel)pootgoedteelt een flinke vlucht zal nemen. "Verango zal voor veel telers de vervanger zijn van Vydate. En gezien de ervaringen die we tot nu toe met Verango hebben, durf ik wel te zeggen dat het een mooie en waardige vervanger is van Vydate", zo besluit hij.

Amistar® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden