Kennispartner

KWS Benelux

KWS zaait de toekomst. Onze zaden met hoge opbrengsten en onze uitgebreide kennis maken ons tot een betrouwbare partner van boeren - en dat sinds generaties. Op deze manier dragen wij bij aan oplossingen voor de voedselvoorziening van een gestaag groeiende wereldbevolking.

KWS

Juiste grondbewerking en grond voor maïsteelt

Voor de landbouw is de grond de belangrijkste productiefactor. Een goed onderhoud ervan staat gelijk met rendement.
20 Maart 2023
KWS

Bemest nu je Snelle Lente Rogge

Snelle Lente Rogge, wat in de basis een unieke hybride rogge is en speciaal ontwikkeld is als voedergewas tussen twee teelten maïs, is in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien en om half april al 4.000 tot 5.000 kilo drogestofopbrengst met een eiwitpercentage van 15% tot 18% te behalen. Om dit te realiseren is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen gewenst.
17 Februari 2023
KWS

Optimalisatie van de maïsteelt is de basis

Elk jaar haalt maïs een hogere opbrengst. Dat blijkt uit meerjarige proefveldresultaten van maïsrassen en vreemd genoeg wordt die meeropbrengst gehaald ondanks de toenemende eisen van de mestwetgeving.
14 Februari 2023
KWS

KWS wenst u fijne feestdagen

Al meer dan 160 jaar veredelt onafhankelijk familiebedrijf KWS gewassen, waaronder maïs, bieten en granen. Onze doelstelling is om u, iedere dag weer, te bedienen met goede rassen en een professionele ondersteuning. De medewerkers van KWS werken met trots, passie en met de ervaring opgedaan in de dagelijkse landbouwpraktijk aan het behalen van deze doelstelling.
20 December 2022
KWS

Nieuwe KWS maïsrassen op de Rassenlijst

KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs door ze optimaal te laten presteren onder de condities zoals die in de Benelux gelden.
15 December 2022
KWS

KWS Feedbeet populaire voederbiet

De voederbiet wint verder terrein. Veehouders die voederbieten voeren, zijn enthousiast over het stijgende vetgehalte (0,1% tot 0,3% hoger), het hogere eiwitgehalte (0,05% tot 0,25% hoger) en de vaak hogere melkgift. Voederbieten zijn zeer smakelijk en van verdringing van andere voedermiddelen is in het rantsoen geen sprake. Nog veel mooier is dat met voederbieten hoge opbrengsten zijn te realiseren.
9 December 2022
KWS

Maïsrassenkeuze voor droogtegevoelige grond

In tegenstelling tot het andere zeer droge jaar 2018, waarin het al vanaf half juni zeer droog werd, is de ergste droogte dit jaar vanaf begin juli opgetreden. Dit had tot gevolg dat er tijdens de zogenaamde schietersfase nog wel voldoende vocht aanwezig was. De schietersfase is de groeifase tussen het 6-bladstadium en de pluimvorming. Hierdoor is er op de meeste percelen maïs tot een lengte gegroeid die we van maïs gewend zijn.
16 November 2022
KWS

Weinig zetmeel in droge maïs

De gemiddelde kwaliteit van maïs valt dit jaar tegen in vergelijking met voorgaande jaren. Dat is de weinig verrassende uitkomst na analyse van de eerste maïskuilen.
31 Oktober 2022
KWS

Snel en eenvoudig het maïsras voor 2023 bepalen

Een jaarlijks terugkerende activiteit is het bepalen van de maïsrassenkeuze voor het nieuwe seizoen. Dit kan snel door eenvoudigweg te kiezen voor het ras dat het afgelopen jaar geteeld werd en waarmee positieve ervaring is opgedaan.
24 Oktober 2022
KWS

Snelle Lente Rogge na MKS? Ook dat kan

Wanneer maïs in de vorm van Maïskolvensilage (MKS) geoogst wordt, moet het vanggewas uiterlijk 31 oktober gezaaid worden en niet voor 1 oktober. De extra plantresten die bij MKS op het land achterblijven, zijn heel welkom. Het organische stofgehalte in de grond gaat normaal bij de teelt van maïs omlaag, met MKS gaat het er juist op vooruit. Dat is een heel groot voordeel van de oogst van maïs in deze vorm.
26 September 2022
KWS

Voorkom schimmelvorming en broei in uw maïskuil

Al sinds de jaren 70 maakt maïs een belangrijk onderdeel van het rantsoen voor vee uit. Maïs is een gezond voer en bevat veel (glucogene) energie, met name afkomstig uit de korrel, voor productie van vlees en melk. Om de kwaliteit van de maïskuil tijdens de voerperiode te waarborgen is het belangrijk om deze vrij van broei en schimmel te houden.
19 September 2022
KWS

Ruwvoertekort? Zaai Snelle Lente Rogge na de maïs

Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te 'vangen' en uitspoeling op maïspercelen daarmee zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het heel goed geschikt om Snelle Lente Rogge in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel droge stof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van dure externe eiwitbronnen. Dat zijn de ervaringen die de afgelopen jaren op brede schaal in proeven en in de praktijk zijn opgedaan. Snelle Lente Rogge heeft zich bewezen!
5 September 2022
KWS

Maïsoogst 2022: dit jaar weer een uitdaging

De maïs staat nog op het veld, maar voor hoelang nog? Veel maïs dreigt door de grote droogte noodrijp te worden. Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en de hoeveelheid neerslag tussen de percelen en regio's zijn de verschillen in maïskwaliteit groot.
1 September 2022
KWS

Oogst silomaïs spoedig van start met mooi hakselweer

Dankzij de tijdige zaai en de bovengemiddeld hoge dagtemperaturen gedurende het groeiseizoen is een vroege oogst van de silomaïs aanstaande.
23 Augustus 2022
KWS

Rond de bloei van maïs is voldoende vocht belangrijk

Droogteschade kan in maïs desastreuze vormen aannemen. Zeker nu de bloeiperiode is aangebroken, is droogtestress door een acuut watergebrek een reëel risico. Wees dit voor door tijdig de bodemvochtigheid te controleren en indien nodig te beregenen.
11 Juli 2022
KWS

Wat doen bij schade door hagel in maïs?

In het groeiseizoen kunnen gewassen zoals maïs getroffen worden door hagelbuien. De vraag is of het maïsgewas na hagel als verloren beschouwd moet worden of dat er nog enige kans is op herstel.
28 Juni 2022
KWS

Merkt u opkomstproblemen in uw maïs op?

Een goede veldopkomst zorgt ervoor dat de gewenste plantdichtheid wordt gerealiseerd. En op die manier wordt een gelijkmatige ontwikkeling gewaarborgd. In de periode die volgt op de zaai, zijn er echter helaas een heel aantal factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren. Alleen een tijdige veldcontrole kan de oorzaak van een slechte veldopkomst helpen opsporen.
29 April 2022
KWS

Effectieve en veilige zaadbehandeling voor maïs

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’ combineert INITIO, dat zorgt voor een vlotte kieming en jeugdontwikkeling met een nieuw vogelbeschermingsmiddel.
12 April 2022
KWS

Bespaar op uw voerkosten met MKS

Als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne is onder andere de markt voor veevoedergrondstoffen in rep en roer. Dit heeft zijn weerslag op de prijzen voor krachtvoer. Deze zijn in korte tijd enorm gestegen, waardoor het voersaldo verder onder druk komt te staan.
25 Maart 2022
KWS

Dreigende schaarste maakt maïs financieel interessant

De graanprijzen zijn hard gestegen door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Oekraïne is een belangrijke graanproducent, maar door de oorlog zal mogelijk een deel van de oogst verloren gaan.
21 Maart 2022
KWS

Door optimalisering van ruwvoerteelt hoger saldo

Om een zo hoog mogelijke voerefficiëntie te realiseren ligt er jaarlijks de uitdaging om zoveel mogelijk eiwit, energie en structuur van eigen grond te oogsten. Het Seed2FEED-concept helpt het saldo per liter melk te verhogen door optimalisering van de ruwvoerteelt op het melkveebedrijf.
14 Maart 2022
KWS

Zetmeel uit maïs verhoogt melk- en vleesproductie

Er wordt altijd veel geschreven over maïs. En terecht. Maïs is na gras het grootste gewas. Na een voorzichtige introductie door de 'maïskern Beckum' in de jaren 60 en 70 in de vorige eeuw is het in de decennia daarna hard gegaan.
15 Februari 2022
KWS

KWS wenst u fijne feestdagen

Al meer dan 160 jaar veredelt onafhankelijk familiebedrijf KWS gewassen, waaronder maïs, bieten en granen. Onze doelstelling is om u, iedere dag weer, te bedienen met goede rassen en een professionele ondersteuning. De medewerkers van KWS werken met trots, passie en met de ervaring opgedaan in de dagelijkse landbouwpraktijk aan het behalen van deze doelstelling.
21 December 2021
KWS

Maïs vroeg rijp of vroegrijp?

De juiste maïsrassenkeuze wordt (terecht) bepaald op basis van proefresultaten en meerjarige praktijkervaringen. Deze ervaringen bevestigen keer op keer dat de werkelijke vroegrijpheid van een maïsras gebaseerd moet zijn op de kolf en niet op de totale plant.
13 December 2021
KWS

Dit jaar problemen met vogelvraat in maïs gehad?

Kies dan voor het komende seizoen voor maïszaad wat behandeld is met Initio Bird Protect! Kraaien of kraaiachtigen kunnen in pas gezaaide maïspercelen een enorme schade aanrichten door zaden of jonge maïsplanten uit te pikken. Dat is dit jaar op veel percelen helaas het geval geweest, maar was bij een juiste advisering en maïszaadbehandeling te voorkomen.
23 November 2021
KWS

Heeft u wel rijpe maïs geoogst?

De juiste maïsrassenkeuze wordt (terecht) bepaald op basis van proefresultaten en meerjarige ervaringen uit de praktijk op het eigen bedrijf of uit de omgeving. Deze ervaringen bevestigen keer op keer dat de werkelijke vroegrijpheid van een maïsras gebaseerd moet zijn op de kolf en niet op de totale plant.
8 November 2021
KWS

Ook krachtvoermaïs geoogst?

Dit seizoen is weer meer Megusto geteeld. En niet zonder reden. Al voor het vijfde achtereenvolgende jaar scoort het maisras Megusto als beste met de hoogste voederwaardeopbrengst op de Aanbevelende Rassenlijsten van Nederland en België.
18 Oktober 2021
KWS

Uitstel inzaaien vanggewas op zand- en lössgrond

Demissioniar minister Schouten heeft de uiterste inzaaidatum voor een vanggewas na de oogst van maïs als silomaïs (op zand- en lössgrond) voor dit seizoen naar 31 oktober verschoven. Voorwaarde is wel dat het vanggewas binnen drie etmalen na de oogst moet worden gezaaid.
4 Oktober 2021
KWS

Stikstof vangen en eiwit produceren?

Stikstof vangen en eiwit produceren? Zaai dan Snelle Lente Rogge na de maïs! Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te 'vangen' en uitspoeling op maïspercelen daarmee zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is Snelle Lente Rogge heel goed geschikt om in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel drogestof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van dure externe eiwitbronnen.
27 Augustus 2021
KWS

Problemen in uw maïsperceel?

Veel telers maken al jaren dankbaar gebruik van de door KWS geleverde adviezen op het vlak van de teelt en het gebruik van suikerbieten, maïs, Snelle Lente Rogge en Feedbeet. Om onze adviezen aan u verder te optimaliseren heeft KWS Benelux dit voorjaar de myKWS app geïntroduceerd.
9 Juli 2021
Neem contact met ons op
Paul van den Biggelaar Manager Seed2Feed
0031 623 273 982
paul.vandenbiggelaar@kws.com

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox