Kennispartner

KWS Benelux

KWS zaait de toekomst. Onze zaden met hoge opbrengsten en onze uitgebreide kennis maken ons tot een betrouwbare partner van boeren - en dat sinds generaties. Op deze manier dragen wij bij aan oplossingen voor de voedselvoorziening van een gestaag groeiende wereldbevolking.

KWS

Merkt u opkomstproblemen in uw maïs op?

Een goede veldopkomst zorgt ervoor dat de gewenste plantdichtheid wordt gerealiseerd. En op die manier wordt een gelijkmatige ontwikkeling gewaarborgd. In de periode die volgt op de zaai, zijn er echter helaas een heel aantal factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren. Alleen een tijdige veldcontrole kan de oorzaak van een slechte veldopkomst helpen opsporen.
29 April 2022
KWS

Effectieve en veilige zaadbehandeling voor maïs

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’ combineert INITIO, dat zorgt voor een vlotte kieming en jeugdontwikkeling met een nieuw vogelbeschermingsmiddel.
12 April 2022
KWS

Bespaar op uw voerkosten met MKS

Als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne is onder andere de markt voor veevoedergrondstoffen in rep en roer. Dit heeft zijn weerslag op de prijzen voor krachtvoer. Deze zijn in korte tijd enorm gestegen, waardoor het voersaldo verder onder druk komt te staan.
25 Maart 2022
KWS

Dreigende schaarste maakt maïs financieel interessant

De graanprijzen zijn hard gestegen door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Oekraïne is een belangrijke graanproducent, maar door de oorlog zal mogelijk een deel van de oogst verloren gaan.
21 Maart 2022
KWS

Door optimalisering van ruwvoerteelt hoger saldo

Om een zo hoog mogelijke voerefficiëntie te realiseren ligt er jaarlijks de uitdaging om zoveel mogelijk eiwit, energie en structuur van eigen grond te oogsten. Het Seed2FEED-concept helpt het saldo per liter melk te verhogen door optimalisering van de ruwvoerteelt op het melkveebedrijf.
14 Maart 2022
KWS

Zetmeel uit maïs verhoogt melk- en vleesproductie

Er wordt altijd veel geschreven over maïs. En terecht. Maïs is na gras het grootste gewas. Na een voorzichtige introductie door de 'maïskern Beckum' in de jaren 60 en 70 in de vorige eeuw is het in de decennia daarna hard gegaan.
15 Februari 2022
KWS

KWS wenst u fijne feestdagen

Al meer dan 160 jaar veredelt onafhankelijk familiebedrijf KWS gewassen, waaronder maïs, bieten en granen. Onze doelstelling is om u, iedere dag weer, te bedienen met goede rassen en een professionele ondersteuning. De medewerkers van KWS werken met trots, passie en met de ervaring opgedaan in de dagelijkse landbouwpraktijk aan het behalen van deze doelstelling.
21 December 2021
KWS

Maïs vroeg rijp of vroegrijp?

De juiste maïsrassenkeuze wordt (terecht) bepaald op basis van proefresultaten en meerjarige praktijkervaringen. Deze ervaringen bevestigen keer op keer dat de werkelijke vroegrijpheid van een maïsras gebaseerd moet zijn op de kolf en niet op de totale plant.
13 December 2021
KWS

Dit jaar problemen met vogelvraat in maïs gehad?

Kies dan voor het komende seizoen voor maïszaad wat behandeld is met Initio Bird Protect! Kraaien of kraaiachtigen kunnen in pas gezaaide maïspercelen een enorme schade aanrichten door zaden of jonge maïsplanten uit te pikken. Dat is dit jaar op veel percelen helaas het geval geweest, maar was bij een juiste advisering en maïszaadbehandeling te voorkomen.
23 November 2021
KWS

Heeft u wel rijpe maïs geoogst?

De juiste maïsrassenkeuze wordt (terecht) bepaald op basis van proefresultaten en meerjarige ervaringen uit de praktijk op het eigen bedrijf of uit de omgeving. Deze ervaringen bevestigen keer op keer dat de werkelijke vroegrijpheid van een maïsras gebaseerd moet zijn op de kolf en niet op de totale plant.
8 November 2021
KWS

Ook krachtvoermaïs geoogst?

Dit seizoen is weer meer Megusto geteeld. En niet zonder reden. Al voor het vijfde achtereenvolgende jaar scoort het maisras Megusto als beste met de hoogste voederwaardeopbrengst op de Aanbevelende Rassenlijsten van Nederland en België.
18 Oktober 2021
KWS

Uitstel inzaaien vanggewas op zand- en lössgrond

Demissioniar minister Schouten heeft de uiterste inzaaidatum voor een vanggewas na de oogst van maïs als silomaïs (op zand- en lössgrond) voor dit seizoen naar 31 oktober verschoven. Voorwaarde is wel dat het vanggewas binnen drie etmalen na de oogst moet worden gezaaid.
4 Oktober 2021
KWS

Stikstof vangen en eiwit produceren?

Stikstof vangen en eiwit produceren? Zaai dan Snelle Lente Rogge na de maïs! Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te 'vangen' en uitspoeling op maïspercelen daarmee zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is Snelle Lente Rogge heel goed geschikt om in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel drogestof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van dure externe eiwitbronnen.
27 Augustus 2021
KWS

Problemen in uw maïsperceel?

Veel telers maken al jaren dankbaar gebruik van de door KWS geleverde adviezen op het vlak van de teelt en het gebruik van suikerbieten, maïs, Snelle Lente Rogge en Feedbeet. Om onze adviezen aan u verder te optimaliseren heeft KWS Benelux dit voorjaar de myKWS app geïntroduceerd.
9 Juli 2021
KWS

Dit jaar onderzaai of nazaai?

Als gevolg van het koude voorjaar en de daardoor trage beginontwikkeling van de maïs is het de vraag of alle maïs die bedoeld was om te oogsten voor 1 oktober, tegen die tijd voldoende rijp zal zijn.
17 Juni 2021
KWS

'Ik bespaar op mijn voerkosten met SEED2FEED'

De voerkosten bepalen voor een groot deel de totale kosten, ook op het melkveebedrijf van Nick de Werdt in Sterksel. Om verschillende redenen zijn deze kosten de afgelopen jaren gestegen, waardoor het saldo verder onder druk kwam te staan.
7 Juni 2021
KWS

KWS-Maïszaadservice in praktijk

Het heeft even geduurd, maar de maïs is op de meeste plaatsen gezaaid. Hopelijk de start van een verder goed groeiseizoen met op het eind een goede opbrengst. Dat is waar we met zijn allen voor in de weer zijn.
31 Mei 2021
KWS

Controleer tijdig de opkomst van uw maïs!

Een goede veldopkomst zorgt er voor dat de gewenste plantdichtheid wordt gerealiseerd. Op die manier wordt een gelijkmatige ontwikkeling van het gewas gewaarborgd. In de periode die volgt op de zaai zijn er helaas een heel aantal factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren.
20 Mei 2021
KWS

Op voerkosten besparen? Vraag Tim om advies

De voerkosten bepalen voor een groot deel de totale kosten op het melkveebedrijf. Om verschillende redenen zijn deze de afgelopen jaren gestegen waardoor het saldo verder onder druk komt te staan.
13 Mei 2021
KWS

Late zaai? Zaai dan tijdig rijpe maïs

Zeker in vergelijking met de afgelopen 3 jaar is dit voorjaar koud begonnen. Als gevolg van deze koude is de zaai van maïs vertraagd op gang gekomen en nog lang niet overal afgerond. Voor een optimale kieming en beginontwikkeling dient de bodemtemperatuur op zaaidiepte minimaal 10 graden Celsius te zijn.
28 April 2021
KWS

Wat kunt u als maïsteler leren van de MaïsScan?

In verschillende publicaties hebben we onlangs weer de resultaten van de jaarlijkse MaïsScan kunnen lezen. Dit onafhankelijk online marktonderzoek is in februari uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy. Dit jaar namen 830 maïstelers deel. Er kwam een aantal zaken uit naar voren waarmee u als maïsteler uw voordeel kunt doen.
26 April 2021
KWS

myKWS: uw eigen digitale adviseur bij de hand

Veel telers maken al jaren dankbaar gebruik van de door KWS geleverde adviezen. Op het vlak van de teelt en het gebruik van suikerbieten, maïs, Snelle Lente Rogge en Feedbeet. Om onze adviezen aan u nog verder te optimaliseren, introduceert KWS Benelux nu de myKWS app. Een digitale adviseur die u 24/7 kunt raadplegen en u ondersteunt in uw werkzaamheden op het veld en in de stal. Op deze manier is het mogelijk om het genetisch potentieel van onze KWS-rassen optimaal te benutten.
16 April 2021
KWS

Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten

De oogst van de Snelle Lente Rogge nadert snel. Volg nu de ontwikkeling van het gewas en Buienradar nauwgezet om het voor u ideale oogstmoment te bepalen!
12 April 2021
KWS

Een hoger saldo door lagere voerkosten

De marges op melkveebedrijven staan onder druk. Naast dat over de gehele linie de kosten zijn gestegen, stijgen ook de kosten voor aankoop van voer. Deze omvatten zo'n 20 tot 30% van de uitgaven op een melkveebedrijf. Om een voldoende hoog arbeidsinkomen te realiseren, is het noodzakelijk om hier aandacht voor te hebben.
29 Maart 2021
KWS

Tips voor een geslaagde start van de teelt van maïs

Nu het moment om maïs te zaaien langzaam maar zeker weer in beeld komt, is het tijd om aandacht te besteden aan de teelt in voorjaar en zomer. Een goed teeltmanagement betaald zich, als de weersomstandigheden meewerken, uit in de vorm van een goede opbrengst en kwaliteit. Een aantal handige tips helpen om de teelt in deze jaargetijden verder te optimaliseren.
25 Maart 2021
KWS

Hoge kwaliteit Megusto maïskuilen

Megusto is een vroege enkelvoudige hybride met een FAO 220. Het ras is daarom zeer geschikt om te zaaien op alle grondsoorten in de gehele Benelux. Ook is het ras door zijn vroegheid in de korrel zeer geschikt om te oogsten voor 1 oktober. Dat is dit jaar ook weer overduidelijk gebleken. De teelt van Megusto in combinatie met de nazaai van Snelle Lente Rogge is daarom een zeer interessante oplossing om veel energie en veel eiwit van eigen grond te oogsten
24 Februari 2021
KWS

Ideale moment Snelle Lente Rogge bemesting op komst

Snelle Lente Rogge is in de basis een unieke hybride rogge en speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Snelle Lente Rogge is in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien en om half april al 4.000 tot 5.000 kg drogestofopbrengst met een eiwitpercentage van 15-18% te behalen.
15 Februari 2021
KWS

Waarom zou je stoppen met het telen van maïs?

In deze tijd van het jaar wordt er altijd veel geschreven over maïs. En terecht, maïs is na gras het grootste gewas. Na een voorzichtige introductie door de 'Maïskern Beckum' in de jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw, is het de decennia daarna hard gegaan. Waarom zou je stoppen met het telen van maïs?
8 Februari 2021
KWS

Download gratis de KWS-Voedergewassen brochure

KWS Benelux is, als dochteronderneming van onafhankelijk familiebedrijf KWS SAAT SE & Co. KGaA, in 25 jaar uitgegroeid tot een speler van formaat in de Benelux. Onze doelstelling is om iedere teler te bedienen met goede gewassen, rassen en een professionele ondersteuning.
19 Januari 2021
KWS

Seed2Feed: met eigen voer naar lagere kosten

KWS heeft als onafhankelijk familiebedrijf een belangrijke positie verworven in de veredeling en productie van zaden voor maïs, rogge en voederbieten op de Noord-Europese markten. Om de waarde die al aan de veehouders geboden wordt, verder te verhogen, is nu een strategie met de naam Seed2Feed gelanceerd die zowel de plantenteelt alsook de veevoeding optimaliseert. Met de juiste gewaskeuze op de akkers wordt de basis gelegd voor het voederrantsoen en omgekeerd.
15 Januari 2021
Neem contact met ons op
Paul van den Biggelaar Manager Seed2Feed
0031 623 273 982
paul.vandenbiggelaar@kws.com

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief