KWS

Aangeboden door KWS

Bemest nu je Snelle Lente Rogge

17 Februari 2023

Snelle Lente Rogge, wat in de basis een unieke hybride rogge is en speciaal ontwikkeld is als voedergewas tussen twee teelten maïs, is in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien en om half april al 4.000 tot 5.000 kilo drogestofopbrengst met een eiwitpercentage van 15% tot 18% te behalen. Om dit te realiseren is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen gewenst.

Omdat de meeste Snelle Lente Rogge als vanggewas na de oogst van maïs voor 1 oktober is gezaaid staat op de meeste percelen de Snelle Lente Rogge geweldig goed. Omdat ook nog eens de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kan vanaf nu tot begin maart de aanvullende bemesting gegeven worden. Het advies is om ten minste 50 kilo, maar liever nog 100 kilo zuivere stikstof, aangevuld met zwavel per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal in de meeste gevallen het om 50 tot 80 kilo gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.

Bemestingstijdstip afhankelijk van de bodemgesteldheid
Het beste moment om te bemesten is uiteraard ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het onder slechte omstandigheden toch willen bemesten met als gevolg spoorvorming is uiteraard niet verstandig. Dit heeft door structuurschade gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst. Daarnaast kan het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweeg brengen.

Zwavel naast stikstof
Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

Bemesten in welk vorm?
De meest gangbare manier van bemesten is het strooien met een gangbare kunstmeststrooier van een minerale stikstof-zwavel meststof zoals bijvoorbeeld KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26.

Vragen over de bemesting van Snelle Lente Rogge?
Heeft u vragen over de bemesting van de Snelle Lente Rogge? Bel of mail dan met uw regionale KWS-adviseur.

Meer informatie over Snelle Lente Rogge vindt u op onze website.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden