KWS

Aangeboden door KWS

Het moment om te bemesten is aangebroken!

17 Februari 2020

Om opbrengst en kwaliteit te halen: bemest vanaf nu bij. Snelle Lente Rogge, wat speciaal is ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs, is in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien. Om begin april al 4.000 tot 5.000 kg drogestof-opbrengst met een eiwitpercentage van 15 tot 18% te behalen.

Om dit te realiseren is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting gewenst. Omdat de meeste Snelle Lente Rogge als vanggewas na de oogst van maïs voor 1 oktober is gezaaid, staat - ook als gevolg van de milde winter - op de meeste percelen de Snelle Lente Rogge geweldig goed. Omdat ook de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kan vanaf nu tot uiterlijk begin maart de aanvullende bemesting worden gegeven.

Het advies is om ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof aangevuld met zwavel per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, gaat in de meeste gevallen het om 50 kg. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.

Bemestingstijdstip afhankelijk van bodemgesteldheid
Het beste moment om te bemesten is uiteraard ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het onder slechte omstandigheden toch willen bemesten met als gevolg spoorvorming, is uiteraard niet verstandig. Dit heeft door structuurschade gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst. Bovendien brengt het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweeg.

Zwavel naast stikstof
Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

Bemesten in welk vorm?
De meest gangbare manier van bemesten, is het strooien met een gangbare kunstmeststrooier van een minerale stikstof-zwavel meststof zoals bijvoorbeeld KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26. Ook kan ervoor worden gekozen om met organische mest te bemesten. Doe dit dan bij voorkeur met een machine met een zo laag mogelijke bodemdruk en zeker onder gunstige omstandigheden, zodat spoorvorming wordt voorkomen.

Vragen over de bemesting van Snelle Lente Rogge?
Heeft u vragen over de bemesting van de Snelle Lente Rogge? Bel dan met uw regionale KWS-adviseur of met een van onze medewerkers in kantoor op nummer +31 (0)76 5030003.

Meer informatie over Snelle Lente Rogge kunt u ook vinden op onze website.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden